GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. NOVEMBER 2019.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
 
FRIDAY 1/11/2019
5MP9 9751 D SCT 0018 (2130) SCT002+CSR002+SCT005 89W S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0252 (0227) NR65+NR71 69P S/G
2PM9 9752 U SCT 0328 (0750) SCT015+SCT014+SCT013 79W S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0436 (2318) NR75(GH)+NR38 84P S/G
5KC6 77??V U PN-GRAIN 0643 8141+8125 40H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0729 (0709) NR89+NR2 69P S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7902V U FRUIT 1305 (1339) BL27+XR559+BL33 40W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1433 (1457) NR49+NR89 63P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1539 (1605) NR44+NR25(IP) 41W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1728 (1722) NR39 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1939 (1937) NR74(GH)+NR75(GH) INC, 4 X SADVANS 65P S/G
5GK5 77??V D PN-GRAIN 1957 BL31+G523(FA) REFUEL LOCOS. 40H S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2311 (2317) NR102+NR12 71P S/G
6MP9 9751 D SCT  2339 (2129) CSR007+SCT013+SCT015+CSR003 90W S/G
14
SATURDAY 2/11/2019
6VK1 79??V D QB-GRAIN ???? CM3312*+CM3310* CNT'S 39W S/G
7901V D FRUIT 0018 (0039) BL33+XR559+BL27 40W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0038 (0003) CM3307+CM3301 39W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0241 (0227) NR51+NR41 92P S/G
7KC5 77??V U PN-GRAIN 0728 8116+8101 40H S/G
3PM6 9714 U S/FRT 0800 (2216) NR53+NR15 66P S/G
0191 D LIGHT 0823 N467 B/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0930 (0930) NR39 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
0192 U LIGHT 1126 N467 B/G
0193 D LIGHT 1207 N467 B/G
0194 U LIGHT 1509 N467 B/G
0179 D LIGHT 1647 G515(CF) B/G
7CK5 77??V D PN-GRAIN 1657 G519+BL32 40H S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1821 (2002) NR106+NR99 69P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2005 (2012) NR82+NR44+NR86(IP)+NR100+NR53 87P S/G
15
SUNDAY 3/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7KS1 79??V U QB-GRAIN 0314 CM3310+CM3312* FOG. 39W S/G
9198* U SSR-GRAIN 0446 S312+S317 22*H B/G
0191 D LIGHT 0816 N467 B/G
7AM5 9702 U S/FRT 0905 (0925) NR94+NR18(GH) 71P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
0192 U LIGHT 1125 N467 B/G
0193 D LIGHT 1208 N467 B/G
4PM4 9822 U STEEL 1427 (1508) NR73+AN6 26W S/G
5PM9 9752 U SCT  (1551) S/G
1501 0194 U LIGHT 1509 N467 B/G
1MP2 9821 D STEEL 1812 (1821) NR99+NR45+NR108+NR88 INC,CNT'S. 70W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2234 (2050) NR90+NR20 INC, 5 X SADVANS. 77P S/G
10
MONDAY 4/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
1GK5 77??V D PN-GRAIN 0208 8149+8181+8166 REFUEL LOCOS. 46H S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0634 (0051) NR53+NR39 79P S/G
7902V U FRUIT (0559) S/G
7738V U PN-GRAIN 0700 BL31+G523(FA) 40H S/G
9762V D QB-GRAIN 0714 GML10+8044+872+864 40H S/G
9733V D SSR-GRAIN 0927 RL306+RL305 46H S/G
6PM9 9752 U SCT 1011 (0823) SCT004+CSR010+CSR001+CSR002 85W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1030 (1012) CM3307+CM3301 27W S/G
7M21V U G&W-BAL 1522 ALF23+ALF24 LCOCS RUN ROUND TRAIN. 23W S/G
7M21V d G&W-BAL 1542 ALF23+ALF24 23W S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1724 (1722) NR31(GS) 8V S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2009 (2002) NR20+NR90+G542(FA) INC, 12 X STEEL. 80P S/G
7739V D PN-GRAIN 2028 BL31+G523(FA) 40H S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2157 (1937) NR6+NR112 59P S/G
7901V D FRUIT (2255) S/G
13
TUESDAY 5/11/2019 MELBOURNE CUP DAY.
2MP5 9711 D S/FRT 0016 (2317) NR106+NR72+NR50* INC, 3 X SADVANS. 73P S/G
2MP9 9751 D SCT 0059 (2233) CSR012+CSR001+SCT006 38W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0152 (0025) CM3301+CM3307 28W S/G
2KG5 77??V U PN-GRAIN 0255 8166+8181+8149 46H S/G
7962V U QB-GRAIN 0642 GML10+864+872+8044 40H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0709 (0703) NR92+NR55 76P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0932 (0930) NR31(GS) 8V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7PM9 9752 U SCT 1135 CF4410+SCT010+CSR003+CSR007 92W S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
2GK5 77??V D PN-GRAIN 1413 8176+8164+8140 REFUEL LOCOS. 46H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1920 (2004) NR55+NR92 INC, 12 X STEEL.. 80*P S/G
3MP9 9751 D SCT  2140 (2059) SCT010+CF4410+SCT004 88W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2217 (0041) NR70+NR9 INC, 4 X SADVANS & 6 X STEEL. 63P S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2329 (2317) NR109(GH)+NR16 68P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
13
WEDNESDAY 6/11/2019
4MP7 9715 D T/RAIL 0236 (0217) NR1+NR104 ONLY 25 CNT'S 75P S/G
7934V U SSR-GRAIN 0529 RL305+RL306 46H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0657 (0709) NR20+NR90 7XP S/G
1PM9 9752 U SCT  0720 (0754) SCT005+SCT002+CSR008 73W S/G
7902V U FRUIT 1120 (1214) BL27+XR559+BL33 34W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1140 (1032) CM3307+CM3301 31W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1507 (1507) NR83+AN3 62W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1908 (1953) NR46+NR47 88P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1941 (2002) NR112+NR29(IP) INC, 12 X STEEL. 81P S/G
1PM6 9712 U S/FRT 2138 NR63+NR76 79P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2301 (2312) NR83+AN3+NR18(GH) 64P S/G
4VK1 97??V D QB-GRAIN 2324 CM3312+CM3310 CNT'S 39W S/G
12
THURSDAY 7/11/2019
9721V D SCT-CNT'S 0034 (0001) CM3301+CM3307 31W S/G
7901V D FRUIT 0122 (2335) BL33+XR559 34W S/G
4KG5 77??V U PN-GRAIN 0201 8176+8140+8164 46H S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0611 (0629) NR92+NR55 73P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1037 (1032) CM3307+CM3301 27W S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
9??? D EMU-TRNS 1239 T363+P18? INC, 2 X 3 CAR EMU'S A FLAT & A VAN. 8V B/G
5MP2 9821 D STEEL 1503 (1530) NR91+NR14 36W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1851 (1900) NR71+NR121+NR65 INC, 6 X SADVANS & 12 X STEEL. 76P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1945 (1937) NR55+NR92 73P S/G
2PM9 9752 U SCT 2023 (0750) SCT015+SCT013+CSR001 85W S/G
5MP9 9751 D SCT 2120 (2130) SCT002+SCT005+CSR005 78W S/G
9721V D SCT-CNT'S 2325 (0010) CM3301+CM3307 27W S/G
12
FRIDAY 8/11/2019
5KV1 97??V U QB-GRAIN 0027 CM3310+CM3312 CNT'S 39W S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
5MP5 9711 D S/FRT 0034 (2322) NR47+G530?+NR79 INC, 5 X SADVANS. 73P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0313 (0227) NR2+NR101 76P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0409 (2318) NR96+NR43 89P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 0737 (0115) NR112+NR109(GH) INC, 5 X STEEL. 73P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0947 (0709) NR72+NR12 76P S/G
7922V U SCT-CNTS 1128 (1052) CM3307+CM3301 31W S/G
7902V U FRUIT 1353 (1339) X5559+BL33 43W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1535 (1457) NR43+NR96 70P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1614 (1605) NR41+NR78+NR97* ?W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1727 (1722) NR31(GS) 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2023 (1937) NR109(GH)+NR112 76P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2101 (2216) NR36*+NR51 ?P S/G
9177 D QB-HAY 2203 (2204) G515(CF)+X31(VR) 29W B/G
14
SATURDAY 9/11/2019
9721V D SCT-CNT'S 0002 (0003) CM3301+CM3307 36W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 0021 (2317) NR108+NR46+NR70 INC, 6 X SADVANS. 86P S/G
6MP9 9751 D SCT  0043 (2129) SCT001+CSR001+SCT015+SCT003 88W S/G
7761*V D QB-GRAIN 0103 VL355+8044+GML10 40H S/G
7901V D FRUIT 0138 (0039) BL27+XR558* 43W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0259 (0227) NR25(IP)+NR63+NR41* 92P S/G
9198 U SSR-GRAIN 0843 S317+S312 22H B/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0930 (0930) NR97 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1802 (2012) NR83(IP)+NR57 75P S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2015 (2002) NR56+NR93 88P S/G
10
SUNDAY 10/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
79??V U QB-GRAIN 0304 GML10+8044+VL355 40H S/G
9178 U QB-HAY 0701 (0729) G515(CF)+X31(VR) 29W B/G
7AM5 9702 U S/FRT 0849 (0925) NR41+NR75(GH) 58P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1350 (1551) SCT006+SCT012+CSR002+CSR012 84W S/G
7GK5 77??V D PN-GRAIN 1404 8176+8140 REFUEL LOCOS. 40H S/G
4PM4 9822 U STEEL 1506 (1508) NR102 43W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1823 (1821) NR51+NR59+NR38 ONLY 18 X STEEL. 62W S/G
1GK5 77??V D PN-GRAIN 2005 8154*+8181+8164 REEFUEL LOCOS. ?H S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2054 (2050) NR45+NR99 INC, 7 X SADVANS. 72P S/G
9
MONDAY 11/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0154 (0051) NR35+NR117 73P S/G
7902V U FRUIT (0559) S/G
8198 U TRANSFER 0919 (0925) VL76+VL04 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8195 D TRANSFER 1114 (0925) VL23+VL12 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
91?? D SSR-GRAIN 1150 S317+S312 22H B/G
7922V U SCT-CNT'S 1233 (1012) CM3307+CM3301 27W S/G
8194 U TRANSFER 1511 (0925) VL25+VL14 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1723 (1722) NR97 6V S/G
8193 D TRANSFER 1741 (0925) VL78+VL08 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
6PM6 9712 U S/FRT 1850 (1937) NR104+NR1+NR107 67P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1939 (2002) NR5+NR86(IP)+NR102 INC, 10 X STEEL. 80P S/G
6PM9 9752 U SCT 2152 (0823) SCT009+SCT005+SCT002 61W S/G
9177 D QB-HAY 2247 (2204) G515(CF)+B80(CF) 29W B/G
7901V D FRUIT (2255) S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2348 (2317) NR26(IP)+NR105?+NR121 INC, 6 X SADVANS. 72P S/G
13
TUESDAY 12/11/2019
2MP9 9751 D SCT 0049 (2233) SCT013+CSR012+SCT006 84W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0110 (0025) CM3301+CM3307 27W S/G
2KG5 77??V U PN-GRAIN 0148 8154+8164+8181 46H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0614 (0703) NR92+NR55 69P S/G
3KG5 77??V U PN-GRAIN 0756 8140+8176 40H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 1058 (0930) NR97 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1147 (1111) CM3307+CM3301 29W S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1948 (2004) NR92+NR55 INC, 10 X STEEL. 78P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2229 (0041) NR16+NR18(GH) X- MP5. INC, 5 X S/VANS & 12 X STL. 70P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2246 (2317) NR99+NR75(GH) 77P S/G
1PM6 9712 U S/FRT 79P S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
11
WEDNESDAY 13/11/2019
3MP9 9751 D SCT  0015 (2059) SCT007+SCT005 81W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0035 (2335) CM3301+CM3307 34W S/G
3GK5 77??V D PN-GRAIN 0147 8161+8149 46H S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0224 (0217) NR44+NR60 INC, 4 X SADVANS. 81P S/G
9152 U SSR-GRAIN 0306 S312+S317 22H B/G
3AM5 9702 U S/FRT 0654 (0709) NR73+AN6 81P S/G
9178 U QB-HAY 0809 (0729) G515(CF)+B80(CF) 29W B/G
8198 U TRANSFER 0924 (0925) VL21+VL32 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8195 D TRANSFER 1115 (0925) VL62+VL59 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7922V U SCT-CNT'S 1205 (1032) CM3307+CM3301 27W S/G
7902V U FRUIT 1231 (1214) XR558+BL27 40H S/G
8194 U TRANSFER 1450 (0925) VL72+VL60 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
3XM4 9822 U STEEL 1528 (1507) NR112 44W S/G
8193 D TRANSFER 1727 (0925) VL03+VL40 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
1PM6 9712 U S/FRT 1922 NR67+NR27(IP 81P S/G
1PM9 9752 U SCT  1951 (0754) SCT004+CF4410+SCT013 90W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2110 (2002) NR15+AN6+NR58? INC, 10 X STEEL. 91P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2006 (1953) NR47+NR62?+NR97? 76P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2330 (2312) NR95+NR112 63P S/G
7901V D FRUIT 2358 (2335) BL33+XR558 38W S/G
20
THURSDAY 14/11/2019
4KG5 77??V U PN-GRAIN 0051 G519+8149+8161+BL32 46H S/G
9721V D SCT-CNT'S 0127 (0001) CM3301+CM3307 30W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0619 (0629) NR92+NR55 71P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1158 (1032) CM3307+CM3301 30W S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
5MP2 9821 D STEEL 1627 (1530) NR117+NR67 66W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1929 (1900) NR81+NR115 X-MA5. INC, 5 X SVANS & 10 X STL. 83P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1938 (1937) NR55+NR92 70P S/G
2PM9 9752 U SCT 2038 (0750) SCT015+CF4403+CSR012 86W S/G
5MP9 9751 D SCT 2100 (2130) SCT013+CF4410+SCT004 ?W S/G
9177 D QB-HAY 2149 (2204) G515(CF)+X31(VR) 29?W B/G
2PM6 9712 U S/FRT 2302 (0115) NR14+NR91+NR105* INC, 5 X STEEL. 74P S/G
11
FRIDAY 15/11/2019
7903V D FRUIT (0032) S/G
5MP5 9711 D S/FRT 0130 (2322) NR107+NR62 INC, 6 X SADVANS. 73P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0150 (0010) SCT002+CM3301+CM3307 30W S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0233 (2318) NR85+NR25(IP)+NR63* 83P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0257 (0227) NR41+AN8? 82P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0736 (0709) NR75(GH)+NR58 102P S/G
8198 U TRANSFER 0901 (0925) VL1177+VL1140 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8195 D TRANSFER 1115 (0925) VL1202+VL1268 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7922V U SCT-CNTS 1223 (1052) CM3307+CM3301+SCT002 30W S/G
7902V U FRUIT 1320 (1339) XR558+BL33 31W S/G
8194 U TRANSFER 1453 (0925) VL1147+VL1150 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
6MP4 9765 D TOLL 1530 (1457) NR91+NR14 57P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1609 (1605) NR70+G538(FA) INC, CONFLATS. 72W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1727 (1722) NR15 7V S/G
8193 D TRANSFER 1744 (0925) VL1211+VL1222 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
6MA5 9701 D S/FRT 2109 (1937) NR75(GH)+NR58 68P S/G
6MP9 9751 D SCT  2323 (2129) CF4403+SCT015+CSR010 89W S/G
3PM6 9714 U S/FRT (2216) S/G
16
SATURDAY 16/11/2019
6MP5 9711 D S/FRT 0008 (2317) NR17+NR97+AN5 INC, 6 X SADVANS. 80P S/G
7901V D FRUIT 7901 (0039) BL33+XR558 34W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0154 (0003) CM3301+CM3307 33W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0304 (0227) NR105+G538(FA)+NR70* 90P S/G
9178 U QB-HAY 0810 (0729) G515(CF)+X31(VR) 26W B/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0932 (0930) NR59 7V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2226 (2012) NR52+NR+NR84(SS) 106P S/G
7
SUNDAY 17/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 0727 (2002) NR92+NR40+NR21+G542(FA) 86P S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0840 (0925) NR17+NR23+NR68 79P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1450 (1551) SCT006+SCT003+CSR004 84W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1543 (1508) NR55*+NR41 ONLY 12 X STEEL. 33W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1829 (1821) NR40+NR71+NR65+NR36 ONLY 34 X STEEL. 78W S/G
1MP9 9751 D SCT 2027 (1950) SCT014+SCT011+CSR002 79W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2117 (2050) NR121+NR26(IP) INC, 6 X SADVANS. 67P S/G
9151 D SSR-GRAIN 2145 S317+S312 22H B/G
8
MONDAY 18/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
1CK5 77??V D PN-GRAIN 0007 8140+G519+8101 REFUEL LOCOS. 45H S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0316 (0051) NR60+NR59 76P S/G
7902V U FRUIT (0559) S/G
8198 U TRANSFER 0918 (0925) VL1112+VL1115 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8195 D TRANSFER 1122 (0925) VL1206+VL1237 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7922V U SCT-CNT'S 1129 (1012) CM3307+CM3301 30W S/G
8194 U TRANSFER 1442 (0925) VL1108+VL1123 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8193 D TRANSFER 1713 (0925) VL1233+VL1218 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1734 (1722) NR44 6V S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1905 (1937) NR83+NR20 59P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1957 (2002) NR12+NR57+NR92 INC, 10 X STEEL. 82P S/G
6PM9 9752 U SCT 2139 (2148) SCT005+SCT007+SCT001+CSR010+CSR001 88W S/G
9177 D QB-HAY 2304 (2204) G512(CF)+G532(S) 30W B/G
9721V D SCT-CNT'S 2339 (0025) CM3301+CM3307 30W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2359 (2317) NR68+NR23 INC, 2 X SADVANS. 69P S/G
7901V D FRUIT (2255) S/G
14
TUESDAY 19/11/2019
2KG5 77??V U PN-GRAIN 0041 8101+8140+G523(FA) CROSS 2MP9. 46H S/G
2MP9 9751 D SCT 0056 (2233) SCT003+CSR003+SCT006 37W S/G
9152 U SSR-GRAIN 0321 S312+S317 22H B/G
2AM5 9702 U S/FRT 0631 (0703) NR97+AN6 82P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0934 (0930) NR44 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1128 (1111) CM3307+CM3301 30W S/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1953 (2004) NR55+AN6+NR97 INC, 21 X STEEL. 88P S/G
3GK5 77??V D PN-GRAIN 2018 8181+8154+8161 REFUEL LOCOS. 45H S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2218 (0041) NR112+NR98 INC, 4 X SADVANS & 14 X STEEL. 66P S/G
9151 D SSR-GRAIN 2222 S317+S312 22H B/G
3MP9 9751 D SCT  2341 (2059) SCT007+SCT005 58W S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
11
WEDNESDAY 20/11/2019
3MP5 9711 D S/FRT 0000 (2317) NR20+NR83+G542(FA) 72P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0020 (2335) CM3301+CM3307 30W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0237 (0217) NR34+NR17 INC, 6 X SADVANS. 75P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0723 (0709) NR57 67P S/G
9188* U EMU-TRANS 0741 P14*+T363 2 X 3 CAR EMU =+VAN & FLAT. 8V B/G
1PM9 9752 U SCT  0754 (0754) SCT004+CF4410 61W S/G
8198 U TRANSFER 0917 (0925) VL1122+VL1146 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
9178 U QB-HAY 1113 (0729) G532(S)+G512(CF) 30W B/G
7922V U SCT-CNT'S 1114 (1032) CM3307+CM3301 30W S/G
8195 D TRANSFER 1208 (0925) VL1255+VL1254 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7902V U FRUIT 1348 (1214) XR558+BL33* 41W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1505 (1507) NR30(GS)+NR76 NR30 = NEW GREAT SOUTHERN LIVERY. 25W S/G
8194 U TRANSFER 1505 VL1109+VL1111 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8193 D TRANSFER 1752 VL1270+VL1265 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
1PM6 9712 U S/FRT 1916 NR119+NR45 CROSS 4MA5. 85P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1926 (2002) NR25(IP)+NR112 INC, 5 X STEEL. 78P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2159 (1953) NR80+NR13+NR108 70P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2255 (2312) NR18(GH)+NR73* 70P S/G
9177 D QB-HAY 2317 (2204) G512(CF)+B80(CF) 30W B/G
19
THURSDAY 21/11/2019
7901V D FRUIT 0007 (2335) BL33+BL30 20W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0134 (0001) CM3301+CM3307 30W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0611 (0629) NR55+NR92 68P S/G
7922V U SCT-CNT'S 7922 (1032) CM3307+CM3301 29W S/G
9152 U SSR-GRAIN 1226 S312+S317 22H B/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
9187 D EMU-TRANS 1548 T363+P14* 2 X 3 CAR EMU +VAN & FLAT. 8V B/G
5MP2 9821 D STEEL 1737 (1530) NR80+NR13 INC, CNT'S. 63W S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1918 (1937) NR55+NR92 70P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1955 (1900) NR67+NR117 INC, 6 X SADVANS & 12 X STEEL. 89P S/G
2PM9 9752 U SCT 2017 (2122) SCT015+CF4403+CSR011 84W S/G
5MP9 9751 D SCT 2137 (2130) CF4410+CSR004+SCT004 79W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2216 (0115) NR58+NR75(GH) INC, 4 X STEEL. 73P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2332 (2322) NR121+NR15* INC, 7 X SADVANS. 70P S/G
13
FRIDAY 22/11/2019
7903V D FRUIT (0032) S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0221 (0227) NR77+NR79 77P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0402 (2318) NR64+NR4 94P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0634 (0709) NR25(IP)+NR17+NR112 81P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0753 (0010) CM3301+CM3307 29W S/G
8198 U TRANSFER 0919 (0925) VL1122+VL1146 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
9178 U QB-HAY 1115 (0729) G512(CF)+B80 30W B/G
8195 D TRANSFER 1211 VL1271+VL1220 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
6MP4 9765 D TOLL 1434 (1457) NR117+NR67 64W S/G
8194 U TRANSFER 1501 VL1102+VL1162 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
3PM4 9822 U STEEL 1547 (1605) NR93+NR34+G542(FA) 42W S/G
7922V U SCT-CNTS 1608 (1052) CM3307+CM3301 30W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1725 (1722) NR97 6V S/G
8193 D TRANSFER 1742 VL1238+VL1205 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7902V U FRUIT 1847 (1339) BL30+BL33 33W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1945 (1937) NR75(GH)+NR58 72P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2135 (2216) NR51+NR52 CROSS MP9. 72P S/G
6MP9 9751 D SCT  2148 (2129) CF4403+SCT015+SCT009+CSR012 89W S/G
17
SATURDAY 23/11/2019
6MP5 9711 D S/FRT 0023 (2317) NR85+NR98 INC, 5 X SADVANS. 76P S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0253 (0227) NR93+NR57 89P S/G
7901V D FRUIT 0316 (0039) G520(FA)+G540? 54W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0351 (0003) CM3301+CM3307 31W S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0931 (0930) NR108 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
4PM9 9752 U SCT 1329 SCT011+SCT014+CSR004 81W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1858 (2002) NR69+NR40 73P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2057 (2012) NR52+NR51+NR36+NR91* 93P S/G
8
SUNDAY 24/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7761V D QB-GRAIN 0023 CM3310+CM3312+CM3314 60H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0904 (0925) NR92+AN5* 8XP S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1439 (1508) NR12+NR104 11W S/G
5PM9 9752 U SCT  1650 (1551) SCT006+SCT003+CSR002+CSR009+SCT009 83W S/G
1GK5 77??V D PN-GRAIN 1827 BL31+8181 REFUEL LOCOS 46H S/G
1MP2 9821 D STEEL 1847 (1821) NR82+NR40+NR69+NR92 ONLY 22 X STEEL. 83P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2054 (2050) NR68+NR23 INC, 2 X SADVANS. 78P S/G
1MP9 9751 D SCT 2058 (1955) SCT014+SCT006 CROSS 5PM5. 56W S/G
8
MONDAY 25/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
1KN1 79??V U QB-GRAIN 0107 CM3312+CM3310?+CM3314? 60H S/G
9151 D SSR-GRAIN 0138 S317+S312 22H B/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0440 (0051) NR71+NR70 78P S/G
7902V U FRUIT (0559) S/G
9188 U EMU-TRANS 0802 P14*+T363 2 X 3 CAR EMU'S + FLT+VAN. 8V B/G
8198 U TRANSFER 0945 VL1165+VL1133 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8195 D TRANSFER 1125 VL1275+VL1230 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7922V U SCT-CNT'S 1202 (1012) CM3307+CM3301 29W S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1724 (1722) NR108 6V S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1918 (1937) NR60+NR113 67P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1938 (2002) NR71+NR70 INC, 8 X STEEL. 66P S/G
6PM9 9752 U SCT 2030 (2220) SCT005+SCT007+CSR001+SCT010 45W S/G
7901V D FRUIT (2255) S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2336 (2317) NR112+NR21? INC, 4 X SADVANS. 74P S/G
12
TUESDAY 26/11/2019
2KG5 77??V U PN-GRAIN 0016 8181+BL31+8154 46H S/G
7723V D PN-GRAIN 0020 BL30+XR559+BL33+8176 2MP5 RUN THRU & CROSS 2KG5. 40H S/G
2MP9 9751 D SCT 0042 (2233) SCT003+SCT009+CSR009 70W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0128 (0025) CM3301+CM3307 29W S/G
9177 D QB-HAY 0217 (2204) G532(S)+X31(VR) 30W B/G
0103 D LIGHT 0448 (2204) P17*+B75+P18*+S302 B/G
2AM5 9702 U S/FRT 0645 (0703) NR90+NR55 79P S/G
9152 U SSR-GRAIN 0847 S302+P18*+B75(CRL)+P17*+S312+S317 22H B/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0928 (0930) NR113 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
9187 D EMU-TRANS 1225 T363+P14? 2 X 3 CAR EMU +VAN & FLAT. 8V B/G
7904V U FRUIT (1231) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1943 (2004) NR55+NR90 INC, 17 X STEEL. 74P S/G
3GK5 77??V D PN-GRAIN 2238 8149+8152+G523(FA) REFUEL LOCOS. 46H S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2356 (2317) NR60+NR38 72P S/G
7903V D FRUIT (2250) S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
13
WEDNESDAY 27/11/2019
3KC5 77??V U PN-GRAIN 0116 BL33+8176 40H S/G
3MP9 9751 D SCT  0134 (2059) SCT007+SCT005+SCT010 79W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0258 (0217) NR39+NR108 INC, 4 X SADVANS. 76P S/G
9178 U QB-HAY 0407 (0729) G532(S)+X31(VR) 30W B/G
3AM5 9702 U S/FRT 0620 (0709) NR70+NR71 INC, 12 X STEEL. 71P S/G
8198 U TRANSFER 0902 (0925) VL1155+VL1154 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7922V U SCT-CNT'S 0957 (1032) CM3307+CM3301 30W S/G
1PM9 9752 U SCT  1041 (0754) SCT004+CF4410+CSR009 81W S/G
8195 D TRANSFER 1115 (0925) VL1253+VL1228 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7902V U FRUIT 1132 (1214) G520(FA)+G540 43W S/G
7PM5 9712 U S/FRT 1255 (0041) NR37+NR73+AN3 26P S/G
8194 U TRANSFER 1456 (0925) VL1170+VL1171 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8193 D TRANSFER 1724 (0925) VL1251+VL1264 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
3XM4 9822 U STEEL 1742 (1507) NR91+AN2 INC, 4 X SADVANS & 24 X CNT'S 65W S/G
1PM6 9712 U S/FRT 1845 NR14+NR113 76P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2116 (1953) NR111+NR89*+NR103 4CK5  BLOCKING VEIW. ?P S/G
4CK5 77??V D PN-GRAIN 2120 8141+8109 40H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2342 (2002) NR76+NR71 INC, 10 X STEEL. 69P S/G
18
THURSDAY 28/11/2019
9721V D SCT-CNT'S 0003 (0001) CM3301+CM3307 30W S/G
7901V D FRUIT 0021 (2335) G540+G520(FA) 42W S/G
4KC5 77??V U PN-GRAIN 0101 8152+8149+G523(FA) 46H S/G
4MP5 9711 D S/FRT 0153 (2312) NR115+AN2+NR91 73P S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0614 (0629) NR55+NR90 78P S/G
7732V U PN-GRAIN 0724 BL30+XR559 40H S/G
9188 U EMU-TRANS 0755 P14+T363 2 X 3 CAR EMU'S + FLT+VAN. 8V B/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
77??V D PN-GRAIN 1152 BL30+XR559 40H S/G
7904V U FRUIT (1229) S/G
5MP2 9821 D STEEL 1530 (1530) NR119+AN3+NR14 59P S/G
5CK5 77??V D PN-GRAIN 1702 BL31+8154+8111 40H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1918 (1900) NR67+NR117+NR27(IP) INC, 9 X SADVANS & 8 X STEEL. 93P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1939 (1937) NR55+NR90 78P S/G
2PM9 9752 U SCT 2040 (2220) SCT015+SCT007 86W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2156 (0115) NR98+NR85 CROSS, 5MP9. INC 1 X STEEL. 70P S/G
5MP9 9751 D SCT 2210 (2130) SCT001+SCT012+CSR002 86W S/G
15
FRIDAY 29/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0010) S/G
7903V D FRUIT (0032) S/G
5MP5 9711 D S/FRT 0151 (2322) NR37+NR105 INC, 9 X SADVANS. 72P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0236 (2318) NR69+NR93*+NR57 83P S/G
6MP1 9753 D S/FRT 0240 (0227) NR104+NR5 CROSS 3PM7. 82P S/G
5KC5 77??V U PN-GRAIN 0435 8141+8109 40H S/G
9177 D QB-HAY 0655 (2204) X31(VR)+VL360 28W B/G
5AM5 9702 U S/FRT 0708 (0709) NR76+NR71 102P S/G
8198 U TRANSFER 0927 (0925) VL1105+VL1138 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
8195 D TRANSFER 1110 (0925) VL1276+VL1260 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7902V U FRUIT 1217 (1339) G520(FA)+G540 34 S/G
9187 D EMU-TRANS 1250 T363+P14 2 X 3 CAR EMU +VAN & FLAT. 8V B/G
6MP4 9765 D TOLL 1428 (1457) NR85+NR98 63P S/G
8194 U TRANSFER 1520 (0925) VL1120+VL1178 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
3PM4 9822 U STEEL 1632 (1605) NR99 42W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1725 (1722) NR107 6V S/G
8193 D TRANSFER 1743 (0925) VL1232+VL1214 2 X 3 CAR VELO'S. 6V B/G
6MA5 9701 D S/FRT 1933 (1937) NR96+NR12 70P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2145 (2216) NR102+NR1 INC, 2 X STEEL & 8 X SADVANS. 76P S/G
6VK1 97??V D QB-GRAIN 2150 VL362+RL309(QB)+VL355 CROSS 3PM6. 60H S/G
6MP9 9751 D SCT  2209 (2129) CF4410+SCT004+SCT015 64W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2320 (2317) NR71+NR76 INC, 7 X SADVANS. 73P S/G
20
SATURDAY 30/11/2019
9721V D SCT-CNT'S (0003) S/G
7901V D FRUIT 0027 (0039) BL32+G540 35W S/G
6KC5 77??V U PN-GRAIN 0234 8154+BL31+8111 CROSS 7MP7. 40H S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0255 (0227) NR34+NR26(IP)+NR99 88P S/G
9178 U QB-HAY 0657 (0729) VL360+X31(VR) 28W B/G
7732V U PN-GRAIN 0726 BL30+XR559 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0927 (0930) NR102 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7731V D PN-GRAIN 1252 BL30+XR559 CREW CHANGE. 40H S/G
4PM9 9752 U SCT 1336 SCT006+SCT014+SCT009 91W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1820 (2002) NR60+NR19 IC, 1 X SADVAN. 65P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2015 (2012) NR63+NR111+NR107 90P S/G
10

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |