GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. AUGUST 2019.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
THURSDAY 1/8/2019
4MP5 9711 D S/FRT 0010 (2312) NR54+NR19+G530 70P S/G
7901V D FRUIT 0423 (2335) G519+X48+G540 54W S/G
7762V U QB-GRAIN 0618 8044+872+8030+EL60 40H S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0641 (0629) NR16+NR93+NR65 79P S/G
2PM9 9752 U SCT 0951 (0750) SCT006+SCT004+CSR003 74P S/G
9194* U TEST 1159 IEV100 B/G
7922V U SCT-CNT'S 1257 (1032) CSR009 33W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1558 (1530) NR26(IP)+NR43 48W S/G
7904V U FRUIT 1759 (1229) G520(FA) 7904V? 29W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1851 (1900) NR34+NR20 INC, 5 X SADVANS & 11 X STEEL. 70P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 2004 (1937) NR39+NR17+NR15 78P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2209 (0115) NR77+NR36 CROSS 5MP9. INC, 5 X STEEL. 66P S/G
5MP9 9751 D SCT 2223 (2130) CSR003+SCT006+SCT012 81W S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2319 (2322) NR44+NR9 78P S/G
14
FRIDAY 2/8/2019
7903V D FRUIT 0110 (0032) G520(FA) 28W S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0351 (2318) NR91*+NR55 FOG. 62P S/G
6MP1 9753 D S/FRT (0227) S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0708 (0709) NR71+NR102 91P S/G
7732V U PN-GRAIN 0747 8116+BL33 39H S/G
9721V D SCT-CNT'S 1002 (0442) CSR009 33W S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
9196 U SSR-GRAIN 1052 S317+S302 ONLY 2ND B/G GRN SINCE 19/10/2018. 22H B/G
7736V U PN-GRAIN 1242 BL27+BL30 40H S/G
7731V D PN-GRAIN 1400 8116+BL33 REFUEL LOCOS. 39H S/G
6MP4 9765 D TOLL 1424 (1457) NR36+NR114 76P S/G
7902V U FRUIT 1516 (1339) G540+X48+G519 39W S/G
D743V D LIGHT 1540 XR558 WAIT IN LOOP FOR 7737V. S/G
3PM4 9822 U STEEL 1619 (1605) NR51+NR35 43W S/G
D744V U LIGHT 1634 BL30 TAKEN OFF 7737V. S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1730 (1722) NR80 6V S/G
7737V D PN-GRAIN 1733 BL27+XR558 BL30 OFF & XR558 ON. 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1951 (1937) NR55+NR91+AN9 84P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2205 (2216) NR66+NR107 75P S/G
6MP9 9751 D SCT  2231 (2129) SCT002+SCT001+CF4403 82W S/G
18
SATURDAY 3/8/2019
9721V D SCT-CNT'S (0003) S/G
6MP5 9711 D S/FRT 0009 (2217) NR51+AN3+NR96 72P S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0346 (0227) NR7+NR104+G526(FA) INC, 6 X SADVANS. 85P S/G
7901V D FRUIT 0438 (0039) G540+G519+X48 39W S/G
6CK5 77??V D PN-GRAIN 0456 8135+8125 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7734V U PN-GRAIN 0607 BL26+XR559 40H S/G
7731V D PN-GRAIN 1240 BL26+XR559 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0933 (0930) NR80 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1923 (2002) NR94+NR87 80P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2027 (2012) NR90+NR107+NR66+NR12 94P S/G
9
SUNDAY 4/8/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7KC7 77??V U PN-GRAIN 0706 8125+8135 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0904 (0925) NR91+NR55+NR88+NR22+NR17 57P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1333 (1551) CF4410+SCT010+CSR010 74W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1452 (1508) NR63+NR80 INC, 17 X CNT'S. 43W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1852 (1821) NR106+NR87+NR94+NR92+NR11 ONLY 30 X STEEL. 95P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2045 (2050) NR40+NR105+AN3 INC, 4 X SADVANS. 61P S/G
6
MONDAY 5/8/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0306 (0051) NR52+NR89 85P S/G
7902V U FRUIT 0530 (0559) G519+G540+X48 55W S/G
1CK5 77??V D PN-GRAIN 0858 G539(FA)+8160 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1309 (1012) CSR009 28W S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1729 (1722) NR68 6V S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2039 (2002) NR55+NR91+NR40 INC, 12 X STEEL. 83P S/G
6PM9 9752 U SCT 2134 (2150) SCT005+SCT007+CSR007+SCT009 DETACH SCT009&CSR007 INTO S/G SIDING. ?W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 2238 (1937) NR95+NR70 57P S/G
7901V D FRUIT 2247 (2255) G519+X48+G540 CROSS 6PM6. 68W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2323 (2317) NR23+NR117+NR2 INC, 1 X STEEL & 3 X SADVANS. 68 S/G
10
TUESDAY 6/8/2019
2MP9 9751 D SCT 0030 (2233) SCT009+CSR007+SCT010+CF4410 ATTACH SCT009+CSR007 FROM SIDING. 67W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0243 (0025) CSR009 28W S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0644 (0703) NR14+AN9+AN5 51P S/G
7738V U PN-GRAIN 0710 BL27+XR558 40H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0931 (0930) NR95 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7902V U FRUIT (1231) S/G
7PM6 9718 U S/FRT (1251) S/G
7939V D PN-GRAIN 1253 BL27+XR558 REFUEL LOCOS. 40H S/G
3MP4 9765 D S/FRT (1447) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1947 (2004) NR14+AN9+AN5 INC, 12 X STEEL. 80P S/G
3MP9 9751 D SCT  2220 (2059) SCT007+SCT005 44W S/G
7901V D FRUIT (2250) S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2303 (0041) NR19+NR54+8252 INC, 5 X SADVANS & 30 X STEEL. 78P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2330 (2317) NR4+NR103+G537(FA) 70P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
10
WEDNESDAY 7/8/2019
4MP7 9715 D T/RAIL 0230 (0217) NR86(IP)+NR119 INC, 3 X SADVANS. 75P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0656 (0709) NR64+NR75(GH) 82P S/G
1PM9 9752 U SCT  0912 (0754) SCT012+CSR003 75W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1134 (1032) CSR009 33W S/G
7902V U FRUIT 1211 (1214) G519+G540+X48 59W S/G
9733V D SSR-GRAIN 1413 602+GM22+GM27+44206+44204 42H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1505 (1507) NR48 34W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1923 (2002) NR54+NR19 INC, 13 X STEEL. 87P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2007 (1953) NR44+NR9 66P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2310 (2312) NR48+NR22+NR71 70P S/G
4CK5 77??V D PN-GRAIN 2334 8141+8137+8104 REFUEL LOCOS. 40H S/G
11
THURSDAY 8/8/2019
7901V D FRUIT 0038 (2335) G519+X48+G540 59W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0119 (0001) CSR009 33W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0624 (0629) NR119+NR4+AN9 96P S/G
2PM9 9752 U SCT 0818 (0750) SCT001+CSR012 61W S/G
4AK1 79??V U GWA-GRAIN 1157 CLP17+ALF23+ALF24 40H S/G
7904V U FRUIT 1227 (1229) G520(FA) 21W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1440 (1032) CSR009 28W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1520 (1530) NR9+NR44 69W S/G
5KA2 97??V D GWA-GRAIN 1547 CLP17+ALF23+ALF24 40H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1859 (1900) NR100+NR78 INC, 7 X SADVANS & 11 X STEEL. 69P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1938 (1937) NR50+NR31 74P S/G
5MP9 9751 D SCT 2155 (2130) SCT004+SCT012+SCT001 67W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2241 (0115) NR56+NR83 INC, 2 X STEEL. 68P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2359 (2322) NR47+NR10 INC, 8 X SADVANS. 74P S/G
14
FRIDAY 9/8/2019
7903V D FRUIT 0025 (0032) G520(FA) 22W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0243 (0010) CSR009 28W S/G
6MP1 9753 D S/FRT (0227) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0355 (2318) NR66+NR107 84P S/G
6MC6 77??V U PN-GRAIN 0508 XR559+BL26 40H S/G
7934V U SSR-GRAIN 0710 GM27+GM22+602+44204+44206 42H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0732 (0709) NR71+NR48 84P S/G
7736V U PN-GRAIN 1317 8116+BL33 40H S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7902V U FRUIT 1434 (1339) G540+X48+G519 57W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1458 (1457) NR83+NR66 74P S/G
9733V D SSR-GRAIN 1541 GM27+GM22+602+44204+44206 REFUEL LOCOS. 42H S/G
3PM4 9822 U STEEL 1703 (1605) NR96 INC, 14 X CNT'S. 46W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1730 (1722) NR39 6V S/G
7737V D PN-GRAIN 1813 8116+BL33 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1939 (1937) NR77+NR71 67P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2151 (2216) NR43+NR51 79P S/G
6MP9 9751 D SCT  2259 (2129) CSR003+CSR012+CSR001 83W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2323 (2217) NR78+NR100+NR65 INC, 5 X SADVANS. 76P S/G
17
SATURDAY 10/8/2019
9721V D SCT-CNT'S (0003) S/G
7901V D FRUIT 0102 (0039) G519+X48+BL30 57W S/G
6KC5 77??V U PN-GRAIN 0338 8160+G539(FA) 40H S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0507 (0227) NR4+NR96 83P S/G
7732V U PN-GRAIN 0742 BL27+XR558 CREW CHANGE*. 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0930 (0930) NR39 6V S/G
77??V D PN-GRAIN 1419 BL27+XR558 REFUEL LOCOS & CREW CHANGE. 40H S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1923 (2002) NR94+NR87 INC, 16 X STEEL. 75P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2047 (2012) NR51+NR43+NR76 95P S/G
8

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |