GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. OCTOBER 2019.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
TUESDAY 1/10/2019
2MP9 9751 D SCT 0025 (2233) SCT013+SCT015+CSR001 80W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0200 (2317) NR91+AN11+NR47 INC, 5 X SADVANS. 77P S/G
2KN2 79??V U QB-GRAIN 0355 CF4404+QBX002+QBX005 60H S/G
1CK5 77??V D PN-GRAIN 0527 8125+8154 40H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0745 (0703) NR50+AN3 61P S/G
7732V U PN-GRAIN 0809 8101+8181 40H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0922 (0930) NR22 6V S/G
7904V U FRUIT 1139 (1231) G539(FA)+X48 20W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1201 (1111) CSR002 RUN THROUGH 7904V. 34W S/G
7731V D PN-GRAIN 1219 8101+8181 CROSS, 7904V. 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1928 (2004) NR7+NR55 INC, 12 X STEEL. 80P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2310 (2317) NR17+NR46 74P S/G
3MP9 9751 D SCT  2337 (2059) SCT010+SCT002 52W S/G
3CK5 77??V D PN-GRAIN 2359 G519+8161 REFUEL LOCOS. 46H S/G
14
WEDNESDAY 2/10/2019
7903V D FRUIT 0021 (2250) BL26 20W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0102 (0041) NR81+NR117+8168 FOG…. INC, 7 X SADVANS. ?P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0233 (2335) CSR002 FOG. ?W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0254 (0217) NR103+AN3+NR19 INC, 4 X  SADVANS. 76P S/G
7732V U PN-GRAIN 0641 8154+8125 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0755 (0709) NR47+NR91 60P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1143 (1032) CSR002 32W S/G
7902V U FRUIT 1216 (1214) G520(FA)+XR559+X50 7731V BLOCK VEIW. ?W S/G
7731V D PN-GRAIN 1221 8154+8125 40H S/G
1PM9 9752 U SCT  1429 (0754) SCT004+SCT001+CSR006 88W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1529 (1507) NR98 25W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2002 (1953) NR36+NR67 4MA5 BLOCKING VEIW. ?P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2010 (2002) NR91+NR72 CROSS 1PM5. 83P S/G
7901V D FRUIT 2355 (2335) G520(FA)+X48+XR559 42W S/G
14
THURSDAY 3/10/2019
4MP5 9711 D S/FRT 0042 (2312) NR25(IP)+NR98+G530 69P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0157 (0001) CSR012 34W S/G
4KC5 77??V U PN-GRAIN 0245 BL27+8161+G519 46H S/G
9198 U SSR-GRAIN 0603 S317+22-HOPPERS+S302 22H B/G
4AM5 9702 U S/FRT 0620 (0629) NR7+NR55 67P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1118 (1032) CSR012 30W S/G
2PM9 9752 U SCT 1527 (0750) SCT007+CSR005 80W S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
5MP2 9821 D STEEL 1600 (1530) NR36+NR44 52W S/G
7735V* U PN-GRAIN 1839 BL26+8140+8164 41H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1901 (1900) NR86(IP)+NR94 INC, 8 X SADVANS & 12 X STEEL. 83P S/G
4CK5 77??V D PN-GRAIN 1909 G539(FA)+BL30 REFUEL LOCOS. 40H S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1955 (1937) NR55+NR7 67P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2221 (0115) NR90+NR13 INC, 5 X STEEL. 64P S/G
5MP9 9751 D SCT 2250 (2130) CSR005+SCT001+CSR006+SCT014 85W S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2332 (2322) NR115+NR81 INC, 6 X SADVANS. 72P S/G
15
FRIDAY 4/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0055 (0010) CSR012 27W S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0212 (2318) NR46+NR112+NR6 80P S/G
7732V U PN-GRAIN 0629 8125+8154 40H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0711 (0709) NR98+NR29(IP)+NR9 80P S/G
7736V U PN-GRAIN 1038 8101+8181 40h S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7731V D PN-GRAIN 1141 8125+8154 40H S/G
7902V U FRUIT 1345 (1339) XR559+X48+G520(FA) 52W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1536 (1457) NR6+NR46 73P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1624 (1605) NR43+NR31(GS) NR31 = NEW GREAT SOUTHERN LIVERY. 51W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1738 (1722) NR80 7V S/G
7737V D PN-GRAIN 1742 8101+8181 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2016 (1937) NR16+AN9 66P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2207 (2216) NR15+NR109(GH) 87P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2336 (2317) NR35+NR22 63P S/G
14
SATURDAY 5/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0003) S/G
6MP9 9751 D SCT  0004 (2129) CSR011+SCT009+SCT007+CSR002 FOG. ?W S/G
7901V D FRUIT 0032 (0039) BL33+BL26+XR559 51W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0303 (0227) NR73+NR12 THICK FOG. ?P S/G
6KC6 77??V U PN-GRAIN 0519 G539(FA)+BL30 THICK FOG. ?H S/G
7732V U PN-GRAIN 0739 8135+8176 40H S/G
6CK5 77??V D PN-GRAIN 0758 G520(FA)+G519+8116 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0932 (0930) NR34 7V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7731V D PN-GRAIN 1503 8135+8176 40H S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2017 (2002) NR61+NR85+NR84(SS) CROSS 7MP5. 73P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2029 (2012) NR66+NR9+NR80+NR109(GH)+NR15 101P S/G
10
SUNDAY 6/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7732V U PN-GRAIN 0705 8154+8125 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0943 (0925) NR16+AN9+AN3 70P S/G
7731V D PN-GRAIN 1120 8154+8125 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1509 (1508) NR96+NR75(GH) INC, 26 STEEL. 42W S/G
5PM9 9752 U SCT  1533 (1551) CSR011+CSR009+SCT015+SCT013 58W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1850 (1821) NR107+NR47+NR85+NR16+NR18(GH) INC, CNT'S. 65W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2054 (2050) NR38+NR8+NR55 INC, 3 X SADVANS. 6XP S/G
7
MONDAY 7/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7961V* D QB-GRAIN 0040 GML10+8044+864+8030 40H S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0436 (0051) NR82+NR14 84P S/G
7902V U FRUIT 0531 (0559) XR559+BL26+BL33 48W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1251 (1012) CSR012 33W S/G
2KC5 77??V U PN-GRAIN 1534 8116+G519*+G520?(FA) 40H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1729 (1722) NR89 6V S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1945 (2002) NR120+NR29(IP)+NR95 INC, 12 X SADVANS. 83P S/G
6PM9 9752 U SCT 2028 (0823) CF4410+SCT010+CSR004 76W S/G
7901V D FRUIT 2334 (2255) BL33+XR559+BL32 46W S/G
9
TUESDAY 8/10/2019
2MP5 9711 D S/FRT 0003 (2317) NR8+NR55+NR90 INC, 4 X SADVANS. 69P S/G
2MP9 9751 D SCT 0045 (2233) SCT013+SCT015+CSR009 87W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0108 (0025) CSR012 32W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 0222 (1937) NR32+NR87 62P S/G
7962V* U QB-GRAIN 0427 GML10+8030+864+8044 40H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0702 (0703) NR18(GH)+AN4+NR34 78P S/G
2KC6 77??V U PN-GRAIN 0729 8176+8135+8172 40H S/G
7732V U PN-GRAIN 0807 8181+8101 40H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0936 (0930) NR89 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7731V D PN-GRAIN 1331 8181+8101 40H S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1915 (2004) NR18(GH)+NR87+AN3 INC, 12 X STEEL. 80P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2247 (0041) NR72+NR91 CROSS 3MP9. INC, 8 X STEEL. 61P S/G
3MP9 9751 D SCT  2300 (2059) SCT10+CF4410 52W S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2329 (2317) NR96+NR20 71P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
14
WEDNESDAY 9/10/2019
3CK5 77??V D PN-GRAIN 0202 8141+8140 REFUEL LOCOS. 40H S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0336 (0217) NR43+NR31(GS) INC, 4 X SADVANS. 79P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0705 (0709) NR92+NR8 80P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1204 (1032) CSR012 31W S/G
7902V U FRUIT 1231 (1214) XR559+BL33 37W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1509 (1507) NR41 50W S/G
1PM9 9752 U SCT  1533 (0754) SCT001+SCT002+CSR003 84W S/G
7739V D PN-GRAIN 1546 BL26 1H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1906 (2002) NR92+NR8+NR17 INC, 12 X STEEL. 73P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2132 (1953) NR77+NR28(IP) INC, SADVANS. 68P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2321 (2312) NR119+NR72+G542(FA) 70P S/G
11
THURSDAY 10/10/2019
D738V U LIGHT 0003 BL26 CROSS 7901V. S/G
7901V D FRUIT 0015 (2335) G523(FA)+X48+XR558 31W S/G
D775V D LIGHT 0238 BL31 S/G
9721V D SCT-CNT'S 0334 (0001) CSR012+CF3301 28W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0600 (0629) NR90+AN11+NR31(GS)+NR43 79P S/G
2PM9 9752 U SCT 0837 (0750) SCT007+SCT009 83W S/G
7904V U FRUIT 1134 (1229) BL32 24W S/G
MK82 87?? D AK-TEST 1304 8149 INC, 3 X AK-CARS. 3V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1345 (1032) CSR012  32W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1523 (1530) NR24+NR61 59W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1936 (1900) NR110+NR4 IN, 6 X SADVANS & 13 X STEEL. ?P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 2008 (1937) NR75(GH)+NR90 75P S/G
5MP9 9751 D SCT 2140 (2130) SCT002+SCT005+CSR003+84W+T414+3W 87W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2224 (0115) NR46+NR6 INC, 3 X STEEL. 77P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2353 (2322) NR15+AN2 INC, 10 X SADVANS. 76P S/G
15
FRIDAY 11/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0116 (0010) CSR012 33W S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0329 (2318) NR51+NR101 83P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0543 (0227) NR49+NR4 EXTRA? 61P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0735 (0709) NR92+NR55 80P S/G
7922V U SCT-CNTS 1239 (1052) CSR012 28W S/G
7902V U FRUIT 1303 (1339) XR558+X48+G523(FA0 44W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1551 (1457) NR6+NR46 62W S/G
3PM4 9822 U STEEL 1729 (1605) NR17+NR22 47W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1747 (1722) NR8 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2017 (1937) NR55+NR92 69P S/G
6MP9 9751 D SCT  2138 (2129) SCT009+CSR010+CF4403+SCT007 85W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2225 (2216) NR73+NR12 89P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2311 (2317) NR43+NR62+NR77 INC, 6 X SADVANS. 74P S/G
13
SATURDAY 12/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0141 (0003) CSR012 28W S/G
7901V D FRUIT (0039) S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0249 (0227) NR17+NR22 88P S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0947 (0930) NR34 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2000 (2002) NR9+NR66 CROSS MP5. 87P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2108 (2012) NR100+NR12*+NR76* PM6 BLOCK CAM VEIW. ?P S/G
5

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |