GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. OCTOBER 2019.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
TUESDAY 1/10/2019
2MP9 9751 D SCT 0025 (2233) SCT013+SCT015+CSR001 80W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0200 (2317) NR91+AN11+NR47 INC, 5 X SADVANS. 77P S/G
2KN2 79??V U QB-GRAIN 0355 CF4404+QBX002+QBX005 60H S/G
1CK5 77??V D PN-GRAIN 0527 8125+8154 40H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0745 (0703) NR50+AN3 61P S/G
7732V U PN-GRAIN 0809 8101+8181 40H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0922 (0930) NR22 6V S/G
7904V U FRUIT 1139 (1231) G539(FA)+X48 20W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1201 (1111) CSR002 RUN THROUGH 7904V. 34W S/G
7731V D PN-GRAIN 1219 8101+8181 CROSS, 7904V. 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1928 (2004) NR7+NR55 INC, 12 X STEEL. 80P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2310 (2317) NR17+NR46 74P S/G
3MP9 9751 D SCT  2337 (2059) SCT010+SCT002 52W S/G
3CK5 77??V D PN-GRAIN 2359 G519+8161 REFUEL LOCOS. 46H S/G
14
WEDNESDAY 2/10/2019
7903V D FRUIT 0021 (2250) BL26 20W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0102 (0041) NR81+NR117+8168 FOG…. INC, 7 X SADVANS. ?P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0233 (2335) CSR002 FOG. ?W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0254 (0217) NR103+AN3+NR19 INC, 4 X  SADVANS. 76P S/G
7732V U PN-GRAIN 0641 8154+8125 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0755 (0709) NR47+NR91 60P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1143 (1032) CSR002 32W S/G
7902V U FRUIT 1216 (1214) G520(FA)+XR559+X50 7731V BLOCK VEIW. ?W S/G
7731V D PN-GRAIN 1221 8154+8125 40H S/G
1PM9 9752 U SCT  1429 (0754) SCT004+SCT001+CSR006 88W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1529 (1507) NR98 25W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2002 (1953) NR36+NR67 4MA5 BLOCKING VEIW. ?P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2010 (2002) NR91+NR72 CROSS 1PM5. 83P S/G
7901V D FRUIT 2355 (2335) G520(FA)+X48+XR559 42W S/G
14
THURSDAY 3/10/2019
4MP5 9711 D S/FRT 0042 (2312) NR25(IP)+NR98+G530 69P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0157 (0001) CSR012 34W S/G
4KC5 77??V U PN-GRAIN 0245 BL27+8161+G519 46H S/G
9198 U SSR-GRAIN 0603 S317+22-HOPPERS+S302 22H B/G
4AM5 9702 U S/FRT 0620 (0629) NR7+NR55 67P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1118 (1032) CSR012 30W S/G
2PM9 9752 U SCT 1527 (0750) SCT007+CSR005 80W S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
5MP2 9821 D STEEL 1600 (1530) NR36+NR44 52W S/G
7735V* U PN-GRAIN 1839 BL26+8140+8164 41H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1901 (1900) NR86(IP)+NR94 INC, 8 X SADVANS & 12 X STEEL. 83P S/G
4CK5 77??V D PN-GRAIN 1909 G539(FA)+BL30 REFUEL LOCOS. 40H S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1955 (1937) NR55+NR7 67P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2221 (0115) NR90+NR13 INC, 5 X STEEL. 64P S/G
5MP9 9751 D SCT 2250 (2130) CSR005+SCT001+CSR006+SCT014 85W S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2332 (2322) NR115+NR81 INC, 6 X SADVANS. 72P S/G
15
FRIDAY 4/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0055 (0010) CSR012 27W S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0212 (2318) NR46+NR112+NR6 80P S/G
7732V U PN-GRAIN 0629 8125+8154 40H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0711 (0709) NR98+NR29(IP)+NR9 80P S/G
7736V U PN-GRAIN 1038 8101+8181 40h S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7731V D PN-GRAIN 1141 8125+8154 40H S/G
7902V U FRUIT 1345 (1339) XR559+X48+G520(FA) 52W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1536 (1457) NR6+NR46 73P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1624 (1605) NR43+NR31(GS) NR31 = NEW GREAT SOUTHERN LIVERY. 51W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1738 (1722) NR80 7V S/G
7737V D PN-GRAIN 1742 8101+8181 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2016 (1937) NR16+AN9 66P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2207 (2216) NR15+NR109(GH) 87P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2336 (2317) NR35+NR22 63P S/G
14
SATURDAY 5/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0003) S/G
6MP9 9751 D SCT  0004 (2129) CSR011+SCT009+SCT007+CSR002 FOG. ?W S/G
7901V D FRUIT 0032 (0039) BL33+BL26+XR559 51W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0303 (0227) NR73+NR12 THICK FOG. ?P S/G
6KC6 77??V U PN-GRAIN 0519 G539(FA)+BL30 THICK FOG. ?H S/G
7732V U PN-GRAIN 0739 8135+8176 40H S/G
6CK5 77??V D PN-GRAIN 0758 G520(FA)+G519+8116 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0932 (0930) NR34 7V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7731V D PN-GRAIN 1503 8135+8176 40H S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2017 (2002) NR61+NR85+NR84(SS) CROSS 7MP5. 73P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2029 (2012) NR66+NR9+NR80+NR109(GH)+NR15 101P S/G
10
SUNDAY 6/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7732V U PN-GRAIN 0705 8154+8125 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0943 (0925) NR16+AN9+AN3 70P S/G
7731V D PN-GRAIN 1120 8154+8125 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1509 (1508) NR96+NR75(GH) INC, 26 STEEL. 42W S/G
5PM9 9752 U SCT  1533 (1551) CSR011+CSR009+SCT015+SCT013 58W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1850 (1821) NR107+NR47+NR85+NR16+NR18(GH) INC, CNT'S. 65W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2054 (2050) NR38+NR8+NR55 INC, 3 X SADVANS. 6XP S/G
7
MONDAY 7/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7961V* D QB-GRAIN 0040 GML10+8044+864+8030 40H S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0436 (0051) NR82+NR14 84P S/G
7902V U FRUIT 0531 (0559) XR559+BL26+BL33 48W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1251 (1012) CSR012 33W S/G
2KC5 77??V U PN-GRAIN 1534 8116+G519*+G520?(FA) 40H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1729 (1722) NR89 6V S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1945 (2002) NR120+NR29(IP)+NR95 INC, 12 X SADVANS. 83P S/G
6PM9 9752 U SCT 2028 (0823) CF4410+SCT010+CSR004 76W S/G
7901V D FRUIT 2334 (2255) BL33+XR559+BL32 46W S/G
9
TUESDAY 8/10/2019
2MP5 9711 D S/FRT 0003 (2317) NR8+NR55+NR90 INC, 4 X SADVANS. 69P S/G
2MP9 9751 D SCT 0045 (2233) SCT013+SCT015+CSR009 87W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0108 (0025) CSR012 32W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 0222 (1937) NR32+NR87 62P S/G
7962V* U QB-GRAIN 0427 GML10+8030+864+8044 40H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0702 (0703) NR18(GH)+AN4+NR34 78P S/G
2KC6 77??V U PN-GRAIN 0729 8176+8135+8172 40H S/G
7732V U PN-GRAIN 0807 8181+8101 40H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0936 (0930) NR89 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7731V D PN-GRAIN 1331 8181+8101 40H S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1915 (2004) NR18(GH)+NR87+AN3 INC, 12 X STEEL. 80P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2247 (0041) NR72+NR91 CROSS 3MP9. INC, 8 X STEEL. 61P S/G
3MP9 9751 D SCT  2300 (2059) SCT10+CF4410 52W S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2329 (2317) NR96+NR20 71P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
14
WEDNESDAY 9/10/2019
3CK5 77??V D PN-GRAIN 0202 8141+8140 REFUEL LOCOS. 40H S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0336 (0217) NR43+NR31(GS) INC, 4 X SADVANS. 79P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0705 (0709) NR92+NR8 80P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1204 (1032) CSR012 31W S/G
7902V U FRUIT 1231 (1214) XR559+BL33 37W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1509 (1507) NR41 50W S/G
1PM9 9752 U SCT  1533 (0754) SCT001+SCT002+CSR003 84W S/G
7739V D PN-GRAIN 1546 BL26 1H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1906 (2002) NR92+NR8+NR17 INC, 12 X STEEL. 73P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2132 (1953) NR77+NR28(IP) INC, SADVANS. 68P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2321 (2312) NR119+NR72+G542(FA) 70P S/G
11
THURSDAY 10/10/2019
D738V U LIGHT 0003 BL26 CROSS 7901V. S/G
7901V D FRUIT 0015 (2335) G523(FA)+X48+XR558 31W S/G
D775V D LIGHT 0238 BL31 S/G
9721V D SCT-CNT'S 0334 (0001) CSR012+CF3301 28W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0600 (0629) NR90+AN11+NR31(GS)+NR43 79P S/G
2PM9 9752 U SCT 0837 (0750) SCT007+SCT009 83W S/G
7904V U FRUIT 1134 (1229) BL32 24W S/G
MK82 87?? D AK-TEST 1304 8149 INC, 3 X AK-CARS. 3V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1345 (1032) CSR012  32W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1523 (1530) NR24+NR61 59W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1936 (1900) NR110+NR4 IN, 6 X SADVANS & 13 X STEEL. ?P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 2008 (1937) NR75(GH)+NR90 75P S/G
5MP9 9751 D SCT 2140 (2130) SCT002+SCT005+CSR003+84W+T414+3W 87W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2224 (0115) NR46+NR6 INC, 3 X STEEL. 77P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2353 (2322) NR15+AN2 INC, 10 X SADVANS. 76P S/G
15
FRIDAY 11/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0116 (0010) CSR012 33W S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0329 (2318) NR51+NR101 83P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0543 (0227) NR49+NR4 EXTRA? 61P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0735 (0709) NR92+NR55 80P S/G
7922V U SCT-CNTS 1239 (1052) CSR012 28W S/G
7902V U FRUIT 1303 (1339) XR558+X48+G523(FA0 44W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1551 (1457) NR6+NR46 62W S/G
3PM4 9822 U STEEL 1729 (1605) NR17+NR22 47W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1747 (1722) NR8 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2017 (1937) NR55+NR92 69P S/G
6MP9 9751 D SCT  2138 (2129) SCT009+CSR010+CF4403+SCT007 85W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2225 (2216) NR73+NR12 89P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2311 (2317) NR43+NR62+NR77 INC, 6 X SADVANS. 74P S/G
13
SATURDAY 12/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0141 (0003) CSR012 28W S/G
7901V D FRUIT (0039) S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0249 (0227) NR17+NR22 88P S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0947 (0930) NR34 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2000 (2002) NR9+NR66 CROSS MP5. 87P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2108 (2012) NR100+NR12*+NR76* PM6 BLOCK CAM VEIW. ?P S/G
5
SUNDAY 13/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0925 (0925) NR92+NR55 65P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1252 (1551) SCT015+SCT013+CSR010+SCT009+CSR003+SCT002 84W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1501 (1508) NR25(IP)+NR75(GH) INC, CNTS. 28W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1834 (1821) NR67+NR91+NR66+NR9 ONLY, 29 X STEEL.. 97P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2046 (2050) NR107+NR47 INC, 8 X SADVANS. 62P S/G
5
MONDAY 14/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0349 (0051) NR18(GH)+NR19 84P S/G
7902V U FRUIT (0559) S/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1729 (1722) NR90 6V S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1917 (1937) NR20+NR96 61P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2040 (2002) NR55+NR92 INC, 12 X STEEL. 66P S/G
6PM9 9752 U SCT 2128 (0823) CF4410+SCT010+CSR005 ?W S/G
2MP9 9751 D SCT 2305 (2233) SCT002+SCT013 56W S/G
6
TUESDAY 15/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0055 (2317) NR13+NR47 INC, 3 X SADVANS. 72P S/G
7901V D FRUIT 0140 (2255) G523(FA)+X48+BL32 55W S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0711 (0703) NR34+G542(FA)+8149 68P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0950 (0930) NR96 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1133 (1111) CSR013+CM3301 32W S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 2051 (2004) NR75(GH)+NR90 INC, 12 X STEEL. 84P S/G
3MP9 9751 D SCT  2124 (2059) SCT010+CF4410+CSR003 66W S/G
3CK5 77??V D PN-GRAIN 2210 8135+8164+8166 REFUEL LOCOS. 46H S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2314 (2317) NR1+NR51 72P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2359 (0041) NR119+NR17+G526(FA) INC, 8 X SADVANS & 21 X STEEL. 75P S/G
10
WEDNESDAY 16/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0053 (2335) CM3301+CM3307 33W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0220 (0217) NR40+NR73+G542(FA) INC, 4 X SADVANS. 72P S/G
3CK6 77??V D PN-GRAIN 0412 8137 20H S/G
7732V U PN-GRAIN 0626 8141+BL31 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0659 (0709) NR92+NR55 78P S/G
1PM9 9752 U SCT  1043 (0754) SCT005+CSR001 70W S/G
7736V U PN-GRAIN 1147 8125+8154 40H S/G
7902V U FRUIT 1209 (1214) BL32+X48+G523(FA) 33W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1240 (1032) CM3307+CM3301 28W S/G
7731V D PN-GRAIN 1346 8141+BL31 40H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1612 (1507) NR91 43W S/G
7737V D PN-GRAIN 1751 8125+8154 40H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1908 (2002) NR26(IP)+NR55+NR92 INC, 12 X STEEL. 83P S/G
1PM6 9712 U S/FRT 1951 (1953) NR59+NR103+NR65 EXTRA? INC, 12 X STEEL. 90P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2156 (1953) NR49+NR4 69P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2330 (2312) NR8+G526(FA)+NR31(GS) 74P S/G
7901V D FRUIT 2357 (2335) G523(FA)+XR558 33W S/G
17
THURSDAY 17/10/2019
773?V D PN-GRAIN 0400 8172 20H S/G
9721V D SCT-CNT'S 0425 (0001) CM3301+CM3307 27W S/G
4KC6 77??V U PN-GRAIN 0546 8101+8181 40H S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0852 (0629) NR75(GH)+NR90 72P S/G
7739V D PN-GRAIN 1303 BL30+8176 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
7922V U SCT-CNT'S 1408 (1032) CM3307+CM3301 32W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1525 (1530) NR5+NR112 56W S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1900 (1937) NR90+NR48 64P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1939 (1900) NR43+NR62 INC, 5 X SADVANS & 12 X STEEL. 93P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2116 (0115) NR46+NR6 INC, 5 X STEEL. 66P S/G
2PM9 9752 U SCT 2154 (0750) SCT007+CF4403+CSR003 86W S/G
5MP9 9751 D SCT 2224 (2130) SCT012+SCT003+CSR010 85W S/G
12
FRIDAY 18/10/2019
5MP5 9711 D S/FRT 0027 (2322) NR4+NR107 INC, 8 X SADVANS. 83P S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
4SK1 97??V D QB-GRAIN 0049 1103+1101 CNT'S? 39W S/G
5KC5 77??V U PN-GRAIN 0151 8166+8164+8135 46H S/G
9721V D SCT-CNT'S 0213 (0010) CM3301+CM3307 37W S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0258 (2318) NR89+NR101 82P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0415 (0227) NR43+NR45 56P S/G
7732V U PN-GRAIN 0642 8154+8125 40H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0727 (0709) NR55+NR92 79P S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7731V D PN-GRAIN 1238 8154+8125 40H S/G
7736V U PN-GRAIN 1323 8172+8137 40H S/G
7902V U FRUIT 1349 (1339) XR558+G523(FA) 59W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1523 (1457) NR101+NR89 61P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1607 (1605) NR44+AN6 44W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1749 (1722) NR68 6V S/G
7737V D PN-GRAIN 1804 8172+8137 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2013 (1937) NR92+NR55 63P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2205 (2216) NR76+NR100 77P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2331 (2317) NR18(GH)+NR44 INC, 5 X SADVANS. 73P S/G
6MP9 9751 D SCT  2353 (2129) CF4403+SCT015+CSR011+CSR003 83W S/G
19
SATURDAY 19/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0003) S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0238 (0227) NR62+NR49? 80P S/G
6KS1 79??V U QB-GRAIN 0338 1101+1103 39W S/G
7901V D FRUIT 0630 (0039) BL33+G523(FA)+XR558 56W S/G
7732V U PN-GRAIN 0712 BL30+8176 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0928 (0930) NR68 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7731V D PN-GRAIN 1119 BL30+8176 40H S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1951 (2002) NR99+NR66 INC, 17 X STEEL. 72P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2051 (2012) NR37+NR 92P S/G
8
 
SUNDAY 20/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7761V D QB-GRAIN 0025 CM3316+GML10 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0916 (0925) NR55+NR92 67P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7738V U PN-GRAIN 1039 8141+BL31 40H S/G
7M75V D TEST 1042 IEV100 CROSS 7738V. S/G
7736V U PN-GRAIN 1230 8154+8125 40H S/G
5PM9 9752 U SCT  1332 (1551) SCT002+SCT013+SCT004+CSR002 72W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1501 (1508) NR11+G526(FA) ONLY 15 X STEEL. 35W S/G
7CK5 77??V D PN-GRAIN 1733 8166+8135+8164 REFUEL LOCOS. 46H S/G
1MP2 9821 D STEEL 1907 (1821) NR66+NR52+NR70+NR97+NR2 ONLY 31 X STEEL. 96W S/G
7739V D PN-GRAIN 1929 8141+BL31 40H S/G
7737V D PN-GRAIN 2006 8154+8125 40H S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2109 (2050) NR68+NR47 INC, 6 X SADVANS. 59W S/G
12
MONDAY 21/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0543 (0051) NR51+NR1 77P S/G
7902V U FRUIT 0607 (0559) XR558+G523(FA)+BL33 25W S/G
7738V U PN-GRAIN 0827 8172+8137 40H S/G
7762V U QB-GRAIN 0937 GML10+CM3316 40H S/G
NEXT UPDATE ON OR AFTER 30/10/2019.
7922V U SCT-CNT'S 1123 (1012) CM3307+CM3301 27W S/G
77??V D PN-GRAIN 1325 8172+8137 40H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1739 (1722) NR116 6V S/G
6PM9 9752 U SCT 1905 (0823) CF4410+SCT010+CSR011 84W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1936 (1937) NR96+NR40 68P S/G
77??V D PN-GRAIN 1944 8101+8116 40H S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2007 (2002) NR84(SS)+NR92+NR47 IN, 12 X STEEL. 75P S/G
7901V D FRUIT 2142 (2255) BL27+XR558? 27W S/G
77??V U PN-GRAIN 2331 8166+8135+8165 46H S/G
13
TUESDAY 22/10/2019
2MP5 9711 D S/FRT 0040 (2317) NR76+NR83+NR117 INC, 3 X SADVANS. 71P S/G
2MP9 9751 D SCT 0104 (2233) SCT009+SCT002+SCT004 81W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0123 (0025) CM3301+CM3307 27W S/G
77??V U PN-GRAIN 0322 BL30+8176 40H S/G
77??V U PN-GRAIN 0625 8125+8154 40H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0644 (0703) NR66+NR73 61P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0929 (0930) NR116 6V S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
U TEST 1241 IEV100 S/G?
7922V U SCT-CNT'S 1302 (1111) CM3307+CM3301 32W S/G
77??V D PN-GRAIN 1317 8125+8154 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1924 (2004) NR40+NR96 INC, 12 X STEEL. 69P S/G
3MP9 9751 D SCT  2218 (2059) SCT010+CF4410 50W S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2316 (2317) NR55?+NR 69P S/G
13
WEDNESDAY 23/10/2019
4MP7 9715 D T/RAIL 0231 (0217) NR100*+NR14* THICK FOG. ?P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0319 (0041) NR31(GS)+NR8 INC, 7 X SADVANS. 64P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0328 (2335) CM3301+CM3307 FOG. ?W S/G
77??V U PN-GRAIN 0612 8125+8140+8141 40H S/G
77??V U PN-GRAIN 0646 8137+8172 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0703 (0709) NR88+NR92+NR84(SS)+G542(FA) 62P S/G
7902V U FRUIT 1107 (1214) XR558+BL27 43W S/G
1PM9 9752 U SCT  1143 (0754) SCT003+SCT012 82W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1330 (1032) CM3307+CM3301 27W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1510 (1507) NR9 24W S/G
77??V D PN-GRAIN 1513 8137+8172 40H S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1907 (1953) NR45+NR43 87P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1930 (2002) NR92+NR64 INC, 10 X STEEL. 81P S/G
??? ???? U S/FRT 2211 NR107+NR4 6XP S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2324 (2312) NR9+NR68? 69P S/G
7901V D FRUIT 2343 (2335) BL27+XR558 47W S/G
16
THURSDAY 24/10/2019
9721V D SCT-CNT'S 0259 (0001) CM3301+CM3307 27W S/G
77??V U PN-GRAIN 0556 8154+BL31 40H S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0614 (0629) NR40+NR96 INC, 10 X STEEL. ?P S/G
77??V U PN-GRAIN 1121 8116+8101 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1236 (1032) CM3307+CM3301 32W S/G
77??V D PN-GRAIN 1342 8154+BL31 40H S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
5MP2 9821 D STEEL 1524 (1530) NR4+NR107 53W S/G
77??V D PN-GRAIN 1735 8116+8101 40H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1852 (1900) NR116+NR112+NR5 INC, 11 X STEEL. 74P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1918 (1937) NR85+NR40 63P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2108 (0115) NR44+NR90 INC, 6 X STEEL. S/G
2PM9 9752 U SCT 2147 (0750) CSR003+SCT015+CF4403 85W S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2318 (2322) NR+NR25(IP) INC, 8 X SADVANS. 79P S/G
5MP9 9751 D SCT 2339 (2130) SCT012+SCT013+CSR003 88W S/G
14
FRIDAY 25/10/2019
3PM7 9716 U T/RAIL 0132 (2318) NR62+NR49 90P S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0311 (0227) NR+AN4 56P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0412 (0010) CM3301+CM3307 37W S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0711 (0709) NR92+NR64 79P S/G
77??V D PN-GRAIN 0820 8141+G520(FA) 46H S/G
7902V U FRUIT 1325 (1339) XR558+BL27 40W S/G
7922V U SCT-CNTS 1357 (1052) CM3307+CM3301 27W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1445 (1457) NR49+NR62 68P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1605 (1605) NR89+G530 INC, 5 X VANS. 56W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1731 (1722) NR35 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1955 (1937) NR64+NR92? 87P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2137 (2216) NR87+NR37 67P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2310 (2317) NR+NR44?+NR INC, 4 X SADVANS. 72P S/G
13
SATURDAY 26/10/2019
6MP9 9751 D SCT  0110 (2129) CF4403+SCT015+CSR005 83W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0247 (0227) NR2+G530+NR89 85P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0311 (0003) CM3301+CM3307 27W S/G
7901V D FRUIT 0336 (0039) BL27+BL33 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0931 (0930) NR31(GS) 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1856 (2002) NR101+NR70 74P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2016 (2012) NR67*+NR32*+NR37*+NR35 86P S/G
7
SUNDAY 27/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
77??V U PN-GRAIN 0838 G520(FA)+8141 46H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0905 (0925) NR64+NR13 77P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1334 (1551) SCT004+SCT002+CSR010+CSR007+CSR003 85W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1503 (1508) NR109(GH)+NR31(GS) INC, CNT'S. 29W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1756 (1821) NR99+NR46+NR22+NR101 INC, CNT'S. 70W S/G
77??V D PN-GRAIN 1839 8104+8161+8149 46H S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2027 (2050) NR10*+NR60 INC, 5 X SADVANS. 67P S/G
7
MONDAY 28/10/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
77??V U PN-GRAIN 0713 BL31+8154 40H S/G
77??V U PN-GRAIN 1005 8101+8116 40H S/G
7902V U FRUIT (0559) S/G
7922V U SCT-CNT'S 1140 (1012) CM3307+CM3301 32W S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 1157 (0051) NR35+G530+AN7+NR65 56P S/G
77??V D PN-GRAIN 1213 BL31+8154 40H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1726 (1722) NR80 6V S/G
77??V D PN-GRAIN 1729 8101+8116 40H S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1945 (2002) NR70+AN9+NR38 INC, 12 X STEEL. 68P S/G
77??V U PN-GRAIN 2207 8104+8161+8149 44H S/G
6PM9 9752 U SCT 2022 (0823) CF4410+SCT010+CSR005+SCT011 85W S/G
2MP9 9751 D SCT 2314 (2233) SCT002+SCT004+CSR010 84W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2333 (1937) NR35?+NR117?+G538(FA) INC, 3 X SADVANS. 72P S/G
12
TUESDAY 29/10/2019
7901V D FRUIT (2255) S/G
9721V D SCT-CNT'S 0007 (0025) CM3301+CM3307 32W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0439 (2317) NR+NR100 73P S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0656 (0703) NR92+NR55 69P S/G
77??V D PN-GRAIN 0726 G519+BL30 40H S/G
77??V U PN-GRAIN 0919 8137+8172 40H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0931 (0930) NR80 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1908 (2004) NR55+NR92 INC, 13 X STEEL. 70P S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2224 (0041) NR9+NR68+NR7 INC, 10 X SADVANS. 76P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2343 (2317) NR6+NR112 INC, 3 X SADVANS. 70P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
9
WEDNESDAY 30/10/2019
3MP9 9751 D SCT  0005 (2059) SCT010+CF4410+CSR004 69W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0251 (0217) NR92+LDP009 66P S/G
4KG5 77??V U PN-GRAIN 0654 8154+BL31 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0714 (0709) NR38+AN9+NR70 74P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1130 (1032) CM3307+CM3301 27W S/G
7902V U FRUIT 1308 (1214) BL33 INC, 1 VAN. 32W S/G
9269* D LIGHT 1339 P18*+T385 1V B/G
3XM4 9822 U STEEL (1507) S/G
4CK5 77??V D PN-GRAIN 1733 8125+8141 INC, 10 X STEEL. 40H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2018 (2002) NR38+NR70? 77P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2305 (2312) NR9+NR75(GH) 65P S/G
7901V D FRUIT 2351 (2335) BL33+XR559 31W S/G
11
7
THURSDAY 31/10/2019
1PM6 97XX U S/FRT 0120 NR76+G538(FA)+NR8 91P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0202 (0001) CM3301+CM3307 INC, 11 X STEEL. 26W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 0253 (1953) NR88+NR81+NR115 89P S/G
1PM9 9752 U SCT  0456 (0754) SCT006+SCT002 63W S/G
7738V U PN-GRAIN 0709 8116+8101 INC, 38 X STEEL. 40H S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0728 (0629) NR52+LDP009 88P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1049 (1032) CM3307+CM3301 31W S/G
7904V U FRUIT (1229) REFUEL LOCOS. S/G
7739V D PN-GRAIN 1354 8116+8101 40H S/G
5KG5 77??V U PN-GRAIN 1447 G519+BL30 40H S/G
5MP2 9821 D STEEL 1614 (1530) NR115+NR81 INC, 5 X SADVANS. 49W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1837 (1900) NR41+NR51 INC, 2 X 3 CAR EMU'S & 1 VAN. 81P S/G
9270* U EMU-TRANS 1914 T385+P188* 7V B/G
5MA5 9701 D S/FRT 1938 (1937) NR31(GS)+AN6 INC, 4 X STEEL. 65P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2150 (0115) NR62+NR49 66P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2339 (0010) CM3301+CM3307 INC, 7 X SADVANS. ?W S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2358 (2322) NR76+G538(FA)+NR INC, 27 X STEEL 77P S/G
16

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |