GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS...... THIS WEEK.

Last Updated 29/7/2021.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
SUNDAY 25/7/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7732V U PN-GRAIN 0802 BL33+G539(FA) 40H S/G
7731V D PN-GRAIN 1253 BL33+G539(FA) REFUEL LOCOS & CREW CHANGE. 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 1359 (0925) NR59+NR61+G538(FA) 62P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1710 (1508) NR108+NR45 INC, CNT'S. 86W S/G
1MC6 77??V U PN-GRAIN 1814 8159+BL30 40H S/G
1AM8 8702 U OVERLAND (1708) S/G
1MP2 9821 D STEEL 2040 (1821) NR100+NR32+NR53 INC, CNT'S. 94W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2247 (2050) NR75(GH)+NR42+NR102 INC, 12 X SADVANS. 87P S/G
1MP5 9711 D S/FRT 2334 (2302) NR26(IP)+NR2 52P S/G
8
MONDAY 26/7/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
5PM9 9752 U SCT  0216 (1551) CSR003+CSR008+SCT015+SCT010 SUNDAY'S TRAIN. 84W S/G
7902V U FRUIT 0544 (0611) BL32+X50+XR559 6PM7 RUN THROUGH. 53W S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0620 (0051) NR78+NR86(IP) 88P S/G
2MA8 8701 D OVERLAND (0950) S/G
9173 D QB-HAY 1141 G532+X31(VR) 33*W B/G
9154 U PN-GRAIN 1401 BL34+G529(FA) 40H B/G
7922V U SCT-CNT'S 1544 (1534) EL62+EL60+CLF2 34W S/G
2MC6 77??V U PN-GRAIN 1824 G539(FA)+BL33 40H S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1856 (1857) NR86(IP)+NR78 INC, 10 X STEEL. 67P S/G
2MP9 9751 D SCT 1947 (2223) CSR003+CSR008+SCT001 84W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2056 (2002) NR6+NR23 67P S/G
7901V D FRUIT 2228 (2255) BL31+8165+BL32 CREW CHANGE. 53W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2320 (2317) NR102+NR42 INC, 4 X SADVANS. 67P S/G
12
TUESDAY 27/7/2021
9721V D SCT-CNT'S 0028 (0025) EL62+EL60+CLF2 34W S/G
6PM9 9752 U SCT 0305 (0809) CSR001+CSR006 MONDAYS TRAIN. 90P S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0636 (0703) NR99+NR1 81P S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
7922V U SCT-CNT'S (1532) S/G
D794V U LIGHT 1517 X48 S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1913 (1852) NR61+NR59 INC, 10 X STEEL. 84P S/G
3MP9 9751 D SCT  2150 (2143) CSR006+CSR001+CSR005+T414 T414 = 6 WAGONS FROM END OF TRAIN. 63W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2305 (2301) NR101+NR116 INC, 9 X STEEL & 7 X SADVANS. 79P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2338 (2317) NR74(GH)+NR75(GH) 76P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
8
WEDNESDAY 28/7/2021
7903V D FRUIT (0032) S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0211 (0217) NR104+NR99+NR60 INC, 8 X SADVANS. 86P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0700 (0709) NR51+AN2+NR62 INC, 3 X STEEL. 62P S/G
9174 U QB-HAY 0849 G532+X31 33W B/G
7902V U FRUIT 1254 (1329) BL32+8165+BL31 46W S/G
1PM9 9752 U SCT  1329 (0754) SCT014+SCT008+CSR008 77W S/G
7737V D PN-GRAIN 1332 G539(FA)+BL33 CROSS 1PM9. 40H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1517 (1508) NR53+NR79+AN6+AN8 INC, CNT'S. 80W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1919 (1852) NR101+NR116 INC, 5 X STEEL. 74P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2107 (2023) NR94+NR113 69P S/G
7901V D FRUIT 2309 (2340) BL32+BL31+8165 46W S/G
9173 D QB-HAY 2345 G532+X31(VR) 34W B/G
11

 

 HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

joomla statistics

View My Stats