GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. SEPTEMBER 2018.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
SATURDAY 1/9/2018
7901V D FRUIT 0154 (2320) G520(FA)+X50+BL28 52W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0242 (0227) NR114+NR93*+NR12 82P S/G
7938V U PN-GRAIN 0634 G523(FA)+BL27+BL31 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0929 (0930) NR5 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
7736V U PN-GRAIN 1411 BL30+BL33 46H S/G
7737V D PN-GRAIN 1751 BL30+BL33 46H S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1926 (2012) NR69+NR36*+NR102* 70P S/G
7735V U PN-GRAIN 1944 G523(FA)+BL27+BL31 REFUEL LOCOS. 46H S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2254 (2002) NR118+NR 55P S/G
9
 
SUNDAY 2/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 1006 (0929) NR47+AN3 62P S/G
D733V D LIGHT 1021 442s1+GM27 S/G
5PM9 9752 U SCT  1335 (1551) LDP005(PR)+SCT011+SCT013 90W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1603 (1508) NR106+NR74(GH) ONLY 27 X STEEL. 47W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1814 (1822) NR29(IP)+NR58*+NR23+NR42 INC, 49 STEEL. 76W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2311 (2050) NR53+NR85(SS)+NR23* INC,5 X SADVANS. 62P S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
6
MONDAY 3/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7902V U FRUIT 0532 (0609) BL28+X50+G520(FA) 52W S/G
2KC6 77??V U PN-GRAIN 0653 8171+8123+8124 58H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1105 (1012) CSR003+CSR004 69P S/G
7736V U PN-GRAIN 1207 BL31+BL27 46H S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 1306 (0051) NR44+NR111+8225 98P S/G
7938 U PN-GRAIN 1328 8179+T371+G523(FA) 40H S/G
7737V D PN-GRAIN 1548 BL31+BL27 46H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1734 (1722) NR5 7V S/G
6PM9 9752 U SCT 1926 (2001) CSR012+LDP002(ED) 81W S/G
7739V D PN-GRAIN 1931 8179+T371+G523(FA) REFUEL LOCOS. CROSS  6PM9. 40H S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2013 (2002) NR85(SS)+NR53 INC, 7 X STEEL. 74P S/G
7901V D FRUIT 2036 (1841) G520(FA)+X50+BL28 52W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2330 (2320) NR95+NR80+NR77 69P S/G
13
TUESDAY 4/9/2018
9721V D SCT-CNT'S 0056 (0025) CSR004 69W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 0205 (1937) NR73+NR66*+NR49 71P S/G
2MP9 9751 D SCT 0548 (2133) SCT013+SCT011 72W S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0636 (0704) NR45+NR17 94P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0933 (0930) NR5 7V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1859 (2004) NR111+NR44 67P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2138 (0041) NR41+NR56* INC, 5 X SADVANS & 14 X STEEL. 63P S/G
3MP9 9751 D SCT  2249 (2059) LDP002+CSR003+SCT003 64W S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2310 (2257) NR74(GH)+NR39 70P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
9
WEDNESDAY 5/9/2018
7934V U SSR-GRAIN 0103 GM27+GM22+442s5+442s1 41H S/G
POWER OUTAGE 0138 - 0234
4MP7 9715 D T/RAIL 0200 (0217) NR17+NR82* ?P S/G
7936V U PN-GRAIN 0521 BL30+BL33 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0731 (0709) NR30+NR42 82P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1100 (1204) BL28+X50+G520(FA) 61W S/G
7737V D PN-GRAIN 1244 BL30+BL33 REFUEL LOCOS? 40H S/G
1PM9 9752 U SCT  1531 (0754) SCT004+CSR002+CSR010 80W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1752 (1407) NR119+NR5 INC, 11 X CNT'S. 61W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1952 (2055) NR35+NR71+NR76 CROSS 4MA5. 71P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2003 (2002) NR56+NR41+NR13 INC, 14 X STEEL. 84P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2350 (2242) NR5+NR119 69P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
11
THURSDAY 6/9/2018
7901V D FRUIT 0017 (0025) G520(FA)+X50+BL28 61W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0624 (0627) NR39+NR74(GH) 80P S/G
7938V U PN-GRAIN 0716 BL26+G523(FA)+8179 40H S/G
2PM9 9752 U SCT 1352 (0749) SCT008 65W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1546 (1534) NR110+NR61 55W S/G
7733V D PN-GRAIN 1607 BL26+G523(FA)+8179 CREW CHANGE. 30H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1838 (1900) NR81+NR99 INC, 6 X SADVANS & 8 X STEEL. 72P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1924 (1937) NR74(GH)+NR39? 74P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1959 (1032) CSR004+SCT012+CSR003 67W S/G
D765V U LIGHT 2107 872+8030 S/G
5MP9 9751 D SCT 2141 (2045) CSR010+SCT004+SCT007+CSR002 84W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2217 (0124) NR24+NR44 INC, 3 X STEEL. 75P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2305 (2247) NR43+NR45 73P S/G
13
FRIDAY 7/9/2018
3PM7 9716 U T/RAIL 0222 (2342) NR97*+NR6 INC, 5 X SADVANS. 81P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0636 (0654) NR41+NR56 UTE BLOCKING VIEW. ?P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0724 (0010) CSR004 69W S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
6MP4 9765 D TOLL 1507 (1452) NR97+NR6 UTE BLOCKING VIEW. 81P* S/G
7902V U FRUIT 1544 (1229) BL28+X50+G520(FA) 61W S/G
3PM4 9822 U STEEL 1616 (1603) NR26(IP)+NR100 44W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1732 (1722) NR13 6V S/G
6CK6 77??V D PN-GRAIN 1817 8116+8177+8176 REFUEL LOCOS. X- MP4,7902,PM4,AM8. 40H S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1948 (1937) NR56+NR41 80P S/G
6MP9 9751 D SCT  2142 (2109) SCT014+SCT012+SCT008 83W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2217 (2217) NR21+NR113* 55P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2217 (2257) NR21+NR24 73P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2336) S/G
12
SATURDAY 8/9/2018
D??? D LIGHT 0106 8163+X48 S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0226 (0227) NR93+NR100+NR26(IP) INC, 7 X SADVANS. 81P S/G
7901V D FRUIT 0318 (2320) 8183+BL28+X50 59W S/G
7738V U PN-GRAIN 0514 8179+G523(FA)+BL26 30H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0927 (0930) NR99 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7733V D PN-GRAIN 1518 8179+G523(FA)+BL26 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1919 (2002) NR91+NR+NR 72P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1944 (2012) NR113+NR21+NR13* 74P S/G
8
 
SUNDAY 9/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
1KC6 77??V U PN-GRAIN 0715 8176+8177+8116 40H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0906 (0929) NR41+NR56 80P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
D777V D LIGHT 1218 GML10(QB) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1430 (1508) NR8+NR74(GH) INC, CONFLATS. 45W S/G
5PM9 9752 U SCT  1451 (1551) SCT001+SCT014+SCT011 80W S/G
1GK6 77??V D PN-GRAIN 1715 8123+8124+8149 REFUEL LOCOS. 58H S/G
1MP2 9821 D STEEL 1800 (1822) NR105+NR35+NR118+NR17+G530 ONLY 41 X STEEL. 78P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2003 (2050) NR52+NR34* INC, 8 X SADVANS. 68P S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
8
MONDAY 10/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
2KC6 77??V U PN-GRAIN 0445 BL27+BL31 6PM7 RUN THRU & CROSS 1GK1 40H S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0507 (0051) NR40+NR58 89P S/G
1GK1 97??V D SSR-GRAIN 0526 C505+C507+C506+C510+RL306* 100H S/G
7902V U FRUIT 0729 (0609) 8183+X50+BL28 50W S/G
7938V U PN-GRAIN 0956 BL26+G523(FA)+8179 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1725 (1722) NR93 6V S/G
7939V D PN-GRAIN 1811 BL26+G523(FA)+8179 ARR, 1542 REFUEL LOCOS & WAIT LINE. 40H S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1938 (1937) NR108+NR92 63P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2022 (2002) NR68+AN7+AN6 78P S/G
7901V D FRUIT 2041 (1841) BL28+X50+8183 50W S/G
2MP9 9751 D SCT 2258 (2133) SCT014+SCT011+CSR008 75W S/G
11
TUESDAY 11/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0030 (2320) NR34+NR52+NR53 69P S/G
6PM9 9752 U SCT 0154 (2320) CSR011+LDP002(ED)+SCT003+SCT007+CSR004 83W S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0658 (0704) NR36+NR69 INC, 8 X STEEL. 78P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0928 (0930) NR93 6V S/G
D778V U LIGHT 1147 GML10 S/G
7922V U SCT-CNT'S 1332 (1111) CSR005+CSR001 69W S/G
D734V U LIGHT 1355 BL33+T392+T371+G540 S/G
3CK6 77??V D PN-GRAIN 1402 8116+8177+8176 REFUEL LOCOS. 57H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1945 (2004) NR116+NR INC, 10 X STEEL. 74P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2252 (2257) NR36+NR108+AN2 63P S/G
3KQ2 79??V U SSR-GRAIN 2337 RL306+C507+C506+(100 HOPPERS)+C510+C505 100H S/G
3MP9 9751 D SCT  2357 (2059) CSR012+SCT003 50W S/G
12
WEDNESDAY 12/9/2018
4MP7 9715 D T/RAIL 0219 (0217) NR74(GH)+NR92*+NR27(IP) INC, 5 X SADVANS. 78P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0307 (0041) NR5+NR119 INC, 9 X SADVANS & 5 X STEEL. 78P S/G
4KC6 77??V U PN-GRAIN 0422 8123+8149+8124 58H S/G
9721V D SCT-CNT'S 0500 (2335) LDP005(PR) LONG END LEADING. 69W S/G
7734V U PN-GRAIN 0559 BL30+8163+X48 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0717 (0709) NR68+AN7+AN6 74P S/G
77??V U PN-GRAIN 0755 8179+G523(FA)+BL26 40H S/G
1PM9 9752 U SCT  0842 (0754) SCT004+LDP003(ED)+SCT010 83W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1233 (1204) 8183+X50+BL28 53W S/G
77??V D PN-GRAIN 1240 BL30+8163+X48 REFUEL LOCOS. 40H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1415 (1407) NR13+G538(FA) 67W S/G
77??V D PN-GRAIN 1636 8179+G523(FA)+BL26 REFUEL LOCOS. 40H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1908 (2002) NR119*+NR68 83P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2001 (2055) NR39+NR45+NR43 71P S/G
77??V D PN-GRAIN 2005 BL31+BL27+G520(FA) CROSS 1PM5. 40H S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2311 (2242) NR69+NR82 50P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
16
THURSDAY 13/9/2018
7901V D FRUIT 0001 (0025) BL28+X50+8183 53W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0558 (0627) NR27(IP)+NR92+NR99 70P S/G
2PM9 9752 U SCT 0827 (0749) CSR010+SCT008 71W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1222 (1032) LDP005(PR)+CSR007 69W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1535 (1534) NR45+NR39 57W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1849 (1900) NR61+NR110* INC, 5 X SADVANS & 3 X STEEL. 66P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1924 (1937) NR85(SS)+AN6+AN5 72P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2133 (0124) NR24+NR14 INC, 5 X STEEL. 70P S/G
5MP9 9751 D SCT 2152 (2045) LDP001(ED)+SCT008+CSR004+CSR010 86W S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2233 (2247) NR88+NR95+NR38 INC, 6 X SADVANS. 74P S/G
10
FRIDAY 14/9/2018
3PM7 9716 U T/RAIL 0025 (2342) NR2+NR104 82P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0426 (0010) CSR007 69W S/G
6KC6 77??V U PN-GRAIN 0631 8177+8176+8116 57H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0654 (0654) NR119+NR68 88P S/G
7938V U PN-GRAIN 0826 8163+X48+BL30 40H S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7736V U PN-GRAIN 1129 G520+BL27+BL31 46H S/G
7902V U FRUIT 1421 (1229) 8183+X50+BL28 52W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1438 (1452) NR110+NR61 76P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1544 (1603) NR50+AN2 34W S/G
7737V D PN-GRAIN 1600 G520+BL27+BL31 46H S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1732 (1722) NR47 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1950 (1937) NR104+NR2+AN11 78P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2129 (2217) NR19+NR12* 65P S/G
6MP9 9751 D SCT  2223 (2109) LDP005(PR)+SCT005+LDP004(W)+CSR003 81W S/G
7901V D FRUIT 2315 (2320) BL28*+X50*+8183* ?W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2359 (2257) NR68+NR58 ?P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2336) S/G
16
SATURDAY 15/9/2018
7MP7 9715 D T/RAIL 0305 (0227) NR7+AN2+NR50 INC, 7 X SADVANS. 87P S/G
