GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS...... OCTOBER 2021.

Last Updated 17/10/2021.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
FRIDAY 1/10/2021
9149 D PN-GRAIN 0002 XR552+XR554+G528(FA) 40H B/G
9721V D SCT-CNT'S 0011 (0012) CLF4+EL60+EL62 48W S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0216 (0227) NR29(IP)+NR56 66P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0416 (2340) NR62+NR16 86P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0711 (0709) NR78+NR8 67P S/G
3PM9 9752 U SCT (0903) S/G
2PM9 9752 U SCT 0804 (0749) SCT002+SCT009 THURSDAYS TRAIN. 92W S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
7902V U FRUIT 1330 (1351) BL30+8157+BL33 44W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1500 (1510) NR79+G538(FA)+NR62 INC, 13 X SADVANS. 74P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1625 (1558) NR18(GH)+NR50 73W S/G
D778V U SCT-LIGHT 1737 EL62+EL60 S/G
7735V D PN-GRAIN 1739 XR559+8162 CROSS D778V. 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1855 (1852) NR44+NR12 62W S/G
6MP9 9751 D SCT  2235 (2143) SCT007+SCT002+SCT010 91W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2325 (2235) NR94+NR9 CROSS 6MP5. 74P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2337 (2317) NR17+NR34(PNA) 69P S/G
15
SATURDAY 2/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT 0010 (0041) G542(FA)+8157+BL30 47W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0309 (0227) NR112+NR25(IP)+NR92 91P S/G
9148 U PN-GRAIN 0406 G528(FA)+XR554+XR552 40H B/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
3AM9 9752 U SCT (1338) S/G
7MP9 9751 D SCT  1559 (1350) SCT014+SCT011 53W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1941 (2020) NR15+NR57 76P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2033 (2012) NR81+NR19+NR1+NR18{GH} 88P S/G
6
SUNDAY 3/10/2021
0200 DAYLIGHT SAVING STARTS.
7AM5 9702 U S/FRT 0930 (0925) NR12+NR44 50P S/G
4PM4 9822 U STEEL 1554 (1458) NR106+NR4+NR87 INC, CNT'S. 62W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
D283V D SCT-LIGHT 1557 EL62+EL60 CROSS 4PM4 S/G
5PM9 9752 U SCT  1659 (1550) CSR004+SCT008+SCT002+SCT006 89W S/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1706) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1831 (1821) NR9+NR94+NR90 INC, CNT'S. 97W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2115 (2100) NR35+NR42 78P S/G
1MP5 9711 D S/FRT 2256 (2302) NR57+NR15 56P S/G
7
MONDAY 4/10/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0427 (0051) NR47+NR22 79P S/G
7732V U PN-GRAIN 0538 XR559+8162 40H S/G
7902V U FRUIT (0611) S/G
2MA8 8701 D OVERLAND (0950) S/G
7731V D PN-GRAIN 1213 XR559+8162 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7736V U PN-GRAIN 1414 BL31+BL32+G520(FA) 49H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1548 (1534) EL60+CLF4+EL62 47W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1858 (1857) NR37+NR12 INC, 13 X STEEL. 78P S/G
7737V D PN-GRAIN 1912 BL31+BL32+G520(FA) BL31+BL32 INTO SIDING. S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1942 (2003) NR85+NR105 BL31+BL32 BLOCK VIEW. 56*P S/G
D733V D LIGHT 2055 XR558 LOCO ONTO 7737V. S/G
6PM9 9752 U SCT 2130 (0809) CSR008+CSR001+SCT001 90W S/G
7737V D PN-GRAIN 2136 XR558+G520 ARR, 1912…....BL31+BL32 OFF & XR558 ON. 49H S/G
9173 D QB-HAY 2152 G515+B80 32W B/G
2MP5 9711 D S/FRT 2248 (2317) NR91+NR35+NR106 63P S/G
7901V D FRUIT (2255) S/G
12
TUESDAY 5/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0037 (0025) EL62+CLF4+EL60 47W S/G
2MP9 9751 D SCT 0109 (2223) SCT006+SCT012+CSR012 90W S/G
9145 D PN-GRAIN 0125 G528(FA)+XR554+XR552 40H B/G
2AM5 9702 U S/FRT 0818 (0748) NR59+NR28(IP) 53P S/G
3MC6 77??V U PN-GRAIN 1842 G523(FA)+X50+G539(FA) CROSS 3MA5. 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1851 (1852) NR75(GH)+NR47 INC, 12 X STEEL. 64P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1940 (1532) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2216 (0020) NR48+NR64 INC, 13 X STEEL. 84P S/G
D763V D LIGHT 2245 G540+BL33 INTO SIDING? S/G
3MP9 9751 D SCT  2257 (2143) CSR008+CF4403+CSR04+CSR01 G540 BLOCK VIEW. ?W S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2322 (2317) NR105+NR85 G540 BLOCK VIEW. ?P S/G
D734V U LIGHT 2345 BL33+G540+BL32+BL31 BL31+BL32  DEPT SIDING. S/G
12
WEDNESDAY 6/10/2021
9146 U PN-GRAIN 0117 XR552+XR554+G528(FA) 40H B/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0157 (0217) NR116+NR50+NR67 71P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0223 (2350) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0703 (0709) NR12+NR81 69P S/G
7902V U FRUIT 1300 (1329) 8157+G542(FA)+BL30 62W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1524 (1458) NR90+NR110 49W S/G
4MA9 9751 D SCT (1355) S/G
1PM9 9752 U SCT  1618 (0754) SCT015+CSR006+CSR012+SCT004 96W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1831 (1852) NR70+NR68 INC, 5 X STEEL. 76P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1933 (2009) NR115+NR99+NR36 63P S/G
1PM6 9714 U S/FRT 2048 (2130) NR56+NR29 69P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2303 (2312) NR46+NR32 70P S/G
11
THURSDAY 7/10/2021
9149 D PN-GRAIN 0019 G524(FA)+BL29 40H B/G
7901V D FRUIT 0133 (2340) 8157+BL30+G540 63W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0638 (0629) NR47+NR75(GH) 6XP S/G
4CM6 77XXV D PN-GRAIN 0650 G523(FA)+G539(FA)+X50 ARR 0105, REFUEL LOCOS. 40H S/G
7734V U PN-GRAIN 1434 8162+XR558 39H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1514 (1539) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1531 (1530) NR29(IP)+NR56+G542(FA)+BL33 52W S/G
5AM8 8702 U OVERLAND (1722) S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1809 (1902) NR30(GS)+NR114 INC, 5 X STEEL. 71P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1927 (1953) NR25(IP)+NR112+NR86(IP) INC, 12 X STEEL. 72P S/G
5MP9 9751 D SCT 2134 (2213) CSR012+CSR006+SCT004 76W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2219 (0045) NR92+NR67+NR13 INC, 3 X STEEL. 66P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2307 (2322) NR115+NR99+NR36 68P S/G
9171 D QB-HAY 2320 G532 30W B/G
9721V D SCT-CNT'S 2350 (0012) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
14
FRIDAY 8/10/2021
2PM9 9752 U SCT 0121 (0749) SCT010+SCT007+CF4403 THURSDAYS TRAIN. 87W S/G
9148 U PN-GRAIN 0139 BL29+G524(FA) 40H B/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0216 (2340) NR79+NR62 91P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0245 (0227) NR48+NR87 62P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0733 (0709) NR68+NR70 67P S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
7732V U PN-GRAIN 0917 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
7902V U FRUIT 1304 (1351) G540+BL30+8157 61W S/G
7731V D PN-GRAIN 1308 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
6MP4 9765 D TOLL 1511 (1510) NR13+NR92 60P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1818 (1558) NR55+NR77+G538(FA) 52W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1918 (1852) NR75(GH)+NR79 56P S/G
6MC6 U PN-GRAIN 2005 G523(FA)+X50+G539(FA) 40H S/G
6MP9 9751 D SCT  2144 (2143) SCT007+CF4403+SCT010 79W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2232 (2235) NR27(IP)+NR121 81P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2318 (2317) NR23+NR97 73P S/G
15
SATURDAY 9/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT 0026 (0041) 8157+BL30+G540 61W S/G
9198 U SSR-GRAIN 0112 S302+S317 22H S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0232 (0227) NR112+NR25(IP)+NR680 92P S/G
D776V D LIGHT 0306 8129+XR558 INTO SIDING S/G
D777V U LIGHT 0741 XR558+8129 DEPART SIDING. S/G
3PM9 9752 U SCT 0852 (0903) CSR007+CSR001+CSR005 FRIDAYS TRAIN. 77W S/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
3AM9 9752 U SCT (1338) S/G
7MP9 9751 D SCT  1643 (1350) CSR005+CSR003+CSR007+SCT001 73W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1933 (2020) NR15+NR57 85P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1958 (2012) NR77+NR55+NR27(IP) 96P S/G
9
SUNDAY 10/10/2021
7732V U PN-GRAIN 0613 XR559+G520(FA)+BL33 50H S/G
7CM6 D PN-GRAIN 0632 G539(FA)+X50+G523(FA) ARR, 0100 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0856 (0925) NR114+NR30(GS) 36P S/G
7731V D PN-GRAIN 1320 XR559+G520(FA)+BL33 ARR 104X WAIT LINE CREW CHANGE? 50W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1503 (1458) NR88+NR52 INC, CNT'S. 72W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
5PM9 9752 U SCT  1604 (1550) SCT012+SCT006+CSR006+CF4403 INC, 10 NEW PQSY WAGONS. 84W S/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1706) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1809 (1821) NR57+NR15+NR119 INC, CNT'S. 7XW S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2102 (2100) NR9+NR91 89P S/G
1MP5 9711 D S/FRT 2245 (2302) NR67+NR62 59P S/G
9
MONDAY 11/10/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7902V U FRUIT 0533 (0611) G540+BL30+8157 37W S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0843 (0051) NR50+NR116 86P S/G
2MA8 8701 D OVERLAND (0950) S/G
7922V U SCT-CNT'S 1508 (1534) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1852 (1857) NR22+NR61 INC, 10 X STEEL. 77P S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2208 (2003) NR72+NR71 2MP9 BLOCKING VIEW. 87*P S/G
2MP9 9751 D SCT 2213 (2223) SCT02+SCT012 CROSS 6PM6. 74W S/G
7901V D FRUIT 2242 (2255) 8157+BL30+G540 CREW CHANGE. 37W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2306 (2317) NR44+NR60+NR50 66P S/G
9171 D QB-HAY 2318 G532 30W B/G
9
TUESDAY 12/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0026 (0025) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
7732V U PN-GRAIN 0717 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0803 (0748) NR109(GH)+NR74(GH)+NR106 76P S/G
6PM9 9752 U SCT 0959 (0809) SCT011+SCT003+CSR012 MONDAY'S TRAIN. 95W S/G
7731V D PN-GRAIN 1319 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1528 (1532) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1900 (1852) NR116+NR72 INC, 13 X STEEL. 83P S/G
3MP9 9751 D SCT  2140 (2143) SCT003+CSR012 75W S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2346 (2317) NR9+NR5 78P S/G
9
WEDNESDAY 13/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0014 (2350) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0102 (0020) NR35+NR32+NR46 INC, 13 X STEEL. 85P S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0209 (0217) NR64+NR110+NR63 85P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0722 (0709) NR22+NR61 73P S/G
1PM9 9752 U SCT  1250 (0754) CSR011+SCT004 95*W S/G
7902V U FRUIT (1329) S/G
4MA9 9751 D SCT (1355) S/G
3XM4 9822 U STEEL 1753 (1458) NR36+NR2+NR11 64W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1852 (1852) NR74(GH)+NR109(GH) INC, 5 X STEEL. 79P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2043 (2009) NR14(PNA)+NR20 60P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2311 (2312) NR46+NR35 ?P S/G
7901V D FRUIT (2340) S/G
9
THURSDAY 14/10/2021
1PM6 9714 U S/FRT 0012 (2130) NR54+NR87+NR48 63P S/G
4MP9 9751 D SCT 0244 (2200) SCT004+CSR011 EXTRA. 54W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0723 (0629) NR72+NR64 56P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1441 (1539) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1531 (1530) NR20+NR14(PNA) 46W S/G
5AM8 8702 U OVERLAND (1722) S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1830 (1902) NR36+9323 56P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 2042 (1953) NR92+NR13 INC, 13 X STEEL. 77P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2203 (0045) NR89+NR102 INC, 6 X STEEL. 69P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2333 (2322) NR55+NR105+NR2 69P S/G
5MP9 9751 D SCT 2354 (2213) SCT006+EL62+CLF4+EL60 ARR. 2317. MP5 RUN THROUGH ON No2 RD. 73W S/G
10
FRIDAY 15/10/2021
9171 D QB-HAY 0033 G532 28W B/G
2PM9 9752 U SCT 0250 (0749) CSR007+SCT010 THURSDAYS TRAIN. 83W S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0422 (2340) NR79+NR38 92P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0712 (0709) NR74(GH)+NR116 64P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0818 (0012) SCT010+CSR007 33W S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
MK82 D AK-TEST 1054 4911+4917 AK CARS. 3V S/G
6MP1 9753 D S/FRT 1134 (0227) NR92+NR86(IP)+NR87 NR92 ADDED @ MOORABOOL LOOP.  68P S/G
7902V U FRUIT 1359 (1351) G540+BL30+8157 52W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1453 (1510) NR13+NR102 63P S/G
9153 D PN-GRAIN 1738 BL29+XR550+XR555 40H B/G
3PM4 9822 U STEEL 1739 (1558) NR94+NR29(IP) 67P S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1833 (1852) NR42+NR74(GH) 59P S/G
6MP9 9751 D SCT  2138 (2143) CSR006+CF4403+SCT015 76W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2217 (2235) NR23+NR53 70P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2340 (2317) NR58+NR54 69P S/G
15
SATURDAY 16/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT 0038 (0041) 8157+BL30+G540 51W S/G
3PM9 9752 U SCT 0339 (0903) CSR14+CSR13+SCT01+SCT14+CSR07+SCT10 CSR014+CSR013 = NEW. FRIDAYS TRAIN. 23W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0411 (0227) NR28(IP)+NR91+NR70 93P S/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
7732V U PN-GRAIN 1031 XR559+G520(FA)+X50 50W S/G
7731V D PN-GRAIN 1506 XR559+G520(FA) X50 INTO SIDING. 50W S/G
3AM9 9752 U SCT (1338) S/G
7MP9 9751 D SCT  1733 (1350) SCT008+SCT001+CSR007 82W S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1946 (2012) NR29(IP)+NR48+NR12 87P S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2136 (2020) NR67+NR62+NR82 89P S/G
8

 

 HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

joomla statistics

View My Stats