GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. JANUARY 2018.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
MONDAY    1/1/2018 NEW YEAR'S DAY
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0339 (0049) NR44+NR63* 67P S/G
  9156 U PN-GRAIN 0559   G542(FA)+XR553   40H B/G
  7726V U PN-GRAIN 0626   BL30+BL33   43H S/G
PM9 9752 U SCT (0757) S/G
  7730V U PN-GRAIN 0959   8164+8131+G523(FA)+BL27   40H S/G
  9154 U PN-GRAIN 1009   BL32+XR551   40H B/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
  7727V D PN-GRAIN 1152   BL30+BL33   43H S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1723 (1722) NR105 7V S/G
PM6 9712 U S/FRT 1757 (1937) NR93+NR6+NR22 69P S/G
  9155 D PN-GRAIN 1847   G542(FA)+XR553   40H B/G
MA5 9701 D S/FRT (2002) S/G
  9153 D PN-GRAIN 2053   XR555+G529(FA)   40H B/G
MP9 9751 D SCT (2133) S/G
9101 D CNT'S (2144) B/G
MP5 9711 D S/FRT (2257) S/G
10
TUESDAY    2/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
MX2 9821 D STEEL (0705) S/G
AM5 9702 U S/FRT (0705) S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0940 (0930 NR105 7V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
9149 D PN-GRAIN 1513 BL32+XR551 40H B/G
7934 U SSR-GRAIN 1912 RL306+RL302 41H S/G
MA5 9701 D S/FRT 2000 (2005) NR79+NR82 INC,  13 X STEEL. 76P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2218 (0001) NR75(GH)+AN11 INC,  19 X STEEL. 48P S/G
MP9 9751 D SCT  2347 (2029) CSR004+SCT013+SCT005+LDP005(Q) 77W S/G
6
WEDNESDAY    3/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0010) S/G
MP5 9711 D S/FRT 0233 (2256) NR93+NR83+NR54 90P S/G
MP7 9715 D T/RAIL (0117) S/G
9156 U PN-GRAIN 0430 G542(FA)+XR553 40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0653 (0658) NR104+NR29 49P S/G
PM9 9752 U SCT  0729 (0749) SCT008+SCT002+SCT014+SCT012 83W S/G
9102 U CNT'S (0812) B/G
7922V U SCT-CNT'S 1009 (1032) CSR011+CSR006+VL361+VL358+VL359 55W S/G
97?? U PN-GRAIN 1317 BL33+BL30 43H S/G
XM4 9822 U STEEL 1351 (1352) NR24+8226 29W S/G
9753 D SSR-GRAIN 1436 RL302+RL306 41H S/G
97?? D PN-GRAIN 1925 BL33+BL30 43H S/G
MA5 9701 D S/FRT 2008 (2002) NR28(IP)+NR118 INC,  8 X STEEL. 78P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2050 (2102) NR74(GH)+NR105+NR109(GH)+8223 73P S/G
9101 D CNT'S 2123 G536+H1+G524(FA) 26W B/G
MP5 9711 D S/FRT 2256 (2242) NR29+NR104 76P S/G
13
THURSDAY    4/1/2018
9721V D SCT-CNT'S 0137 (2350) VL359+VL358+CSR011+CSR005 58W S/G
9155 D PN-GRAIN 0504 G542(FA)+XR553 40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0630 (0627) NR79 83P S/G
9150 U PN-GRAIN 0813 BL32+XR551 40H B/G
PM9 9752 U SCT (0749) S/G
91?? D PN-GRAIN 1228 G531+G539(FA) 40H B/G
7922V U SCT-CNT'S 1314 (1032) CSR011+VL358+VL359 44W S/G
MP2 9821 D STEEL 1658 (1534) NR50+NR114+NR108+G540 INC,  CNT'S. 64W S/G
PM5 9712 U S/FRT (1857) S/G
MA5 9701 D S/FRT 2001 (1937) NR5+NR67 77P S/G
MP9 9751 D SCT 2108 (2045) CSR003+SCT011+SCT004+SCT002 87W S/G
9177 D QB-GRAIN 2144 G521(S)+B74(VR)+S313?(VR) 39H B/G
7954 U SSR-GRAIN 2156 RL306+RL302 41H S/G
MP7 9715 D S/FRT 2310 (2242 NR25+8225+NR103 77P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2348 (0129) NR58+NR43 INC,  4 X STEEL. 82P S/G
13
FRIDAY    5/1/2018
CM5 97?? D SCT-GRAIN* 0052 CM3315(CF)+CM3313(CF) 41H S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0147 (2344) NR37+NR82* 61P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0151 (0010) VL359+VL358+CSR011 CROSS  PM7. 45W S/G
7732V U PN-GRAIN 0638 8168+BL31 46H S/G
AM5 9702 U S/FRT 0659 (0659) NR41+NR106 79P S/G
91?? U PN-GRAIN 0806 G542(FA)+XR553 40H B/G
9102 U CNT'S 1109 (0812) G536+G524(FA) 26W B/G
7922V U SCT-CNTS 1123 (1047) CSR011+VL358+VL359 55W S/G
77?? U PN-GRAIN 1218 G540+BL30 43H S/G
77?? D PN-GRAIN 1221 8168+BL31 CROSS  UP PNG/S. 46H S/G
3PM9 9752 U SCT  1309 (1334) SCT003+SCT015 3PM9. 82W S/G
9763 D SSR-GRAIN 1327 RL302+B61+GM22 41H S/G
MP4 9765 D TOLL 1523 (1452) NR61+NR91 MP4…  INC, 10 X STEEL. 70P S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1735 (1722) NR118 7V S/G
7727V D PN-GRAIN 1923 G540+BL30 43H S/G
MP9 9751 D SCT  2101 (2019) SCT012+CSR006+SCT014+LDP002(ED) 69W S/G
PM4 9822 U STEEL 2207 (2356) NR96+NR72 CROSS  MA5. 47W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2216 (1951) NR16+NR27 65P S/G
PM6 9714 U S/FRT (2348) S/G
MP5 9711 D S/FRT 2359 (2307) NR82+8226+NR41 INC,  8 X SADVANS. 73P S/G
19
SATURDAY    6/1/2018
9721V D SCT-CNT'S 0020 (0005) VL359+VL358+CSR011 55W S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0353 (0227) NR70+NR12* 71P S/G
9158 U PN-GRAIN 0405 G531+G539(FA) 40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 0939 (0930) NR118 7V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
91?? D PN-GRAIN 1554 G527+XR557+X43(FA) 40H B/G
PM6 9712 U S/FRT 1916 (2045) NR36+NR13+8108 74P S/G
MP5 9711 D S,FRT 2008 (2002) NR106+NR45+NR96 INC,  2 X STEEL. 88P S/G
7
SUNDAY    7/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
91?? D PN-GRAIN 0110 BL32+XR551 40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0651 (0642) NR12+NR70 65P S/G
77?? U PN-GRAIN 0732 BL30+G540 43H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
77?? D PN-GRAIN 1305 BL30+G540 43H S/G
PM4 9822 U STEEL 1439 (1455) NR56+AN1 33W S/G
PM9 9752 U SCT  (1551) S/G
MP2 9821 D STEEL 1931 (1947) NR11+NR12+NR13+NR36 ONLY  37 X STEEL. 81P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2025 (2139) NR21+NR68 INC,  8 X SADVANS. 76P S/G
91?? D PN-GRAIN 2222 G531+G539*FA) 40H B/G
8
MONDAY    8/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
91?? D PN-GRAIN 0043 G542(FA)+XR553 40H B/G
9156 U PN-GRAIN 0221 BL32+XR551 40H B/G
PM7 9716 U T/RAIL 0546 (0049) NR1+NR117 74P S/G
PM9 9752 U SCT 1243 (0757) SCT009+SCT001+SCT005+CSR010+VL351 76W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1733 (1722) NR4 6V S/G
PM6 9712 U S/FRT 1906 (1937) NR9+NR54 75P S/G
9101 D CNT'S 1936 (2144) G524(FA)+G522 26W B/G
MA5 9701 D S/FRT 2005 (2002) NR117+NR1 67P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2304 (2257) NR21+AN8 70P S/G
7924V U SSR-GRAIN 2350 GM22+B61+RL302 41H S/G
MP9 9751 D SCT 2355 (2133) SCT001+SCT005 CROSS  7924V…  INC,  CREW CAR. 65W S/G
11
TUESDAY    9/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
9152 U PN-GRAIN 0545 G542(FA)+XR553 40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0638 (0705) NR100+8226 INC,  14 X STEEL. 80P S/G
MX2 9821 D STEEL (0705) S/G
9154 U PN-GRAIN 0723 G531+G539(FA) 20H B/G
7732V U PN-GRAIN 0827 BL33+BL31+8168 46H S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0940 (0930 NR75(GH) 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1032 (1111) CSR011+VL358+VL359 47W S/G
7726V U PN-GRAIN 1635 G540+BL30 43H S/G
9153 D PN-GRAIN 1939 XR552+G529(FA) 20H B/G
MA5 9701 D S/FRT 2013 (2005) NR58+NR72 80P S/G
9151 D PN-GRAIN 2158 G531+XR553 40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 2235 (0001) NR104+NR29 INC,  3 X SADVANS & 16 X STEEL. 91P S/G
MP9 9751 D SCT  2257 (2029) SCT015+CSR010 30W S/G
9721V D SCT-CNT'S 2326 (0010) VL359+VL358 48W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2346 (2256) NR14+NR100+NR85(SS) 71P S/G
14
WEDNESDAY    10/1/2018
9733V D SSR-GRAIN 0006 RL302+RL306 MP5 RUN THRU. 41H S/G
7727 D PN-GRAIN 0042 G540+BL30 43H S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0149 (0117) NR68+NR111* INC,  2 X SADVANS. 67P S/G
7721V D PN-GRAIN 0356 8164+8110 54H S/G
7736V U PN-GRAIN 0606 G520(FA)+8156 46H S/G
AM5 9702 U S/FRT 0630 (0658) NR110+NR28(IP) 96P S/G
9150 U PN-GRAIN 1100 G527+X43(FA)+XR557 40H B/G
PM9 9752 U SCT  1122 (0749) CSR003+SCT002 84W S/G
9102 U CNT'S 1147 (0812) G522+G524(FA) 26W B/G
7922V U SCT-CNT'S 1156 (1032) VL358+VL359+SCT001 55W S/G
7737V D PN-GRAIN 1214 G520(FA)+8156 46H S/G
XM4 9822 U STEEL 1459 (1352) NR89+NR75(GH) 57W S/G
9151 D PN-GRAIN 1620 G542(FA)+XR551 40H B/G
MA5 9701 D S/FRT 1939 (2002) NR37+9302 71P S/G
77?? D PN-GRAIN 1958 BL27+BL28+BL26+G523(FA) 46H S/G
PM5 9712 U S/FRT 2040 (2102) NR103+NR25 77P S/G
16
THURSDAY    11/1/2018
9721V D SCT-CNT'S 0002 (2350) SCT001+VL359+VL358 55W S/G
MP5 9711 D S/FRT 0048 (2242) NR29+NR104 74P S/G
9154 U PN-GRAIN 0328 G529(FA)+XR552 40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0535 (0627) NR111+NR14* 92P S/G
PM9 9752 U SCT 0748 (0749) SCT014+SCT012+CSR002 86W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1040 (1032) VL358+VL359+SCT001 47W S/G
7722V U PN-GRAIN 1351 8156+8164+8110 48H S/G
7731V D PN-GRAIN 1355 8168+BL31 CROSS  7722V. 46H S/G
9152 U PN-GRAIN 1516 G531+XR553 40H B/G
MP2 9821 D STEEL 1841 (1534) NR14+NR78 ONLY 27 X STEEL. 67P S/G
PM5 9712 U S/FRT 1923 (1857) NR68+NR50 INC,  8 X STEEL. 79P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2104 (1937) NR112+NR65 67P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2202 (0129) NR119+NR115 INC,  5 X STEEL. 60P S/G
13
FRIDAY    12/1/2018
MP9 9751 D SCT 0002 (2045) SCT002+CSR002+SCT003 83W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0054 (0010) SCT001+VL359+VL358 47W S/G
MP7 9715 D S/FRT 0128 (2242 NR9+NR107+NR109(GH) INC,  5 X SADVANS. 79P S/G
9150 U PN-GRAIN 0301 G542(FA)+XR551 40H B/G
PM7 9716 U T/RAIL 0343 (2344) NR91+NR76 66P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0717 (0659) 9302+NR37 69P S/G
9102 U CNT'S 1005 (0812) G522+G524(FA) 26W B/G
7922V U SCT-CNTS 1050 (1047) VL358+VL359+SCT001 55W S/G
MP4 9765 D TOLL 1443 (1452) NR76+NR91 65P S/G
PM4 9822 U STEEL 1643 (2356) NR116+G530 17W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1739 (1722) NR94 6V S/G
9155 D PN-GRAIN 1805 G529(FA)+XR552 40H B/G
7736V U PN-GRAIN 1813 BL26+BL28 46H S/G
7726V U PN-GRAIN 1900 G523(FA)+G520(FA)+G540 46H S/G
PM6 9714 U S/FRT 2044 (2348) NR32+NR83 61P S/G
MP9 9751 D SCT  2146 (2019) SCT012+SCT008 79P S/G
7737V D PN-GRAIN 2210 BL26+BL28 46H S/G
17
SATURDAY    13/1/2018
MA5 9701 D S/FRT 0035 (1951) NR56+AN1 54P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0112 (0005) CSR001+CSR012 55W S/G
MP5 9711 D S/FRT 0157 (2307) NR37+NR68*+NR119 INC,  6 X SADVANS. 79P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0327 (0227) NR75(GH)+NR111+8108 65P S/G
7722V U PN-GRAIN 0845 8168+BL31 46H S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0942 (0930) NR6 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7731V D PN-GRAIN 1255 8168+BL31 46H S/G
PM6 9712 U S/FRT 1912 (2045) NR96+NR118 INC,  2 X STEEL. 56P S/G
MP5 9711 D S,FRT 2216 (2002) NR83+NR32*+NR116*+NR71*+G530 INC,  10 X STEEL. 82P S/G
9
SUNDAY    14/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
91?? D PN-GRAIN 0236 G527+XR551 40H B/G
9156 U PN-GRAIN 0531 XR552+G529(FA) 40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0608 (0642) NR56+AN1 67P S/G
7736V U PN-GRAIN 0715 BL28+BL26 46H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7737V D PN-GRAIN 1224 BL28+BL26 46H S/G
91?? D PN-GRAIN 1444 XR552+G529(FA) 40H B/G
PM9 9752 U SCT  1743 (1551) SCT005+SCT011+CSR004+LDP002(ED)+LDP001(ED)+LDP003(ED) 82P S/G
MP2 9821 D STEEL 2122 (1947) NR24+NR+NR118?+NR INC,  44 X CNT'S. 94W S/G
PM4 9822 U STEEL 2213 (1455) NR32+NR1+8254 35W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2244 (2139) NR95+AN8 67P S/G
10
MONDAY    15/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
91?? U PN-GRAIN 0123 G527+XR551 40H B/G
PM7 9716 U T/RAIL 0326 (0049) NR72+NR58 86P S/G
9733 U SSR-GRAIN 0930 RL306(SSR)+RL320(SSR) 41H S/G
7732V U PN-GRAIN 1026 BL31+8168 46H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1107 (1012) CSR012+CSR001 46W S/G
7731V D PN-GRAIN 1510 BL31+8168 46H S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1726 (1722) NR6 6V S/G
PM6 9712 U S/FRT 1948 (1937) NR61+NR105 71P S/G
PM9 9752 U SCT 2010 (0757) SCT015+CSR006 49W S/G
9101 D CNT'S 2111 (2144) G531+G539*(FA) 32W B/G
MA5 9701 D S/FRT 2246 (2002) NR90+NR32*+8223 INC,  12 X STEEL. 86P S/G
MP9 9751 D SCT 2350 (2133) CSR004+SCT011+SCT005 72W S/G
12
TUESDAY    16/1/2018
9721V D SCT-CNT'S 0034 (0025) CSR001+CSR012 46W S/G
9733V D SSR-GRAIN 0059 RL306(SSR)+B61(S)+GM22(SSR) 41H S/G
MP5 9711 D S/FRT 0241 (2257) NR58+NR72 69P S/G
7736 U PN-GRAIN 0650 BL26+BL28 46H S/G
91?? U QB-GRAIN 0658 G532(S)+G512(CF)+B74(VR) 40H B/G
MX2 9821 D STEEL (0705) S/G
AM5 9702 U S/FRT 0713 (0705) NR43+NR69 71P S/G
91?? D PN-GRAIN 0808 G522+XR554 40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 0947 (0930 NR6 6V S/G
91?? U PN-GRAIN 1025 G529(FA)+XR552 38H B/G
7922V U SCT-CNT'S 1121 (1111) CSR012+CSR001 55W S/G
7737V D PN-GRAIN 1140 BL26+BL28 46H S/G
7934V U SSR-GRAIN 1933 GM22(SSR)+B61(S)+RL306(SSR) 41H S/G
MA5 9701 D S/FRT 2109 (2005) NR43+G538(FA) 72P S/G
MP9 9751 D SCT  2151 (2029) LDP003(ED)+LDP002(ED) 48W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2345 (0001) NR104+NR29 INC,  5 X STEEL. 78P S/G
15
WEDNESDAY    17/1/2018
MP5 9711 D S/FRT 0038 (2256) NR87+NR113 74P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0059 (0010) CSR001+CSR012 57W S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0244 (0117) NR51+NR70+G537(FA) INC,  4 X SADVANS. 70P S/G
7724V U PN-GRAIN 0540 BL30+BL27 43H S/G
AM5 9702 U S/FRT 0711 (0658) NR32+NR90 90P S/G
PM9 9752 U SCT  0746 (0749) SCT004+SCT003+SCT002 80P S/G
7721V D PN-GRAIN 0923 8131+8183+8132 48H S/G
9102 U CNT'S 1041 (0812) G531+G539(FA) 32W B/G
7922V U SCT-CNT'S 1114 (1032) CSR012+CSR001 47W S/G
7732V U PN-GRAIN 1216 BL31+8168 46H S/G
77??V D PN-GRAIN 1244 BL27+BL30 43H S/G
???? D LIGHT 1330 G529(FA)+XR552 B/G
XM4 9822 U STEEL 1407 (1352) NR85(SS)+NR6 33+W S/G
7731V D PN-GRAIN 1547 BL31+8168 46H S/G
PM5 9712 U S/FRT 1950 (2102) NR107+NR9 CROSS  MA5. 65P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2004 (2002) NR32+NR90 74P S/G
9152 U PN-GRAIN 2145 XR552+G529(FA)+XR554+G522 40H B/G
9721V D SCT-CNT'S 2331 (2350) CSR001+CSR012 47W S/G
9101 D CNT'S 2346 (2144) G539?(FA)+G531 DIVERTED 32W B/G
19
THURSDAY    18/1/2018
MP5 9711 D S/FRT 0030 (2242) NR6+NR85(SS) 78P S/G
9733V D SSR-GRAIN 0055 RL306(SSR)+B61(S)+GM22(SSR) 41H S/G
AM5 9702 U S/FRT 0554 (0627) NR70+NR51 78P S/G
7736V U PN-GRAIN 0630 BL28+BL26 74W S/G
PM9 9752 U SCT 0654 (0749) SCT008+SCT012 74W S/G
7722V U PN-GRAIN 0925 8132+8183+8131 48H S/G
7737V D PN-GRAIN 1129 BL28+BL26 74W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1217 (1032) CSR012+CSR001 61W S/G
MP2 9821 D STEEL 1720 (1534) NR29+NR101+NR79 70W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1917 (1857) NR78+NR14 INC,  13 X STEEL & 8 X SADVANS. 82P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2106 (1937) NR51+NR70*+NR104 80P S/G
9157 D PN-GRAIN 2208 XR552+G529(FA) 40H B/G
MP9 9751 D SCT 2232 (2045) CSR006+SCT002+SCT014 85W S/G
7934V U SSR-GRAIN 2320 GM22(SSR)+B61(S)+RL306(SSR) 41H S/G
PM6 9712 U S/FRT 2343 (0129) NR68+NR37 INC,  1 X STEEL. 69P S/G
15
FRIDAY    19/1/2018
MP7 9715 D S/FRT 0230 (2242 NR94+AN1+NR115* 83P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0357 (0010) CSR001+CSR012 61W S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0435 (2344) NR90+AN7 63P S/G
7732V U PN-GRAIN 0622 8168+BL31 46H S/G
AM5 9702 U S/FRT 0706 (0659) NR66+NR119 76P S/G
9102 U CNT'S 1149 (0812) G531+G539(FA) 32W B/G
7731V D PN-GRAIN 1248 8168+BL31 46H S/G
7922V U SCT-CNTS 1419 (1047) CSR012+CSR001 50W S/G
PM4 9822 U STEEL 1553 (2356) NR30+NR28(IP) 18W S/G
MP4 9765 D TOLL 1651 (1452) NR67+NR73 77P S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1737 (1722) NR32 6V S/G
PM6 9714 U S/FRT 2130 (2348) NR12+NR92+NR13*+NR46 62P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2227 (1951) NR84(SS)+NR68 66P S/G
9155 D PN-GRAIN 2324 G527+XR551+G522 58H B/G
9157 U PN-GRAIN 2339 G529(FA)+XR552 CROSS  9155. 39H B/G
15
SATURDAY    20/1/2018
97??V D SSR-GRAIN 0043 RL306(SSR)+RL302(SSR) 41H S/G
9159 D PN-GRAIN 0059 G524(FA)+X43(FA)+XR557 40H B/G
MP5 9711 D S/FRT 0125 (2307) NR20+NR22+NR119 INC,  11 X SADVANS. 82P S/G
MP9 9751 D SCT  0202 (2019) SCT003+SCT015+SCT008 78W S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0412 (0227) NR28(IP)+NR30 83P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0457 (0005) CSR001 50W S/G
7736V U PN-GRAIN 0654 BL26+BL28 46H S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0936 (0930) NR32 6V S/G
D733V D LIGHT 0953 G520(FA)+G540 S/G
7737V D PN-GRAIN 1330 BL33+BL26+BL28 46H S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
9151 D PN-GRAIN 1634 G529(FA)+XR552 40H B/G
11
SUNDAY    21/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
MP5 9711 D S,FRT 0022 (2002) NR14+NR40+NR88+NR112* 84P S/G
PM6 9712 U S/FRT 0102 (2045) NR8+NR24 INC,  23 X STEEL. 83P S/G
9150 U PN-GRAIN 0331 XR557+X43(FA)+G524(FA) 42H B/G
7732V U PN-GRAIN 0627 G540+G520(FA) 46H S/G
AM5 9702 U S/FRT 0650 (0642) NR68+NR84(SS) 70P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7731V D PN-GRAIN 1109 G540+G520(FA) 46H S/G
9156 U PN-GRAIN 1127 G522+XR551 40H B/G
PM4 9822 U STEEL 1450 (1455) NR61+8223 36W S/G
91?? D PN-GRAIN 1643 G542(FA)+XR553 41H B/G
PM9 9752 U SCT  1653 (1551) SCT008+LDP005(PR)+SCT011 88W S/G
MP2 9821 D STEEL 2018 (1947) NR24+NR8+NR98+NR13+NR68 ONLY  32 X STEEL. 89P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2107 (2139) NR119+NR72+NR58* INC,  6 X SADVANS. 67P S/G
12
MONDAY    22/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0308 (0049) NR54+NR21*+NR104* 76P S/G
91?? U PN-GRAIN 0344 G527 18H B/G
7736V U PN-GRAIN 0649 BL28+BL33 46H S/G
0929 U LIGHT 0929 T385(SSR)+T363(SSR) B/G
7922V U SCT-CNT'S 1040 (1012) CSR001+CSR004 61W S/G
7737V D PN-GRAIN 1205 BL28+BL33 46H S/G
0188 D LIGHT 1212 T363(SSR)+T385(SSR) B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1724 (1722) NR16 6V S/G
PM6 9712 U S/FRT 1927 (1937) NR107+NR19 65P S/G
PM9 9752 U SCT 2001 (2012) SCT010+LDP002(ED)+LDP003(ED) 79W S/G
9101 D CNT'S 2040 (2144) BL34+G525 31W B/G
MA5 9701 D S/FRT 2119 (2002) NR21+NR102 70P S/G
7725V D PN-GRAIN 2157 G523(FA)+X48+X50 46H S/G
MP9 9751 D SCT 2325 (2133) SCT001+LDP004(WT)+LDP005(PR)+CSR003 74W S/G
14
TUESDAY    23/1/2018
MP5 9711 D S/FRT 0125 (2257) NR104+NR63*+NR34 82P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0252 (0025) CSR004+CSR001 6XW S/G
7721V D PN-GRAIN 0338 8163+8128+8164 48H S/G
9156 U PN-GRAIN 0631 G542(FA)+XR553 42H B/G
MX2 9821 D STEEL (0705) S/G
AM5 9702 U S/FRT 0828 (0705) NR77+AN1 83P S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0934 (0930 NR11 6V S/G
7732V U PN-GRAIN 1012 G520(FA)+G540 46H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1331 (1111) CSR001+CSR004+CSR010 50W S/G
7731V D PN-GRAIN 1415 G520(FA)+G540 46H S/G
9154 U PN-GRAIN 1847 XR552+G529(FA) 40H B/G
3MC5 77?? U PN-GRAIN 1904 G523(FA)+X50+X48 40H S/G
MA5 9701 D S/FRT 2045 (2005) NR16+AN6 INC,  25 X STEEL. 78P S/G
7722V U PN-GRAIN 2150 8164+8128+8163 48H S/G
MP9 9751 D SCT  2210 (2029) LDP003(ED)+LDP002(ED) 52W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2257 (0001) NR108+NR85(SS)+NR6 INC,  S/V & STL. 97P S/G
15
WEDNESDAY    24/1/2018
9721V D SCT-CNT'S 0025 (0010) CSR010+CSR004 50W S/G
MP5 9711 D S/FRT 0156 (2256) NR12+NR58* 69P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0407 (0117) NR19+NR66*+NR35* INC,  7 X SADVANS. 75P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0625 (0658) NR104+NR102 90P S/G
PM9 9752 U SCT  0800 (0749) SCT014+SCT002 66W S/G
9102 U CNT'S 1044 (0812) G525+BL34 31W B/G
7922V U SCT-CNT'S 1134 (1032) CSR004+CSR010 61W S/G
XM4 9822 U STEEL 1351 (1352) NR68+NR11 18W S/G
7738V U PN-GRAIN 1448 BL27+BL30+BL31+8168 46H S/G
PM5 9712 U S/FRT 1959 (2102) NR94+NR115 72P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2132 (2002) NR102+NR104 66P S/G
9101 D CNT'S 2351 (2144) BL34+G525 DIVERTED. 31W B/G
12
THURSDAY    25/1/2018
9721V D SCT-CNT'S 0000 (2350) CSR010+CSR004 61W S/G
91?? D PN-GRAIN 0138 XR552+G529(FA) 40H B/G
MP5 9711 D S/FRT 0146 (2242) NR27(IP)+NR108*+NR101 90P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0605 (0627) NR111+AN6+NR16 83P S/G
7732V U PN-GRAIN 0743 G540+G520(FA) 46H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1053 (1032) CSR004+CSR010 50W S/G
PM9 9752 U SCT 1143 (0749) SCT015+SCT003 51W S/G
7731V D PN-GRAIN 1203 G540+G520(FA) 46H S/G
7934V U SSR-GRAIN 1326 RL302(SSR)+RL306(SSR) 41H S/G
MP2 9821 D STEEL 1639 (1534) NR51+NR70+G530 72W S/G
9733V D SSR-GRAIN 1818 RL302(SSR)+RL306(SSR) 41H S/G
PM5 9712 U S/FRT 1858 (1857) NR76+NR91 INC,  9 X STEEL. 82P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2025 (1937) NR16+AN6 88P S/G
MP9 9751 D SCT 2147 (2045) CSR001+SCT014+SCT010 85W S/G
9157 D PN-GRAIN 2210 G524(FA)+XR557 30H B/G
PM6 9712 U S/FRT 2232 (0129) NR114+NR36* 79P S/G
7725V D PN-GRAIN 2347 X50+X48+8164 40H S/G
17
FRIDAY    26/1/2018 AUSTRALIA DAY
9155 D PN-GRAIN 0017 XR553+G527 39H B/G
PM7 9716 U T/RAIL 0219 (2344) NR82+NR65* 81P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0223 (0010) CSR010+CSR004 CROSS  PM7. 50W S/G
MP7 9715 D S/FRT 0246 (2242 NR48+NR107 73P S/G
9102 U CNT'S 1018 (0812) G525+BL34 31W B/G
AM5 9702 U S/FRT 1039 (0659) NR101+NR108 68P S/G
7922V U SCT-CNTS (1047) S/G
MX4 9765 D TOLL (1452) S/G
PM4 9822 U STEEL 1608 (2356) NR43+NR32 32W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1727 (1722) NR19 6V S/G
MA5 9701 D S/FRT (1951) S/G
MP9 9751 D SCT  2016 (2019) SCT011+SCT006+SCT015 70W S/G
PM6 9714 U S/FRT 2333 (2348) NR20+NR31* 67P S/G
10
SATURDAY    27/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
MP5 9711 D S/FRT 0014 (2307) NR114+NR36 85P S/G
9158 U PN-GRAIN 0035 G524(FA)+XR557 30H B/G
MP7 9715 D T/RAIL 0236 (0227) NR108+NR101+NR74(GH)+NR 91P S/G
7732V U PN-GRAIN 0720 G520(FA)+G540 40H S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0939 (0930) NR19 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
77?? D PN-GRAIN 1156 G520(FA)+G540 40H S/G
PM6 9712 U S/FRT 1905 (2045) NR8+NR24 INC,  13 X STEEL. 78P S/G
MP5 9711 D S,FRT 1944 (2002) NR31+AN3+NR20+NR83 91P S/G
8
 
SUNDAY    28/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
AM5 9702 U S/FRT 0622 (0642) NR107+G537(FA) 40P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
PM9 9752 U SCT  1350 (1551) LDP005(PR)+LDP004(WT)+CSR003 56W S/G
PM4 9822 U STEEL 1626 (1455) NR105+NR19 24W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2025 (2139) NR64+NR103 INC,  7 X SADVANS. 73P S/G
MP2 9821 D STEEL 2155 (1947) NR44+NR111+NR119*+NR8 INC,  45 X CNT'S 90W S/G
5
MONDAY    29/1/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
9153 D PN-GRAIN 0115 XR555+X43(FA)+XR551 40H B/G
9156 U PN-GRAIN 0438 G527+XR553 39H B/G
PM7 9716 U T/RAIL 0453 (0049) NR61+NR52+G530 76P S/G
7922V U SCT-CNT'S 1215 (1012) CSR004+CSR010 61W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1729 (1722) NR35 6V S/G
PM9 9752 U SCT 1817 (0240) LDP002(ED)+LDP003(ED)+CSR006 82W S/G
9101 D CNT'S 1936 (2144) XR552+G529(FA) 31W B/G
MA5 9701 D S/FRT 2019 (2002) NR19+NR105+G537(FA)+G530 59P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2058 (1937) NR42(LEL)+AN8*+NR1 NR42 = LONG END LEADING. 72P S/G
MP9 9751 D SCT 2329 (2133) SCT002+LDP004(WT)+CSR007 56W S/G
10
TUESDAY    30/1/2018
MP5 9711 D S/FRT 0026 (2257) NR39+NR61*+NR47 79P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0144 (0025) CSR010+CSR004 61W S/G
9256 D PN-GRAIN 0157 G524(FA)+XR557 40H B/G
9154 U PN-GRAIN 0523 XR551+X43(FA)+XR555 40H B/G
MX2 9821 D STEEL (0705) S/G
AM5 9702 U S/FRT 0710 (0705) NR66+NR99+G538(FA) 73P S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0945 (0930 NR35 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1205 (1111) CSR004+CSR010 50W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2003 (2005) 9305+G538(FA)+9302 69P S/G
9159 D PN-GRAIN 2132 G522+G542(FA) 40H B/G
MP9 9751 D SCT  2230 (2029) LDP003(ED)+LDP002(ED)+CSR003 47W S/G
D973V D LIGHT 2247 GM22(SSR)+B61(S)+L277(?) MP9 RUN THRU. S/G
11
WEDNESDAY    31/1/2018
9721V D SCT-CNT'S 0007 (0010) CSR010+CSR004 50W S/G
MP5 9711 D S/FRT 0031 (2256) NR69+AN8 70P S/G
PM5 9712 U S/FRT 0118 (0001) NR104+NR102 INC,  5 X SADVANS & 21 X STEEL. 92P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0155 (0117) NR93+NR107 INC,  4 X SADVANS. 70P S/G
7721V D PN-GRAIN 0216 8133+8181+8113 48H S/G
7724V U PN-GRAIN 0515 8164+X48+X50 43H S/G
AM5 9702 U S/FRT 0652 (0658) NR19+NR105 96P S/G
PM9 9752 U SCT  0804 (0749) SCT014+SCT010+CSR002 70P S/G
0153 D LIGHT 0923 XR551+X43(FA)+XR555 B/G
7922V U SCT-CNT'S 1043 (1032) CSR004+CSR010 61W S/G
7725V D PN-GRAIN 1221 8164+X48+X50 43H S/G
9102 U CNT'S 1311 (0812) G529(FA)+XR552 31W B/G
9158 U PN-GRAIN 1426 XR555+X43(FA)+XR551+G524(FA)+XR557 40H B/G
XM4 9822 U STEEL 1505 (1352) NR8+NR35 50W S/G
9187 D LIGHT 1528 T363(SSR)+T385(SSR) INC, 1 X VAN. 1V B/G
MA5 9701 D S/FRT 1925 (2002) NR105+NR19 INC,  8 X STEEL. 68P S/G
9157 D PN-GRAIN 2010 G527+XR553 40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 2028 (2102) NR48+NR116 77P S/G
7722V U PN-GRAIN 2129 8113+8181+8133 48H S/G
9721V D SCT-CNT'S 2334 (2350) CSR002+CSR011 61W S/G
9101 D CNT'S 2345 G531+XR552+G529(FA) INC,  20 X GRN HOPPERS..DIVERTED. 51W B/G
21

 

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |