GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS...... LAST WEEK.

Last Updated 16/5/2021

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
SUNDAY 9/5/2021
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7732V U PN-GRAIN 0736 X48+BL31 39H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0858 (0925) NR68+NR16+NR20 IN, 7 X STEEL. 79P S/G
7731V D PN-GRAIN 1108 X48+BL31 39H S/G
5PM9 9752 U SCT  1337 (1551) SCT012+CF4410 87W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1514 (1532) EL61+CLF2+EL55+CSR010 56W S/G
1AM8 8702 U OVERLAND 1708 (1708) NR41 6V S/G
7735V D PN-GRAIN 1741 8161+8125+BL27 50H S/G
5PM5 9712 U S/FRT 1958 (2050) NR47+NR24 INC, 6 X SADVANS. 82P S/G
1MP2 9821 D STEEL 2029 (1821) NR16+NR68+NR50 INC, CNT'S. 79W S/G
1MP5 9711 D S/FRT 2331 (2317) NR51+NR53   EXTRA.  55P S/G
10
MONDAY 10/5/2021
9721V D SCT-CNT'S 0011 (0005) EL55+CLF2+EL61 56W S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0158 (0051) NR110+NR83 83P S/G
7902V U FRUIT 0535 (0611) G523(FA)+BL32+X50 28W S/G
7732V U PN-GRAIN 0643 BL26+BL33+XR558 40H S/G
4PM4 9822 U STEEL 0736 (1508) NR113+NR120 SUNDAYS TRAIN. INC, CNT'S. 95W S/G
2MA8 8701 D OVERLAND 0939 (0950) NR41 6V S/G
9156 U PN-GRAIN 1029 XR555+XR553+XR554 40H B/G
7731V D PN-GRAIN 1122 BL26+BL33+XR558 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1534) S/G
6PM9 9752 U SCT 1826 (0759) CSR012+SCT003 67W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1907 (2002) NR59+NR62 INC, 13 X STEEL. 84P S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1941 (1937) NR96+NR99 64P S/G
7901V D FRUIT 2202 (2255) BL32+X50+XR559 33W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2322 (2317) NR24+NR21+NR47 INC, 5 X SADVANS. 73P S/G
13
TUESDAY 11/5/2021
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
2MP9 9751 D SCT 0255 (2223) CSR012+SCT002+CF4410+CSR010 79W S/G
7737V D PN-GRAIN 0406 8160+8165 40H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0932 (0703) NR43+NR85 73P S/G
7732V U PN-GRAIN 1000 BL31+X48 39H S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
7731V D PN-GRAIN 1257 BL31+X48 39H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1540 (1532) EL61+CLF2+EL55+CSR012 65W S/G
7PM9 9752 U SCT  1649 SCT007+SCT001 EXTRA. 66W S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1914 (2004) NR99+NR96 INC, 6 X STEEL. 77P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2148 (2301) NR81+NR57 INC,8 X SADVANS & 2 X STEEL. 71P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2317 (2317) NR20+NR91 74P S/G
10
WEDNESDAY 12/5/2021
7903V D FRUIT (0030) S/G
9149 D PN-GRAIN 0112 G524(FA)+XR557 40H B/G
9721V D SCT-CNT'S 0145 (2335) EL55+CLF2+EL61 65W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0220 (0217) NR113+AN11 INC,6 X SADVANS. 88P S/G
3MP9 9751 D SCT  0238 (2143) SCT001+SCT007 45W S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0719 (0709) NR62+NR59 69P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1102) S/G
7902V U FRUIT 1210 (1329) BL32+XR559+X50 30W S/G
7732V U PN-GRAIN 1421 8165+8160 40H S/G
3XM4 9822 U STEEL (1508) S/G
7735V D PN-GRAIN 1800 8165+8160 40H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1903 (2002) NR46+NR62 INC, 12 X STEEL. 93P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2014 (2023) NR45+NR102 61P S/G
1PM6 9714 U S/FRT 2107 NR7+NR29(IP) EXTRA.  74P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2333 (2312) NR110+NR92 72P S/G
12
THURSDAY 13/5/2021
9160 U PN-GRAIN 0038 XR557+G524(FA) 40H B/G
7901V D FRUIT 0040 (2335) 8134+XR559+BL32 30W S/G
1PM9 9752 U SCT  0125 (0754) CF4403 WEDNESDAYS TRAIN. 67W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0631 (0629) NR113+AN11 INC, 6 X STEEL. 84P S/G
2PM9 9752 U SCT (0750) S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
7922V U SCT-CNT'S 1427 (1539) EL61+CLF2+EL55+CSR001 65W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1538 (1530) NR102+NR103 79W S/G
5AM8 8702 U OVERLAND 1719 (1722) NR114 6V S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1857 (1900) NR37+NR22+NR34(PN-A) INC, 12 X SADVANS & 6 X STEEL. 77P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1918 (1937) NR113+AN11 69P S/G
5MC5 77??V U PN-GRAIN 2017 BL26+BL33 44H S/G
5AM9 9752 U SCT 2102 (0750) CSR009+SCT007 EXTRA. 26W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2147 (0045) NR17+NR100+NR94 INC, 12 X STEEL. 72P S/G
5MP9 9751 D SCT 2351 (2214) CSR003+CSR001+CF4403 86W S/G
13
FRIDAY 14/5/2021
9159 D PN-GRAIN 0009 XR557+G524(FA) 40H B/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
5MP5 9711 D S/FRT 0046 (2322) NR116+NR83 INC, 10 X SADVANS. 73P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0129 (0012) EL555+CLF2+EL61 65W S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0212 (0222) NR59+NR43 EXTRA.  70P S/G
9174 U QB-HAY 0251 VL353+G521 38W B/G
7732V U PN-GRAIN 0711 8160+8125 40H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0906 (0709) NR62+NR46 INC, 19 X STEEL. 102P S/G
6MA8 8701 D OVERLAND 0936 (0930) NR114 6V S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 1024 (2340) NR49+NR61 THURSDAYS TRAIN. 73P S/G
7731V D PN-GRAIN 1134 8160+8125 40H S/G
7902V U FRUIT 1401 (1351) 8134+BL32+XR559 36W S/G
9155 D PN-GRAIN 1520 XR554+XR553+XR555 40H B/G
6MP4 9765 D TOLL 1528 (1452) NR34(PN-A)+NR22 62P S/G
7922V U SCT-CNTS (1633) S/G
3PM4 9822 U STEEL 1736 (1603) NR98+NR97 THURSDAYS TRAIN. 44W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1951 (1937) NR94+NR100 72P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2229 (2240) NR1+NR54 CROSS 6MP9 79P S/G
6MP9 9751 D SCT  2242 (2143) SCT004+SCT012+CSR009 86W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2328 (2317) NR61+NR49 INC, 8 X SADVANS. 67P S/G
18
SATURDAY 15/5/2021
9721V D SCT-CNT'S (0130) S/G
7901V D FRUIT 0047 (0041) XR559+BL32 38W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0308 (0227) NR46+NR62 81P S/G
0161 D LIGHT 0420 BL29+XR550 RESCUE 9160. B/G
9160 U PN-GRAIN 1113 XR550+BL29+G524(FA)+XR557 40H B/G
8199 D STEAM-PASS 1322 Y112+K153+K190 7V B/G
6AM9 9752 U SCT 1625 SCT002+CSR005+SCT015 EXTRA. 57W S/G
7735V D PN-GRAIN 1745 8134+BL30 44H S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1942 (2018) NR51+NR95 71P S/G
D283V D SCT-LIGHT 1945 CSR005 CROSS 4PM6. S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2019 (2012) NR121+NR15+NR48 88P S/G
10
NUMBER OF TRAINS FOR WEEK 9/5/2021 to 15/5/2021.
SUN 10
MON 13
TUE 10
WED 12
THU 13
FRI 18
SAT 10
WEEK'S SIGHTINGS 86
WEEK'S  B/G 9
WEEK'S  B/G GRAIN 6
WEEK'S  S/G 77
WEEK  S/G GRAIN 14 SAME TIME LAST YEAR
YEARS SIGHTINGS 1587 1741 -154
YEAR'S   B/G 225 91 134
YEAR'S  S/G 1362 1650 -288
YEAR'S  B/G GRAIN 148 33 115
YEAR'S  S/G GRAIN 179 504 -325
YEAR'S TOTAL GRAIN 327 537 -210

 

 HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

joomla statistics

View My Stats