GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS...... OCTOBER 2021.

Last Updated 7/11/2021.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
FRIDAY 1/10/2021
9149 D PN-GRAIN 0002 XR552+XR554+G528(FA) 40H B/G
9721V D SCT-CNT'S 0011 (0012) CLF4+EL60+EL62 48W S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0216 (0227) NR29(IP)+NR56 66P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0416 (2340) NR62+NR16 86P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0711 (0709) NR78+NR8 67P S/G
3PM9 9752 U SCT (0903) S/G
2PM9 9752 U SCT 0804 (0749) SCT002+SCT009 THURSDAYS TRAIN. 92W S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
7902V U FRUIT 1330 (1351) BL30+8157+BL33 44W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1500 (1510) NR79+G538(FA)+NR62 INC, 13 X SADVANS. 74P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1625 (1558) NR18(GH)+NR50 73W S/G
D778V U SCT-LIGHT 1737 EL62+EL60 S/G
7735V D PN-GRAIN 1739 XR559+8162 CROSS D778V. 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1855 (1852) NR44+NR12 62W S/G
6MP9 9751 D SCT  2235 (2143) SCT007+SCT002+SCT010 91W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2325 (2235) NR94+NR9 CROSS 6MP5. 74P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2337 (2317) NR17+NR34(PNA) 69P S/G
15
SATURDAY 2/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT 0010 (0041) G542(FA)+8157+BL30 47W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0309 (0227) NR112+NR25(IP)+NR92 91P S/G
9148 U PN-GRAIN 0406 G528(FA)+XR554+XR552 40H B/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
3AM9 9752 U SCT (1338) S/G
7MP9 9751 D SCT  1559 (1350) SCT014+SCT011 53W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1941 (2020) NR15+NR57 76P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2033 (2012) NR81+NR19+NR1+NR18{GH} 88P S/G
6
SUNDAY 3/10/2021
0200 DAYLIGHT SAVING STARTS.
7AM5 9702 U S/FRT 0930 (0925) NR12+NR44 50P S/G
4PM4 9822 U STEEL 1554 (1458) NR106+NR4+NR87 INC, CNT'S. 62W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
D283V D SCT-LIGHT 1557 EL62+EL60 CROSS 4PM4 S/G
5PM9 9752 U SCT  1659 (1550) CSR004+SCT008+SCT002+SCT006 89W S/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1706) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1831 (1821) NR9+NR94+NR90 INC, CNT'S. 97W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2115 (2100) NR35+NR42 78P S/G
1MP5 9711 D S/FRT 2256 (2302) NR57+NR15 56P S/G
7
MONDAY 4/10/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0427 (0051) NR47+NR22 79P S/G
7732V U PN-GRAIN 0538 XR559+8162 40H S/G
7902V U FRUIT (0611) S/G
2MA8 8701 D OVERLAND (0950) S/G
7731V D PN-GRAIN 1213 XR559+8162 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7736V U PN-GRAIN 1414 BL31+BL32+G520(FA) 49H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1548 (1534) EL60+CLF4+EL62 47W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1858 (1857) NR37+NR12 INC, 13 X STEEL. 78P S/G
7737V D PN-GRAIN 1912 BL31+BL32+G520(FA) BL31+BL32 INTO SIDING. S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1942 (2003) NR85+NR105 BL31+BL32 BLOCK VIEW. 56*P S/G
D733V D LIGHT 2055 XR558 LOCO ONTO 7737V. S/G
6PM9 9752 U SCT 2130 (0809) CSR008+CSR001+SCT001 90W S/G
7737V D PN-GRAIN 2136 XR558+G520 ARR, 1912…....BL31+BL32 OFF & XR558 ON. 49H S/G
9173 D QB-HAY 2152 G515+B80 32W B/G
2MP5 9711 D S/FRT 2248 (2317) NR91+NR35+NR106 63P S/G
7901V D FRUIT (2255) S/G
12
TUESDAY 5/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0037 (0025) EL62+CLF4+EL60 47W S/G
2MP9 9751 D SCT 0109 (2223) SCT006+SCT012+CSR012 90W S/G
9145 D PN-GRAIN 0125 G528(FA)+XR554+XR552 40H B/G
2AM5 9702 U S/FRT 0818 (0748) NR59+NR28(IP) 53P S/G
3MC6 77??V U PN-GRAIN 1842 G523(FA)+X50+G539(FA) CROSS 3MA5. 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1851 (1852) NR75(GH)+NR47 INC, 12 X STEEL. 64P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1940 (1532) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2216 (0020) NR48+NR64 INC, 13 X STEEL. 84P S/G
D763V D LIGHT 2245 G540+BL33 INTO SIDING? S/G
3MP9 9751 D SCT  2257 (2143) CSR008+CF4403+CSR04+CSR01 G540 BLOCK VIEW. ?W S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2322 (2317) NR105+NR85 G540 BLOCK VIEW. ?P S/G
D734V U LIGHT 2345 BL33+G540+BL32+BL31 BL31+BL32  DEPT SIDING. S/G
12
WEDNESDAY 6/10/2021
9146 U PN-GRAIN 0117 XR552+XR554+G528(FA) 40H B/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0157 (0217) NR116+NR50+NR67 71P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0223 (2350) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0703 (0709) NR12+NR81 69P S/G
7902V U FRUIT 1300 (1329) 8157+G542(FA)+BL30 62W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1524 (1458) NR90+NR110 49W S/G
4MA9 9751 D SCT (1355) S/G
1PM9 9752 U SCT  1618 (0754) SCT015+CSR006+CSR012+SCT004 96W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1831 (1852) NR70+NR68 INC, 5 X STEEL. 76P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1933 (2009) NR115+NR99+NR36 63P S/G
1PM6 9714 U S/FRT 2048 (2130) NR56+NR29 69P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2303 (2312) NR46+NR32 70P S/G
11
THURSDAY 7/10/2021
9149 D PN-GRAIN 0019 G524(FA)+BL29 40H B/G
7901V D FRUIT 0133 (2340) 8157+BL30+G540 63W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0638 (0629) NR47+NR75(GH) 6XP S/G
4CM6 77XXV D PN-GRAIN 0650 G523(FA)+G539(FA)+X50 ARR 0105, REFUEL LOCOS. 40H S/G
7734V U PN-GRAIN 1434 8162+XR558 39H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1514 (1539) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1531 (1530) NR29(IP)+NR56+G542(FA)+BL33 52W S/G
5AM8 8702 U OVERLAND (1722) S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1809 (1902) NR30(GS)+NR114 INC, 5 X STEEL. 71P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1927 (1953) NR25(IP)+NR112+NR86(IP) INC, 12 X STEEL. 72P S/G
5MP9 9751 D SCT 2134 (2213) CSR012+CSR006+SCT004 76W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2219 (0045) NR92+NR67+NR13 INC, 3 X STEEL. 66P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2307 (2322) NR115+NR99+NR36 68P S/G
9171 D QB-HAY 2320 G532 30W B/G
9721V D SCT-CNT'S 2350 (0012) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
14
FRIDAY 8/10/2021
2PM9 9752 U SCT 0121 (0749) SCT010+SCT007+CF4403 THURSDAYS TRAIN. 87W S/G
9148 U PN-GRAIN 0139 BL29+G524(FA) 40H B/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0216 (2340) NR79+NR62 91P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0245 (0227) NR48+NR87 62P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0733 (0709) NR68+NR70 67P S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
7732V U PN-GRAIN 0917 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
7902V U FRUIT 1304 (1351) G540+BL30+8157 61W S/G
7731V D PN-GRAIN 1308 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
6MP4 9765 D TOLL 1511 (1510) NR13+NR92 60P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1818 (1558) NR55+NR77+G538(FA) 52W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1918 (1852) NR75(GH)+NR79 56P S/G
6MC6 U PN-GRAIN 2005 G523(FA)+X50+G539(FA) 40H S/G
6MP9 9751 D SCT  2144 (2143) SCT007+CF4403+SCT010 79W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2232 (2235) NR27(IP)+NR121 81P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2318 (2317) NR23+NR97 73P S/G
15
SATURDAY 9/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT 0026 (0041) 8157+BL30+G540 61W S/G
9198 U SSR-GRAIN 0112 S302+S317 22H S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0232 (0227) NR112+NR25(IP)+NR680 92P S/G
D776V D LIGHT 0306 8129+XR558 INTO SIDING S/G
D777V U LIGHT 0741 XR558+8129 DEPART SIDING. S/G
3PM9 9752 U SCT 0852 (0903) CSR007+CSR001+CSR005 FRIDAYS TRAIN. 77W S/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
3AM9 9752 U SCT (1338) S/G
7MP9 9751 D SCT  1643 (1350) CSR005+CSR003+CSR007+SCT001 73W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1933 (2020) NR15+NR57 85P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1958 (2012) NR77+NR55+NR27(IP) 96P S/G
9
SUNDAY 10/10/2021
7732V U PN-GRAIN 0613 XR559+G520(FA)+BL33 50H S/G
7CM6 D PN-GRAIN 0632 G539(FA)+X50+G523(FA) ARR, 0100 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0856 (0925) NR114+NR30(GS) 36P S/G
7731V D PN-GRAIN 1320 XR559+G520(FA)+BL33 ARR 104X WAIT LINE CREW CHANGE? 50W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1503 (1458) NR88+NR52 INC, CNT'S. 72W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
5PM9 9752 U SCT  1604 (1550) SCT012+SCT006+CSR006+CF4403 INC, 10 NEW PQSY WAGONS. 84W S/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1706) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1809 (1821) NR57+NR15+NR119 INC, CNT'S. 7XW S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2102 (2100) NR9+NR91 89P S/G
1MP5 9711 D S/FRT 2245 (2302) NR67+NR62 59P S/G
9
MONDAY 11/10/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7902V U FRUIT 0533 (0611) G540+BL30+8157 37W S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0843 (0051) NR50+NR116 86P S/G
2MA8 8701 D OVERLAND (0950) S/G
7922V U SCT-CNT'S 1508 (1534) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1852 (1857) NR22+NR61 INC, 10 X STEEL. 77P S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2208 (2003) NR72+NR71 2MP9 BLOCKING VIEW. 87*P S/G
2MP9 9751 D SCT 2213 (2223) SCT02+SCT012 CROSS 6PM6. 74W S/G
7901V D FRUIT 2242 (2255) 8157+BL30+G540 CREW CHANGE. 37W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2306 (2317) NR44+NR60+NR50 66P S/G
9171 D QB-HAY 2318 G532 30W B/G
9
TUESDAY 12/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0026 (0025) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
7732V U PN-GRAIN 0717 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0803 (0748) NR109(GH)+NR74(GH)+NR106 76P S/G
6PM9 9752 U SCT 0959 (0809) SCT011+SCT003+CSR012 MONDAY'S TRAIN. 95W S/G
7731V D PN-GRAIN 1319 BL33+G520(FA)+XR559 50H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1528 (1532) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1900 (1852) NR116+NR72 INC, 13 X STEEL. 83P S/G
3MP9 9751 D SCT  2140 (2143) SCT003+CSR012 75W S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2346 (2317) NR9+NR5 78P S/G
9
WEDNESDAY 13/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0014 (2350) EL62+CLF4+EL60 33W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0102 (0020) NR35+NR32+NR46 INC, 13 X STEEL. 85P S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0209 (0217) NR64+NR110+NR63 85P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0722 (0709) NR22+NR61 73P S/G
1PM9 9752 U SCT  1250 (0754) CSR011+SCT004 95*W S/G
7902V U FRUIT (1329) S/G
4MA9 9751 D SCT (1355) S/G
3XM4 9822 U STEEL 1753 (1458) NR36+NR2+NR11 64W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1852 (1852) NR74(GH)+NR109(GH) INC, 5 X STEEL. 79P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2043 (2009) NR14(PNA)+NR20 60P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2311 (2312) NR46+NR35 ?P S/G
7901V D FRUIT (2340) S/G
9
THURSDAY 14/10/2021
1PM6 9714 U S/FRT 0012 (2130) NR54+NR87+NR48 63P S/G
4MP9 9751 D SCT 0244 (2200) SCT004+CSR011 EXTRA. 54W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0723 (0629) NR72+NR64 56P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1441 (1539) EL60+CLF4+EL62 33W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1531 (1530) NR20+NR14(PNA) 46W S/G
5AM8 8702 U OVERLAND (1722) S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1830 (1902) NR36+9323 56P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 2042 (1953) NR92+NR13 INC, 13 X STEEL. 77P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2203 (0045) NR89+NR102 INC, 6 X STEEL. 69P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2333 (2322) NR55+NR105+NR2 69P S/G
5MP9 9751 D SCT 2354 (2213) SCT006+EL62+CLF4+EL60 ARR. 2317. MP5 RUN THROUGH ON No2 RD. 73W S/G
10
FRIDAY 15/10/2021
9171 D QB-HAY 0033 G532 28W B/G
2PM9 9752 U SCT 0250 (0749) CSR007+SCT010 THURSDAYS TRAIN. 83W S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0422 (2340) NR79+NR38 92P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0712 (0709) NR74(GH)+NR116 64P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0818 (0012) SCT010+CSR007 33W S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
MK82 D AK-TEST 1054 4911+4917 AK CARS. 3V S/G
6MP1 9753 D S/FRT 1134 (0227) NR92+NR86(IP)+NR87 NR92 ADDED @ MOORABOOL LOOP.  68P S/G
7902V U FRUIT 1359 (1351) G540+BL30+8157 52W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1453 (1510) NR13+NR102 63P S/G
9153 D PN-GRAIN 1738 BL29+XR550+XR555 40H B/G
3PM4 9822 U STEEL 1739 (1558) NR94+NR29(IP) 67P S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1833 (1852) NR42+NR74(GH) 59P S/G
6MP9 9751 D SCT  2138 (2143) CSR006+CF4403+SCT015 76W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2217 (2235) NR23+NR53 70P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2340 (2317) NR58+NR54 69P S/G
15
SATURDAY 16/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT 0038 (0041) 8157+BL30+G540 51W S/G
3PM9 9752 U SCT 0339 (0903) CSR14+CSR13+SCT01+SCT14+CSR07+SCT10 CSR014+CSR013 = NEW. FRIDAYS TRAIN. 23W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0411 (0227) NR28(IP)+NR91+NR70 93P S/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
7732V U PN-GRAIN 1031 XR559+G520(FA)+X50 50W S/G
7731V D PN-GRAIN 1506 XR559+G520(FA) X50 INTO SIDING. 50W S/G
3AM9 9752 U SCT (1338) S/G
7MP9 9751 D SCT  1733 (1350) SCT008+SCT001+CSR007 82W S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1946 (2012) NR29(IP)+NR48+NR12 87P S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2136 (2020) NR67+NR62+NR82 89P S/G
8
SUNDAY 17/10/2021
9154 U PN-GRAIN 0241 BL29+XR555+XR550 40H B/G
7AM5 9702 U S/FRT 0900 (0925) NR103+G537(FA)+9323+NR86(IP) 43P S/G
5PM9 9752 U SCT  1501 (1550) SCT012+SCT002+CF4403 88W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1555 (1458) NR24+NR19 INC, CNT'S. 49W S/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1706) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1831 (1821) NR62+NR67+NR53+NR83 102W S/G
D735V D LIGHT 2015 XR558+8129 INTO SIDING ALONG WITH X50.  S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2100 (2100) NR101+NR44 X50+XR558+8129 BLOCKING VIEW. ?P S/G
1MP5 9711 D S/FRT 2302 (2302) NR89+NR78 X50+XR558+8129 BLOCKING VIEW. ?P S/G
8
MONDAY 18/10/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0539 (0051) NR63+NR96 X50+XR558+8129 BLOCKING VIEW. ?P S/G
7902V U FRUIT (0611) S/G
7732V U PN-GRAIN 0738 XR559+G520(FA) X50+XR558+8129 BLOCKING VIEW. 50H S/G
2MA8 8701 D OVERLAND (0950) S/G
D770V U LIGHT 1243 8129+XR558+X50 8129+XR558+X50 DEPART SIDING. S/G
9173 D QB-HAY 1243 B80+G515+X31 31*W B/G
7922V U SCT-CNT'S 1406 (1534) EL60+EL62 29W S/G
6PM9 9752 U SCT 1725 (0809) SCT007+SCT003+CSR012 96W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1839 (1857) NR44+NR101 INC, 13 X STEEL 67W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2024 (2003) NR5+NR9 67P S/G
2MP9 9751 D SCT 2159 (2223) SCT002+SCT009+CF4403 74W S/G
7901V D FRUIT (2255) S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2316 (2317) NR96+NR63 73P S/G
10
TUESDAY 19/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0006 (0025) EL62+EL60 29W S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0847 (0748) NR54+NR75(GH) 78P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1507 (1532) EL60+EL62 29W S/G
7PM9 9752 U SCT  1552 (0754) SCT004+CSR011+CSR005 EXTRA. 63W S/G
7733V D PN-GRAIN 1857 BL27+X48+XR558 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1921 (1852) NR40+NR9+NR5 INC, 13 X STEEL. 79P S/G
3MP9 9751 D SCT  2323 (2143) CSR012+CSR005+SCT007 73W S/G
9721V D SCT-CNT'S 2353 (2350) EL62+EL60 29W S/G
8
WEDNESDAY 20/10/2021
3MP5 9711 D S/FRT 0017 (2317) NR79+NR72+G538(FA) 75P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0100 (0020) NR35+NR46 INC, 15 X STEEL. 84P S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0239 (0217) NR71+NR75(GH)+NR54 87P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0742 (0709) NR44+NR101 67P S/G
9174 U QB-HAY 0853 G515+X31+B80 31W B/G
1PM9 9752 U SCT  1017 (0754) CSR004+SCT006+CF4403 64W S/G
D742V U SSR-LIGHT 1110 4911+4917 S/G
7902V U FRUIT 1307 (1329) G540+BL30+8157 65W S/G
4MA9 9751 D SCT (1355) S/G
3XM4 9822 U STEEL 1721 (1458) NR37+G530 68W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1846 (1852) NR46+NR35 66P S/G
9727V D PN-GRAIN 2006 G520(FA)+X50+XR559 50H S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2050 (2009) NR105+NR55 67P S/G
1PM6 9714 U S/FRT 2238 (2130) NR22+NR61 64P S/G
4MP9 9751 D SCT 2242 SCT006+CSR013+CSR011 EXTRA. 63W S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2319 (2312) NR105+NR44 74P S/G
15
THURSDAY 21/10/2021
7901V D FRUIT 0201 (2340) 8157 58W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0722 (0629) NR54+NR75(GH) 71P S/G
7734V U PN-GRAIN 0839 BL27+X48+XR558 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1445 (1539) EL60+EL62 29W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1547 (1530) NR22+NR61+G530 66W S/G
5AM8 8702 U OVERLAND (1722) S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1845 (1902) NR75(GH)+NR54+NR106 67P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1935 (1953) NR87+NR92 INC, 13 X STEEL. 79P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2201 (0045) NR70+NR28(IP) DEPART 2239, NO CROSS. INC, 5 X STEEL. 67P S/G
5MP9 9751 D SCT 2305 (2213) CSR004+CF4403+CSR014 80W S/G
9171 D QB-HAY 2321 G515 30W B/G
5MP5 9711 D S/FRT 2331 (2322) NR6+NR94+NR24 68P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2354 (0012) EL62+EL60 29W S/G
12
FRIDAY 22/10/2021
2PM9 9752 U SCT 0153 (0749) SCT015+CSR006+CSR005 THURSDAYS TRAIN. 96W S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0233 (2340) NR35+NR46 88P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0253 (0227) NR51+NR82 73P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0723 (0709) NR12+NR48 64P S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
7902V U FRUIT 1252 (1351) 8157 31W S/G
9153 D PN-GRAIN 1445 G528(FA)+XR554+XR552 40H B/G
6MP4 9765 D TOLL 1507 (1510) NR46+NR35+G537(FA) 67P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1650 (1558) NR88+NR36 44W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1835 (1852) NR60+NR52 55P S/G
3PM9 9752 U SCT 2040 (0903) CSR007+CSR013 45W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2158 (2235) NR13+NR91 79P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2313 (2317) NR83+NR10 63P S/G
12
SATURDAY 23/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT 0022 (0041) G540+8157+BL26 35W S/G
6MP9 9751 D SCT  0153 (2143) CSR001+CSR005+CSR006+SCT015 8XW S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0250 (0227) NR64+NR37+AN7 88W S/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
7MP9 9751 D SCT  1806 (1350) CSR007+CSR013+SCT012 77W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1950 (2020) NR73+NR62 74P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2045 (2012) NR19+NR91+NR66(PNA)+X48+8132 95P S/G
6
SUNDAY 24/10/2021
7732V U PN-GRAIN 0845 XR559+X50+G520(FA)+X48 50H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0904 (0925) NR10+NR83 43P S/G
0153 D LIGHT 0954 BL29+XR550 RESCUE 9154? B/G
9154 U PN-GRAIN 1315 XR550+BL29+G528(FA)+XR554+XR552 40H B/G
4PM4 9822 U STEEL 1520 (1458) NR106+NR22+NR61 INC, CNT'S. 70W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1706) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1821 (1821) NR55+NR32+NR10 INC, CNT'S. 93W S/G
5PM9 9752 U SCT  1938 (1550) SCT001+SCT002+CSR009+CSR014+CF4403 77W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2047 (2100) NR63+NR8+NR96 91P S/G
9155 D PN-GRAIN 2304 BL29+G528(FA)+XR554 40H B/G
1MP5 9711 D S/FRT 2311 (2302) NR107+NR30(GS) 62P S/G
10
MONDAY 25/10/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
D731V D LIGHT 0558 X48+XR559 RESCUE 7902V. S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0641 (0051) NR9+NR5 81P S/G
2MA8 8701 D OVERLAND (0950) S/G
7902V U FRUIT 1008 (0611) XR559+X48+BL26+G540+8157 25W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1529 (1534) EL53+EL55+EL60 29W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1850 (1857) NR83+NR96+NR63 INC, 10 X STEEL. 74P S/G
7735V D PN-GRAIN 1918 BL27+XR558 ARR, 1305.  REFUEL LOCOS. 40H S/G
6PM9 9752 U SCT 2004 (0809) SCT007+SCT008+CSR012 98W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2026 (2003) NR72+NR79 69P S/G
2MP9 9751 D SCT 2127 (2223) SCT010+SCT011+CSR014 70W S/G
7901V D FRUIT 2254 (2255) G540+X48+8157 25W S/G
9171 D QB-HAY 2308 G532+X31 34W B/G
2MP5 9711 D S/FRT 2327 (2317) NR5+NR9+AN6+NR106 63P S/G
12
TUESDAY 26/10/2021
9721V D SCT-CNT'S 0104 (0025) EL53+EL62?+EL60? 29W S/G
9156 U PN-GRAIN 0116 BL29+XR554+G528(FA) 40H B/G
2AM5 9702 U S/FRT 0741 (0748) NR74(GH)+NR10 71P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
7PM9 9752 U SCT  1836 SCT012+SCT006 CROSS  3MA5.     EXTRA. 36W S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1847 (1852) NR10+NR74(GH) INC,10 X STEEL. 68P S/G
3MP9 9751 D SCT  2049 (2143) SCT002+CSR012 68W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2237 (0020) NR44+NR101 73P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2315 (2317) NR88+NR43 66P S/G
9198 U SSR-GRAIN 2348 S302+S317 22H B/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
9
WEDNESDAY 27/10/2021
9155 D PN-GRAIN 0128 BL29+XR550+G528(FA) 40H B/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0242 (0217) NR120+NR28(IP)+NR84(PNA) 86P S/G
7732V U PN-GRAIN 0513 XR558+BL27 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0803 (0709) NR106+AN6 INC, 16 X STEEL. 76P S/G
1PM9 9752 U SCT  1304 (0754) CSR003+SCT009 76W S/G
7902V U FRUIT 1359 (1329) 8157+X48+G540 36W S/G
7731V D PN-GRAIN 1449 XR558+BL27 40H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1644 (1458) NR48+G542(FA) 48W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1916 (1852) NR106+AN6 69P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2101 (2009) NR115+NR99 72P S/G
1PM6 9714 U S/FRT 2144 (2130) NR110+NR29(IP) 65P S/G
9153 D PN-GRAIN 2155 XR552+XR554+XR555 40H B/G
4MP5 9711 D S/FRT 2334 (2312) NR101+NR44+G542(FA) 76P S/G
13
THURSDAY 28/10/2021
7901V D FRUIT 0003 (2340) G540+8157+BL30 35W S/G
4MA9 9751 D SCT 0035 (1355) SCT004+SCT012 WEDNESDAYS TRAIN. 54W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0706 (0629) NR10+NR74(GH) 66P S/G
9156 U PN-GRAIN 0731 G528(FA)+BL29+XR550 40H B/G
5MP2 9821 D STEEL 1541 (1530) NR99+NR110 54W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1629 (1539) EL60+EL53 40W S/G
5AM8 8702 U OVERLAND (1722) S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1932 (1953) NR20+NR14(PNA) 61P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 2026 (1902) NR109(GH)+NR87 84P S/G
5MC4 U PN-GRAIN 2223 BL27+XR558 5MP9 BLOCK VIEW. 40H S/G
5MP9 9751 D SCT 2226 (2213) SCT009+CSR003 CROSS 5MC4. 80W S/G
9171 D QB-HAY 2305 VL356+G532 34W B/G
2PM9 9752 U SCT 2313 (0749) SCT015+CSR002+CSR013 92W S/G
12
FRIDAY 29/10/2021
5MP5 9711 D S/FRT 0009 (2322) NR113+NR118+NR48 76P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 0048 (0045) NR35+NR46 INC, 5 X STEEL. 65P S/G
9727V D PN-GRAIN 0105 G520(FA)+BL31+X48 50H S/G
9152 U PN-GRAIN 0136 XR555+XR554+XR552 40H B/G
9721V D SCT-CNT'S 0201 (0012) EL53+EL60 44W S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0301 (0227) NR41+NR50 65P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0405 (2340) NR65+NR95 86P S/G
6MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
7902V U FRUIT (1351) S/G
6MP4 9765 D TOLL 1545 (1510) NR95+NR65 60P S/G
9155 D PN-GRAIN 1706 XR555+XR554+XR550 40H B/G
5AM5 9702 U S/FRT 2202 (0709) NR106+AN6 63P S/G
3PM9 9752 U SCT 2250 (0903) SCT012+CSR007+CSR004 CROSS 6MP9. 45W S/G
6MP9 9751 D SCT  2302 (2143) CSR002+CSR013+SCT015 80W S/G
3PM4 9822 U STEEL 2346 (1558) NR82+NR112+NR37+G537(F) 53W S/G
13
SATURDAY 30/10/2021
7922V U SCT-CNTS (0012) S/G
7901V D FRUIT (0041) S/G
6MP5 9711 D S/FRT 0036 (2317) NR31(GS)+NR105+NR122 68P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 0220 (2235) NR64+NR91 77P S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0300 (0227) NR19+NR61+NR108 90P S/G
6MA5 9701 D S/FRT 0556 (1852) NR46+NR35 FRIDAYS TRAIN. 79P S/G
9721V D SCT-CNT'S (0725) S/G
8197 D PASS 1123 S313+T356 4V B/G
6AM9 9752 U SCT (1338) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1918 (2020) NR30(GS)+NR107 84P S/G
7MP9 9751 D SCT  1959 (1350) CSR009+CSR004+CSR007+SCT012 73W S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2036 (2012) NR37+AN6+NR106 95P S/G
8
SUNDAY 31/10/2021
9157 D PN-GRAIN 0146 G541+G536 40H B/G
9156 U PN-GRAIN 0417 XR550+XR554+XR555 40H B/G
7AM5 9702 U S/FRT 1042 (0925) NR19+NR61+NR113 49*P S/G
4PM4 9822 U STEEL 1507 (1458) NR32+NR55+NR100+NR85+8132+BL33 INC, CNT'S. 52W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
8198 U PASS 1652 S313+T356 + CARS + Y112 5V B/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1706) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1829 (1821) NR107+NR30(GS)+NR112 INC, CNT'S. 101P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2109 (2100) NR68+NR76 93P S/G
9157 U PN-GRAIN 2358 G536+G541 40H B/G
8

 

 HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

joomla statistics

View My Stats