7936 U PN-GRAIN 0529 BL26+G523(FA)+8179 40H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0926 (0930) NR47 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7735V D PN-GRAIN 1237 BL26+G523(FA)+8179 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1932 (2002) NR35+NR113* 71P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2037 (2012) NR17+NR99+NR12+NR19 82P S/G
6
 
SUNDAY 16/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7CK6 77??V D PN-GRAIN 0012 8156+8151+8184 REFUEL??? 50H S/G
7736V U PN-GRAIN 0824 BL31+BL27 46H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0856 (0929) NR104+AN6+AN5 76P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7734V D PN-GRAIN 1128 BL31+BL27 46H S/G
D733V D LIGHT 1150 8143+8142 S/G
4PM4 9822 U STEEL 1445 (1508) NR63+AN11 24 X STEEL. 42W S/G
5PM9 9752 U SCT  1511 (1551) SCT011+SCT014+CSR008+LDP004(W)+LDP005(PR) 80W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1836 (1822) NR62+NR51*+NR98+NR35 ONLY 28 X STEEL. 64P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2041 (2050) NR89+NR77 INC, 8 SADVANS 62P S/G
1CK6 77??V D PN-GRAIN 2254 8124+8176+8177 REFUEL LOCOS. 57H S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
10
MONDAY 17/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0148 (0051) NR91+NR101+8223 81P S/G
7902V U FRUIT 0423 (0609) 8183+X50+BL28 52W S/G
7726V U PN-GRAIN 0814 8184+8151+8156 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
D771V D LIGHT 1110 GML10 S/G
7725v D PN-GRAIN 1154 8184+8151+8156 40H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1728 (1722) NR2 6V S/G
7901V D FRUIT 1808 (1841) 8183+X50+BL30 50W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1910 (1937) NR108+NR36* 71P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2004 (2002) NR63+AN11 INC, 10 X STEEL. 76P S/G
7937V D PN-GRAIN 2042 BL33 30H S/G
6PM9 9752 U SCT 2147 (2149) CSR012+SCT003+SCT013 91W S/G
11
TUESDAY 18/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
2MP9 9751 D SCT 0017 (2133) SCT014+SCT011 DEPT 0037. 73W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0103 (2320) NR49+NR23+NR80 69P S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0645 (0704) NR71+NR56 64P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0929 (0930) 6V S/G
9733V D SSR-GRAIN 1108 GM27+442s1+GM22+GM10+442s5 41H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1422 (1111) CSR004+CSR007 69W S/G
3KC6 77??V U PN-GRAIN 1700 BL26+8142+G523(FA)+G520(FA) 39H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1944 (2004) NR64+AN3 INC, 13 X STEEL. 77P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2321 (0041) NR82+NR69 INC, 2 X SADVANS & 12 X STEEL. 78P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2347 (2257) NR92+AN5+NR2 89P S/G
10
WEDNESDAY 19/9/2018
3MP9 9751 D SCT  0027 (2059) SCT013+SCT003+CSR001 54W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0231 (0217) NR40+G526(FA)+NR111 INC, 5 X SADVANS. 80P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0556 (2335) CSR007 67W S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0654 (0709) NR63+AN11 79P S/G
7936V U PN-GRAIN 0713 BL33+8143 30H S/G
1PM9 9752 U SCT  0916 (0754) SCT008+LDP001(ED) 81W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
4KC6 77??V U PN-GRAIN 1045 8177+8176+8124 57H S/G
7902V U FRUIT 1200 (1204) BL30+X50+8183 48W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1428 (1407) NR105+NR19 36W S/G
7735V D PN-GRAIN 1451 BL33+8143 REFUEL LOCOS 40H S/G
4CK6 77??V D PN-GRAIN 1904 8123+8113+8143 REFUEL LOCOS 58H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1952 (2002) NR36+AN1 84P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2330 (2242) NR19+NR105 59P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
13
THURSDAY 20/9/2018
7901V D FRUIT 0003 (0025) 8183+X50+BL30 50W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 0246 (2055) NR38+NR95*+AN5 65P S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0640 (0627) NR75(GH)+AN3+NR64 78P S/G
9734V U SSR-GRAIN 0751 442s5+GM10+GM22+442s1+GM27 41H S/G
2PM9 9752 U SCT 0808 (0749) SCT012+SCT005 53W S/G
DCK6 D LIGHT 0811 G520(FA)+8142 CROSS, 9734V & 2PM9. S/G
7922V U SCT-CNT'S 1019 (1032) CSR007 30W S/G
D772V U LIGHT 1132 GML10 S/G
5MP2 9821 D STEEL 1527 (1534) NR26(IP)+NR117+NR15 55W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1855 (1900) NR25(IP)+NR118 INC,6 X SADVANS & 13 X STEEL. 82P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1915 (1937) NR38+AN5 68P S/G
5KC6 77??V U PN-GRAIN 1954 BL27+BL31 40H S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2127 (0124) NR61+NR110 INC, 4 X STEEL. 66P S/G
91?? D TEST 2151 IEV100 B/G
5MP5 9711 D S/FRT 2249 (2247) NR95+NR90+NR52 INC, 6 X SADVANS. 72P S/G
5MP9 9751 D SCT 2338 (2045) SCT005+SCT007+CSR011+SCT004 87W S/G
9721V D SCT-CNT'S 2358 (0010) CSR007 30W S/G
17
FRIDAY 21/9/2018
3PM7 9716 U T/RAIL 0511 (2342) NR50+NR7 83P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0619 (0654) NR36+AN1 88P S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7902V U FRUIT 1238 (1229) BL30+X50+8183 52W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1459 (1452) NR61+NR110 72P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1603 (1603) NR58+G530+G526(FA) 38W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1727 (1722) NR94 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1936 (1937) NR24+NR+8114 81P S/G
91?? U TEST 2041 IEV100 B/G
7901V D FRUIT 2300 (2320) 8183+X48+BL30 52W S/G
6MP9 9751 D SCT  2330 (2109) CSR004+SCT012+SCT001 84W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2352 (2257) NR118+NR7+NR10? 73P S/G
3PM6 9714 U S/FRT (2217) S/G
9721V D SCT-CNT'S (2336) S/G
11
SATURDAY 22/9/2018
7MP7 9715 D T/RAIL 0230 (0227) NR43+AN4+NR48 INC, 8 X SADVANS. 86P S/G
7938V U PN-GRAIN 0620 G520(FA)+8142 30H S/G
6KC6 77??V U PN-GRAIN 0831 8156+8151+8184 58H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0930 (0930) NR94 6V S/G
6CK6 77??V D PN-GRAIN 0943 BL31+BL27 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7731V D PN-GRAIN 1129 G520(FA)+8142 REFUEL LOCOS. 30H S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2027 (2002) NR31+NR12*+NR88 75P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2044 (2012) NR115+NR65+NR104 90P S/G
8
SUNDAY 23/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0855 (0929) NR59+NR24 73P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1413 (1508) NR102+NR52 14W S/G
5PM9 9752 U SCT  1816 (1551) SCT007+SCT015+CSR004+SCT011 52W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1902 (1822) NR112+NR72+NR14+G530 INC, 29 X CNT'S. 75W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2008 (2050) NR1+NR114*+8114 INC, 5 X SADVANS. 72P S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
5
MONDAY 24/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0254 (0051) NR2+NR92* 74P S/G
7902V U FRUIT 0419 (0609) BL30+X48+8183 38W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1217 (1012) CSR010+CSR007 63W S/G
2CK6 77??V D PN-GRAIN 1435 8104+8176+8177 REFUEL LOCOS. 56H S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1723 (1722) NR118 6V S/G
7901V D FRUIT 1850 (1841) 8183+X48+BL26 38W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1928 (1937) NR67+NR18(IP) 59P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1946 (2002) NR92+NR2 INC, 9 X STEEL. 82P S/G
1CK6 77??V D PN-GRAIN 2006 G540+8161+8163 REFUEL LOCOS. 40H S/G
6PM9 9752 U SCT 2130 (2233) SCT003+SCT013+CSR006+CSR002 76W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2335 (2320) NR82+G526(FA)+NR63 72P S/G
11
TUESDAY 25/9/2018
9721V D SCT-CNT'S 0046 (0025) CSR004 63W S/G
2MP9 9751 D SCT 0230 (2133) SCT015+SCT011+CSR010 75W S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0643 (0704) NR41+NR69 76P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0931 (0930) NR118 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
3MA5 9701 D S/FRT 2000 (2004) NR108+NR30* INC, 10 X STEEL. 81P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2208 (0041) NR105+NR74(GH)+NR34 INC, 3 X SADVANS & 14 X STEEL. 81P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2352 (2257) NR50+NR78 65P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
7
WEDNESDAY 26/9/2018
3MP9 9751 D SCT  0129 (2059) SCT013+SCT003+SCT007 55W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0232 (0217) NR46+NR64+NR88 INC, 3 X SADVANS. 76P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0703 (0709) NR92+NR2 72P S/G
4KC6 77??V U PN-GRAIN 0825 8163+8161+G540 40H S/G
9733V D SSR-GRAIN 0944 GM22+GM10+442s5 41H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1047 (1204) BL26+X48+8183 41W S/G
1PM9 9752 U SCT  1155 (0754) CSR001+SCT004 86W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1632 (1407) NR19+AN2 51W S/G
D734V U LIGHT 1801 442s5+GM10+GM22 S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1939 (2055) NR95+NR90 71P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1956 (2002) NR23+NR105? 70P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2300 (2242) NR22+NR34 INC, 10 X STEEL. 65P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
12
THURSDAY 27/9/2018
7901V D FRUIT 0018 (0025) 8183+X48+BL26 41W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0559 (0627) NR88+NR64+NR46 78P S/G
5KC6 77??V U PN-GRAIN 0655 8179+8104+8176+8177 56H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1021 (1032) CSR003+CSR004 63W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1537 (1534) NR46+NR64+NR88 INC, CONFLATS. 75W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1901 (1900) NR117+NR26(IP) 8 X SADVANS & 10 X STEEL. 91P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1921 (1937) NR74(GH)+NR99* 73P S/G
2PM9 9752 U SCT 2024 (0749) SCT001+SCT012+SCT007 80W S/G
5MP9 9751 D SCT 2206 (2045) CSR001+SCT006+SCT004+CSR003 84W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2241 (0124) NR110+NR61 INC, 5 X STEEL. 80P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2331 (2247) NR96+NR41+NR19 INC, 10 X SADVANS. 79P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2355 (0010) CSR004 63W S/G
12
FRIDAY 28/9/2018 AFL Grand Final Holiday
5GK6 77??V D PN-GRAIN 0147 8141+8166+8160 REFUEL LOCOS 58H S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0436 (2342) NR48+NR43 84P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0724 (0654) NR34+NR22+G526(FA)+G530 80P S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7902V U FRUIT 1133 (1229) G520(FA)+X48+8183 38W S/G
6MP4 9765 D TOLL (1452) S/G
3PM4 9822 U STEEL 1526 (1603) NR10+NR73 INC, CNT'S. 56W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1721 (1722) NR47 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1939 (1937) NR114+NR1+G530 74P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2032 (2217) NR70+NR7* 65P S/G
6MP9 9751 D SCT  2118 (2109) SCT012+SCT001+SCT010+SCT007 81W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2249 (2257) NR10+NR75*(GH)+NR67* 7901V BLOCK VIEW. ?P S/G
7901V D FRUIT 2302 (2320) 8183+X48+G520(FA) ARR, 2214 MP5 RUN THRU & CREW CHG 38W S/G
9721V D SCT-CNT'S (2336) S/G
11
SATURDAY 29/9/2018
7MP7 9715 D T/RAIL 0155 (0227) NR43+NR20+NR48 78P S/G
6KC6 77??V U PN-GRAIN 0926 8141+8160+8166 CROSS 7MA8. 58H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0933 (0930) NR47 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1901 (2002) NR72*+NR112+NR27(IP) 75P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2013 (2012) NR73+NR7+NR70 65P S/G
5
SUNDAY 30/9/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
???? 77??V D PN-GRAIN 0137 8177+8176+8104 REFUEL LOCOS??? 58H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0901 (0929) NR1+NR114 7XP S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1341 (1551) SCT011+SCT015+SCT010 83W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1410 (1508) NR86(IP)+NR43 16W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1806 (1822) NR112+NR60+NR76+G538(FA)+NR15 25 X STEEL. 60W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2029 (2050) NR51+NR62 INC, 6 X SADVANS. 69P S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
6

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |