GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS...... THIS WEEK.

Last Updated 7/8/2020.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
SUNDAY 2/8/2020
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0839 (0925) NR28(IP)+NR14(PN-A) 74P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
5PM9 9752 U SCT  1806 (1551) SCT005+SCT002+SCT003 74W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1826 (1821) NR116+NR20*+NR4 INC, CNT'S. 80W S/G
7764V U QB-GRAIN 1910 8037+872+864+8044 20H S/G
7XM4 9822 U STEEL 2015 (1508) NR90+NR91 82W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2056 (2050) NR119+NR62+NR2 INC, 8 X SADVANS. 75P S/G
9149 D PN-GRAIN 2142 G522+G524(FA) 40H B/G
7
MONDAY 3/8/2020
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0124 (0051) NR1+NR77 79P S/G
7902V U FRUIT 0519 (0611) 8140+XR559+BL33 61?W S/G
1SK1 97??V D QB-GRAIN 0642 1104+RL310+8037 CONTAINER GRAIN. 39W S/G
1GK5 77??V D PN-GRAIN 0700 8111+BL31+8178 REFUEL LOCOS. 44H S/G
7732V U PN-GRAIN 0752 BL30+8113 40H S/G
7736V U PN-GRAIN 1041 8157+G540+8130 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1042) S/G
7731V D PN-GRAIN 1305 BL30+8113 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7737V D PN-GRAIN 1539 8157+G540+8130 40H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND (1722) S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1917 (1937) NR8+NR39 64P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1937 (2002) NR11+NR60 INC, 13 X STEEL. 90P S/G
2KG6 77??V D PN-GRAIN 1959 8123+8163 REFUEL LOCOS. 47H S/G
6PM9 9752 U SCT 2034 (2050) SCT006+CF4403+CSR006 80W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2306 (2317) NR77+NR1 INC, 5 X SADVANS. 71P S/G
7901V D FRUIT 2329 (2255) BL33+XR559+8140 CREW CHANGE. 61W S/G
14
TUESDAY 4/8/2020
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
2MP9 9751 D SCT 0113 (2233) SCT002+SCT005+CSR009 83W S/G
2KS1 77??V U QB-GRAIN 0159 RL310+1104+8037 CNT GRN. 39W S/G
9148 U PN-GRAIN 0339 G522+G524(FA) 40H B/G
2AM5 9702 U S/FRT 0649 (0703) NR86(IP)+NR7? 6XP S/G
3MA8 8701 D OVERLAND (0930) S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
7922V U SCT-CNT'S 1514 (1504) CSR010 51W S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1958 (2004) NR87+NR9 INC, 13 X STEEL. 84P S/G
3KG5 77??V U PN-GRAIN 2144 8178+BL31+8111 44H S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2226 (0023) NR57+NR68 INC, 11 X STEEL. 66P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2232 (2253) CSR010 CROSS 7PM5. 33W S/G
3SK2 79??V D SSR-GRAIN 2345 SSR101+SSR102 42H S/G
10
WEDNESDAY 5/8/2020
3MP5 9711 D S/FRT 0011 (2317) NR91+NR112*+NR114 72P S/G
7903V D FRUIT (0030) S/G
3GK7 77??V D PN-GRAIN 0032 8116+8154+8104 44H S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0237 (0217) NR40+NR13* INC, 6 X SADVANS. 86P S/G
3MP9 9751 D SCT  0300 (2059) CSR006+SCT008 78W S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0704 (0709) NR99+9324 80P S/G
3KG6 77??V U PN-GRAIN 0731 8163+G540+8123 47H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1102) S/G
7902V U FRUIT 1258 (1329) 8140+XR559+BL33 61W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1955 (1507) NR55+NR97 INC, CNT'S. 54W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1958 (2002) NR92+9324 CROSS 3XM4… INC, CNT'S. 89W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2039 (2023) NR79+NR65 91P S/G
1PM9 9752 U SCT  2148 (2154) CSR002+SCT009 72W S/G
4KG7 77??V U PN-GRAIN 2248 8104+8154+8116 44H S/G
4KS2 97??V U SSR-GRAIN 2353 SSR102+SSR101 CROSS 4MP5. 42H S/G
13
THURSDAY 6/8/2020
9721V D SCT-CNT'S (0001) S/G
4MP5 9711 D S/FRT 0002 (2312) NR111+NR68+G538(FA) 72P S/G
7901V D FRUIT 0031 (2335) BL33+XR559+8140 61W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0623 (0629) NR87+NR9 INC, 1 X STEEL. 69P S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
5MP2 9821 D STEEL 1515 (1530) NR78+NR65+NR79 62W S/G
5KG6 77??V U PN-GRAIN 1758 BL30+8113 39H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1846 (1900) NR118+NR41 INC, 8 X SADVANS & 9 X STEEL. 78P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1922 (1435) CSR010 CROSS 5MA5& 7961V 33W S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1926 (1937) NR97+NR90 69P S/G
7961V D QB-GRAIN 1946 GML10+8037+852+864+872 WAIT LINE 5MA5. 50H S/G
2PM9 9752 U SCT 2022 (0750) CSR009+CSR003+SCT001 51W S/G
7908V U CNT'S 2052 8141 21W S/G
4VK5 79??V D SSR-GRAIN 2055 602+CLP12+4947+4911+4532 CROSS 7908V. 43H S/G
5MP9 9751 D SCT 2206 (2130) CSR002+SCT009+SCT003 80W S/G
D742V U SSR-LIGHT 2303 4532+4911+4917+CLP12+602 CROSS 5MP5. S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2308 (2322) NR84(PN-A)+NR23+NR57 INC, 12 X SADVANS. 77P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2345 (0043) NR120+NR44 INC,  15 X STEEL. 92P S/G
16

 

 HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

joomla statistics

View My Stats