GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. AUGUST 2018.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
WEDNESDAY 1/8/2018
4MP7 9715 D T/RAIL 0152 (0217) NR12+NR74(GH) INC, 3 X SADVANS. 58P S/G
3MP9 9751 D SCT  0213 (2059) SCT007+SCT008 54W S/G
7732V U PN-GRAIN 0635 8179+G540 46H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0654 (0709) NR23+NR39 69P S/G
9733V D SSR-GRAIN 0718 B61+GM22+GM27+442s5+RL302 41H S/G
1PM9 9752 U SCT  0838 (0754) SCT004+SCT013 78W S/G
9158 U PN-GRAIN 0921 XR551+G529(FA) 40H B/G
7922V U SCT-CNT'S 1044 (1032) CSR009+CSR012 34W S/G
7902V U FRUIT 1136 (1204) 8163+X50+BL26 57W S/G
7731V D PN-GRAIN 1139 8179+G540 CROSS 7902. 46H S/G
4CM6 77??V U PN-GRAIN 1238 8253+8251+8123 58H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1528 (1407) NR69+NR78+BL33 38W S/G
3CM6 7731V D PN-GRAIN 1629 8177+8133+8110 ARR,1304. REFUEL LOCOS. 58H S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1903 (2002) NR39+NR22+8254 INC, 13 X STEEL. 78P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2010 (2055) NR104+NR61* 65P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2255 (2242) NR69+NR78* 66P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2313 (2350) CSR012+CSR009 34W S/G
17
THURSDAY 2/8/2018
7901V D FRUIT 0058 (0025) BL31+X50+8163 57W S/G
9156 U PN-GRAIN 0434 XR557+H1+XR553 40H B/G
4AM5 9702 U S/FRT 0630 (0627) NR119+NR110+G526(FA) 78P S/G
7938 U PN-GRAIN 0728 BL27+X48+8153 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
2PM9 9752 U SCT 1119 (0749) SCT003+SCT014 61W S/G
7939V D PN-GRAIN 1314 BL27+X48+8153 DEPT AFTER REFUEL LOCOS. 40H S/G
5MP2 9821 D STEEL 1807 (1534) NR61+NR104* 55W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1844 (1900) NR118+NR16* INC,  7 X SADVANS & 4 X STEEL. 65P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 2004 (1937) NR54+NR73 80P S/G
5MP9 9751 D SCT 2131 (2045) SCT009+LDP001(ED)+CSR002 84W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2220 (0124) NR55+NR22 INC, 5 X STEEL. 56P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2253 (2247) NR8+NR31+NR85(SS) INC, 6 X SADVANS. 70P S/G
12
FRIDAY 3/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0010) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0120 (2342) NR72+NR39* 86P S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0639 (0654) NR62+NR98 84P S/G
9734V U SSR-GRAIN 0730 RL302+442s5+GM27+GM22+B61 41H S/G
7720V U PN-GRAIN 0752 G540+8179 46H S/G
7922V U SCT-CNTS 0939 (1052) CSR009+CSR012 35W S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
77??V D PN-GRAIN 1210 G540+8179 46H S/G
6MP4 9765 D TOLL 1445 (1452) NR62+AN4 69P S/G
7902V U FRUIT 1559 (1229) 8163+X50+BL31 59W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1727 (1722) NR91 6V S/G
3PM4 9822 U STEEL 1903 (1603) NR68 42W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2023 (1937) NR98+NR55 83P S/G
6MP9 9751 D SCT  2204 (2109) SCT010+SCT015+SCT011+SCT006 83W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2241 (2217) NR66+NR43 68P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2245 (2336) CSR009  CROSS  3PM6. 35W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2329 (2257) NR58+NR66 69P S/G
15
SATURDAY 4/8/2018
7901V D FRUIT 0044 (2320) BL31+X50+8163 59W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0224 (0227) NR102+NR39+NR72 INC, 4 X SADVANS. 86P S/G
6KC6 77??V U PN-GRAIN 0628 8110+8133+8177 58H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0927 (0930) NR37 6V S/G
9763V D SSR-GRAIN 1120 GM27+442s5+RL302 38H S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1906 (2002) NR57*+AN5 INC, 14 X STEEL. 53P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1930 (2012) NR99+NR114*+NR77 68P S/G
9159 D PN-GRAIN 1954 G524(FA)+G522 40H B/G
7KC6 77??V U PN-GRAIN 2338 8152+8166+8139 56H S/G
9
SUNDAY 5/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7732V U PN-GRAIN 0743 8179+G540 46H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0959 (0929) NR72+NR75(GH) 74P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7731V D PN-GRAIN 1112 8179+G540 46H S/G
4PM4 9822 U STEEL 1354 (1508) NR25(IP)+NR52 21W S/G
5PM9 9752 U SCT  1605 (1551) LDP005(PR)+SCT001 69W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1755 (1822) NR91+NR42+NR68* ONLY 22 X STEEL. 69P S/G
7934V U SSR-GRAIN 1847 RL302+GM27+442s5 38H S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2056 (2050) NR88+NR4 INC, 6 X SADVANS. 74P S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
8
MONDAY 6/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0218 (0051) NR108+NR34+8254 79P S/G
7902V U FRUIT 0614 (0609) 8163+X50+BL31 5?W S/G
0161* D LIGHT 0815 XR552+BL29 B/G
7922V U SCT-CNT'S 1229 (1012) CSR009+CSR002 35W S/G
9160 U PN-GRAIN 1639 BL29+XR552+G522+G524(FA) 40H B/G
6PM9 9752 U SCT 1750 (1829) SCT006+SCT011+SCT005+CSR005 65W S/G
7901V D FRUIT 1848 (1841) BL31+8163+G520(FA) 52W S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1944 (1722) NR37 6V S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2000 (2002) NR108+NR34+8254 INC, 8 X STEEL. 84P S/G
9151* D PN-GRAIN 2114 XR552+BL29+H1 40H B/G
6PM6 9712 U S/FRT 2243 (1937) NR68*+NR1+NR64* 63P S/G
11
TUESDAY 7/8/2018
2MP5 9711 D S/FRT 0018 (2320) NR10+NR88*+NR INC, 7 X STEEL. 90P S/G
2MP9 9751 D SCT 0041 (2133) SCT001+LDP005(PR) 80W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0238 (0025) CSR002+CSR009 20W S/G
2CK6 77??V D PN-GRAIN 0550 8180+8173+8151 DEPT, AFTER REFUEL LOCOS. 45H S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
7732V U PN-GRAIN 0707 G540+8179 46H S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0804 (0704) NR117+NR120 65P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0948 (0930) NR43 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7938V U PN-GRAIN 1413 8153+X48+BL27 41H S/G
7731V D PN-GRAIN 1417 G540+8179 CROSS 7938V 30H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1918 (2004) NR64+NR37 INC, 12 X STEEL. 82P S/G
7937V D PN-GRAIN 2138 8153+X48+BL27 DEPT, AFTER REFUEL LOCOS. 42H S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2249 (2257) NR110+8223+NR11 66P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
12
WEDNESDAY 8/8/2018
7PM5 9712 U S/FRT 0046 (0041) NR78+NR27*(IP) INC, 10 X SADVANS & 13 X STEEL. 82P S/G
3MP9 9751 D SCT  0053 (2059) SCT011+SCT006+CSR005 CROSS 7PM5. 37W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0133 (0217) NR19+NR119* INC, 4 X SADVANS. 70P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0635 (0709) NR34+NR108* 75P S/G
7922V U SCT-CNT'S 0951 (1032) CSR009+CSR002 35W S/G
9152 U PN-GRAIN 1031 BL29+XR552+H1 40H B/G
77??V D PN-GRAIN 1159 BL30+BL26 40H S/G
7902V U FRUIT 1250 (1204) 8163+G520(FA)+BL31 57W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1515 (1407) NR12+NR43 59W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1957 (2055) NR31+NR8* 71P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2002 (2002) NR81+NR68 CROSS 1PM5. 79P S/G
1PM9 9752 U SCT  2047 (0754) LDP001(ED)+CSR006 84W S/G
9733V D SSR-GRAIN 2216 442s5+GM27+RL302 41H S/G
13
THURSDAY 9/8/2018
4MP5 9711 D S/FRT 0000 (2242) NR108+NR34 66P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0112 (2350) CSR002+CSR009 35W S/G
7901V D FRUIT 0234 (0025) BL31+X50+G520(FA) 61W S/G
7734V U PN-GRAIN 0440 BL27+X48+8153 46H S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0620 (0627) NR19+NR119 82P S/G
4KC6 77??V U PN-GRAIN 0719 8180+8173+8151 45H S/G
7942V U PN-GRAIN 1032 8179+G540 30H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
77??V D PN-GRAIN 1155 BL27+X48+8153 46H S/G
5MP2 9821 D STEEL 1510 (1534) NR80+NR51 55W S/G
7937V D PN-GRAIN 1620 8179+G540 DEPT AFTER REFUEL LOCOS. 30H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1917 (1900) NR14+NR65 INC, 8 X SADVANS & 13 X STEEL. 72P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1937 (1937) NR119+NR1*+AN9* 71P S/G
5MP9 9751 D SCT 2122 (2045) SCT013+LDP001(ED)+CSR006 84W S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2224 (0124) NR104+NR61* INC, 4 X STEEL. 71P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2321 (2247) NR27(IP)+NR52*+NR48 INC, 5 X SADVANS. 70P S/G
15
FRIDAY 10/8/2018
2PM9 9752 U SCT 0009 (0749) SCT008+SCT007 81W S/G
9721V D SCT-CNT'S (0010) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0123 (2342) NR82+NR97 91P S/G
D733V* D LIGHT 0126 442s1+GM22+B61 CROSS 3PM7 S/G
7736V U PN-GRAIN 0724 BL26+BL30 46H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0805 (0654) NR81+NR68 80P S/G
7934V U SSR-GRAIN 1015 442s5+GM27+B61+GM22+442s1 41H S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
7922V U SCT-CNTS 1035 (1052) CSR009+CSR002 34W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1502 (1452) NR65+NR14 69P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1607 (1603) NR85(SS)+8225 34W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1736 (1722) NR39 6V S/G
7902V U FRUIT 1852 (1229) G520(FA)+X50+BL31 61W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1953 (1937) NR81+NR68* 78P S/G
6MP9 9751 D SCT  2148 (2109) LDP002(ED)+SCT012+SCT008+CSR009 80P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2223 (2217) NR114+NR99 68P S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2303 (2257) NR61+NR104* 60P S/G
15
SATURDAY 11/8/2018
7MP7 9715 D T/RAIL 0229 (0227) NR54+NR75(GH)+NR25(IP) INC, 5 X SADVANS. 89P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0313 (2336) SCT007+CSR002 34W S/G
7901V D FRUIT 0358 (2320) BL31+X50+G520(FA) 61W S/G
7734V U PN-GRAIN 0742 8153+X48+BL27 46H S/G
9733V D SSR-GRAIN 0858 442s1+GM22+B61+GM27+442s5 41H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0933 (0930) NR39 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7942V U PN-GRAIN 1050 G540+8179 30H S/G
7733V D PN-GRAIN 1200 8153+X48+BL27 46H S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
7937V D PN-GRAIN 1837 G540+8179 DEPT AFTER REFUEL LOCOS. 30H S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2005 (2012) NR99+NR114+NR85(SS) 63P S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2249 (2002) NR62+AN4 77P S/G
11
SUNDAY 12/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 1029 (0929) NR95+NR119+NR1+AN9 66P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7747V D PN-GRAIN 1033 BL33 CROSS 7AM5 8H S/G
7739V D PN-GRAIN 1206 BL26+BL30 46H S/G
5PM9 9752 U SCT  1409 (1551) SCT008+SCT007+LDP005(PR)+SCT001 83W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1501 (1508) NR57+NR109(GH) INC, 13 X CNT'S 35W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1852 (1822) NR59+NR6+AN7+NR119+NR95* INC, ONLY 25 X STEEL. 72W S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2010 (2050) NR40+NR18(IP)+8223 INC, 4 X SADVANS. 69P S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
7
MONDAY 13/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0056 (0051) NR38*+NR47* 84P S/G
7902V U FRUIT 0514 (0609) BL31+X50+G520(FA) 55W S/G
7734V U PN-GRAIN 0837 BL26+BL27+X48+8153 46H S/G
7942V U PN-GRAIN 1055 8179+G540 30H S/G
7733V D PN-GRAIN 1243 BL26+BL27+X48+8153 46H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1320 (1012) CSR002+CSR009 49W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1741 (1937) NR64+NR37 65P S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1849 (1722) NR39 6V S/G
6PM9 9752 U SCT 2020 (1824) SCT006+SCT011 CROSS 2MA5. 64W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 2031 (2002) NR9+NR31 INC, 10 X STEEL. 81P S/G
7901V D FRUIT 2121 (1841) G520(FA)+X50+BL31 61W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2323 (2320) NR22+NR60+NR40 68P S/G
2MP9 9751 D SCT 2356 (2133) SCT007+SCT008+CSR004 78W S/G
13
TUESDAY 14/8/2018
9734V U SSR-GRAIN 0045 442s5+B61+GM22+442s1+GM27 41H S/G
9721V D SCT-CNT'S 0209 (0025) CSR002 35W S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0620 (0704) NR41+NR50*+AN7 65P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0929 (0930) NR39 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7732V U PN-GRAIN 1348 X48+BL30+BL33 46H S/G
7939V D PN-GRAIN 1821 8179+T371*+T392*+G540 40H S/G
3CK6 77??V D PN-GRAIN 1852 8177+8110+8133 DEPT AFTER REFUEL LOCOS. 58H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 2018 (2004) NR18(IP)+AN11* INC, 10 X STEEL. 76P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2251 (0041) NR81+NR68* INC, 8 X STEEL & 3 X SADVANS. 69P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2315 (2257) NR50+AN7+NR1* 70P S/G
3MP9 9751 D SCT  2358 (2059) SCT011+CSR009 33W S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
11
WEDNESDAY 15/8/2018
4MP7 9715 D T/RAIL 0152 (0217) NR53+NR87 4 X SADVANS. 71P S/G
7734V U PN-GRAIN 0631 8153+BL27 46H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0656 (0709) NR9+NR31* 80P S/G
1PM9 9752 U SCT  0753 (0754) LDP001(ED)+SCT013+LDP003(ED) 62W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1153 (1204) BL31+X50+G520(FA) 43W S/G
77??V D PN-GRAIN 1157 8153+BL27 CROSS 7902. 46H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1442 (1407) NR85(SS)+NR39 46W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1919 (2002) NR81+NR68 83P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2007 (2055) NR46+NR52 73P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2323 (2242) NR31+NR39* 65P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
10
THURSDAY 16/8/2018
7901V D FRUIT 0129 (0025) G520(FA)+X48+BL31 40W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0629 (0627) NR18(IP)+AN11 77P S/G
7938 U PN-GRAIN 0748 G540+T392+T371+8179 40H S/G
2PM9 9752 U SCT 0827 (0749) SCT012+LDP002(ED)+SCT009+CSR004+CSR005 53W S/G
7922V U SCT-CNT'S 0958 (1032) CSR008+CSR002 54W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1506 (1534) NR52+NR46 64W S/G
7939V D PN-GRAIN 1543 G540+T392+T371+8179 ARR, 1205 REFUEL LOCOS, 40H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1916 (1900) NR45+NR76 CROSS MA5. INC5 X SVANS & 9 X STL. 74P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1925 (1937) NR91+NR111 73P S/G
7735V D PN-GRAIN 1946 BL30+BL33 46H S/G
91?? D PN-GRAIN 2116 G52?(FA)+XR551 40H B/G
2PM6 9712 U S/FRT 2143 (0124) NR104+NR61 INC, 6 X STEEL. 68P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2306 (2247) NR85(SS)+NR105+NR120* INC, 4 X SADVANS. 66P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2348 (0010) CSR008  54W S/G
14
FRIDAY 17/8/2018
3PM7 9716 U T/RAIL 0056 (2342) NR25(IP)+NR54* 89P S/G
5MP9 9751 D SCT 0139 (2045) SCT005+SCT009+CSR004 79W S/G
5CK6 77??V U PN-GRAIN 0222 8139+8161+8166 REFUEL LOCOS.. RD TANKER ARR 1840? 58H S/G
6KC6 77??V D PN-GRAIN 0525 8133+8110+8177 58H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0659 (0654) NR81+NR68 84H S/G
D701V D LIGHT 0952 CSR005 S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7734V U PN-GRAIN 1105 BL27+8153 46H S/G
D702V D LIGHT 1412 CSR005 S/G
6MP4 9765 D TOLL 1448 (1452) NR61+NR104 75P S/G
7733V D PN-GRAIN 1507 BL27+8153 MP4 RUN THROUGH. 46H S/G
3PM4 9822 U STEEL 1613 (1603) NR48+AN7 25W S/G
5VK6 77??V D PN-GRAIN 1642 8174+8173 REFUEL LOCOS.  12H S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1736 (1722) NR11 6V S/G
7902V U FRUIT 1949 (1229) BL31+X48+G520(FA) CROSS MA5 61W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2000 (1937) NR54+NR25(IP)+8163 85P S/G
6MP9 9751 D SCT  2149 (2109) SCT001+LDP005(PR)+CSR002 85W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2228 (2217) NR94+NR5 74P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2336) S/G
17
SATURDAY 18/8/2018
6MP5 9711 D S/FRT 0004 (2257) NR15+NR84(SS) 65P S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0239 (0227) NR45+AN7+NR48 INC, 5 X SADVANS. 86P S/G
7901V D FRUIT 0403 (2320) G520(FA)+X48+G523(FA) 61W S/G
9156 U PN-GRAIN 0407 XR551+G529(FA) 40H B/G
7KC4 77??V U PN-GRAIN 0700 8166+8161+8139 58H S/G
7734V U PN-GRAIN 0801 BL33+BL30 46H S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0929 (0930) NR11 7V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7733V D PN-GRAIN 1214 BL33+BL30 46H S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1948 (2012) NR5+NR81*+NR94 74P S/G
4PM6 9712 U S/FRT 2039 (2002) NR111+NR91?+G537(FA) INC, 15 X STEEL. 76P S/G
10
SUNDAY 19/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7732V U PN-GRAIN 0725 8153+BL27 46H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0900 (0929) NR84(SS)+NR15+G530 83P S/G
9733V D SSR-GRAIN 0920 GM27+442s1+GM22+GM10+442s5 41H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
7731V D PN-GRAIN 1129 8153+BL27 46H S/G
4PM4 9822 U STEEL 1524 (1508) NR40+AN7 8W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1756 (1822) NR19+NR96*+NR38+NR68*+NR51 INC, 27 X STEEL. 44W S/G
9155 D PN-GRAIN 2044 BL29+H1+XR552 40H B/G
5PM5 9712 U S/FRT 2047 (2050) NR10+NR88 INC, 5 X SADVANS. 61P S/G
5PM9 9752 U SCT  2356 (1551) CSR010+SCT008+SCT010 75W S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
9
MONDAY 20/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0142 (0051) NR1+NR50 86P S/G
7902V U FRUIT 0625 (0609) G523(FA)+X48+G520(FA) 61W S/G
7734V U PN-GRAIN 0700 BL30+BL33 46H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1132 (1012) CSR008+CSR004 54W S/G
7938V U PN-GRAIN 1239 8179+T371+T392+G540 40H S/G
2AM9 9752 U SCT 1512 (1537) CSR009 8W S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1726 (1722) NR11 6V S/G
7735V D PN-GRAIN 1729 8179+T371+T392+G540 CROSS 2AM8. 40H S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1925 (1937) NR102+NR98 61P S/G
7901V D FRUIT 1929 (1841) G520(FA)+X48+G523(FA) CROSS 6PM6. 59W S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1952 (2002) NR88+NR10+G530* INC, 10 X STEEL. 86P S/G
2MP9 9751 D SCT (2133) S/G
2KV6 77??V U PN-GRAIN 2223 8174+8173 30H S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2251 (2320) NR15+NR84(SS) 30P S/G
9765V? D QB-GRAIN 2311 CM33??+CM33??+872+864 40H S/G
14
TUESDAY 21/8/2018
9721V D SCT-CNT'S 0133 (0025) CSR004+CSR008 62W S/G
9156 U PN-GRAIN 0320 XR552+H1+BL29 40H B/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0628 (0704) NR96+NR19*+NR38 66P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0927 (0930) NR11 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
2CK6 77??V D PN-GRAIN 1215 8124+8156+8123 REFUEL LOCOS. 58H S/G
9734V U SSR-GRAIN 1550 442s5+GM10+GM22+442s1+GM27 41H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1952 (2004) NR49+NR90 INC, 10 X STEEL. 76P S/G
3MP9 9751 D SCT  2151 (2059) SCT010+SCT008+CSR010+CSR009 57W S/G
3MP5 9711 D S/FRT (2257) S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2301 (0041) NR51+NR68 INC, 3 X SADVANS & 6 X STEEL. 75P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
9
WEDNESDAY 22/8/2018
4MP7 9715 D T/RAIL (0217) S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0609 (0709) NR10+NR88* 77P S/G
7666V U QB-GRAIN 0747 CM3312+CM3305+872+864 40H S/G
1PM9 9752 U SCT  (0754) S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1152 (1204) G523(FA)+X48+G5520(FA) 61W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1411 (1407) NR62+NR11 36W S/G
9187* D LIGHT 1459 T386(SS)+T385(SS) INC, 1 X VAN. 1V B/G
4MA5 9701 D S/FRT 1856 (2002) NR68+NR51 INC, 10 X STEEL. 82P S/G
1PM5 9712 U S/FRT (2055) S/G
6767V D QB-GRAIN 2139 8030+864+872+CM3312 40H S/G
9155 D PN-GRAIN 2222 XR552+H1+BL29 40H B/G
4MP5 9711 D S/FRT (2242) S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
D???V U LIGHT 233? BL27+81?? S/G
9
THURSDAY 23/8/2018
7901V D FRUIT 0131 (0025) G520(FA)+X48+G523(FA) ?W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0624 (0627) NR90+NR49* ?P S/G
4AM9 9752 U SCT 0648 (0749) SCT008+SCT010+CSR011 79W S/G
7938V U PN-GRAIN 0752 G540+T392+T371+8179 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S 0958 (1032) CSR008+CSR004 CROSS 9733V. 35W S/G
9733V D SSR-GRAIN 1004 GM22+442s5 41H S/G
7732V U PN-GRAIN 1129 8153+BL26 46H S/G
7939V D PN-GRAIN 1238 G540+T392+T371+8179 REFUEL LOCOS. 40H S/G
4GK6 77??V D PN-GRAIN 1405 8176+8116+8177 REFUEL LOCOS. 58H S/G
5MP2 9821 D STEEL 1503 (1534) NR88+NR93 INC, 18 X CNTS. 58W S/G
7731V D PN-GRAIN 1552 8153+BL26 46H S/G
7082 U EMU-TRNS 1725 T385(SSR)+T386(SSR) 2 X 3 CAR EMU'S + A VAN. 7V B/G
2PM5 9712 U S/FRT (1900) S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1910 (1937) NR58+NR4* 61P S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2231 (2247) NR76+NR 74P S/G
5MP9 9751 D SCT 2257 (2045) LDP003(ED)+SCT004+CSR011 73W S/G
9156 U PN-GRAIN 2337 BL29+H1+XR552 40H B/G
3PM7 9716 U T/RAIL (2342) S/G
9721V D SCT-CNT'S 2347 (0010) CSR004+CSR005 35W S/G
17
FRIDAY 24/8/2018
2PM6 9712 U S/FRT (0124) S/G
4668V U QB-GRAIN 0216 CM3312+8030+872+864 40H S/G
5KC6 77??V U PN-GRAIN 0622 8123+8156+8124 58H S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0641 (0654) NR51+NR68*+NR31* INC, 10 X STEEL. 84P S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
D934V U LIGHT 1021 RL302 S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
7902V U FRUIT 1437 (1229) G523(FA)+X48+G520(FA) 61W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1454 (1452) NR2+NR50 INC, 11 X SADVANS. 72P S/G
3PM4 9822 U STEEL (1603) S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1731 (1722) NR114 7V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1940 (1937) NR109(GH)+NR68+AN4 75P S/G
6MP9 9751 D SCT  2214 (2109) SCT010+SCT008+CSR012 84W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2254 (2257) NR103+G538(FA)+NR23 72P S/G
3PM6 9714 U S/FRT (2217) S/G
7901V D FRUIT 2324 (2320) BL28+X50+G523(FA) 60W S/G
9721V D SCT-CNT'S (2336) S/G
11
SATURDAY 25/8/2018
7MP7 9715 D T/RAIL 0223 (0227) NR60+NR+NR27(IP) INC, 4 X SADVANS. 86P S/G
9198 U SSR-GRAIN 0542 S302(SSR)+B75(CRL) 20H B/G
7938V U PN-GRAIN 0719 8179+T371+T392+G540 40H S/G
5PM9 9752 U SCT 0900 (1537) CSR011+SCT005 77W S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0930 (0930) NR114 7V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7732V U PN-GRAIN 1120 BL26+8153 46H S/G
7939V D PN-GRAIN 1354 8179+T371+T392+G540 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7737V D PN-GRAIN 1654 BL33+BL30 46H S/G
7731V D PN-GRAIN 1715 BL26+8153 46H S/G
7MP9 9751 D SCT  (1425) S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1909 (2012) NR55+NR118 71P S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1952 (2002) NR52+NR46? INC, 6 X SADVANS & 10 X STEEL. 64P S/G
6767V D QB-GRAIN 2353 CM3312+CM3305 40H S/G
12
SUNDAY 26/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
1KC6 77??V U PN-GRAIN 0538 8176+8177+8116 58H S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0902 (0929) NR58+NR2 82P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1507 (1508) NR27(IP)+NR75(GH) 61W S/G
5PM9 9752 U SCT  (1551) S/G
1MP2 9821 D STEEL 1818 (1822) NR83+NR34+NR89+NR52 ONLY 22 X STEEL. 79P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2129 (2050) NR114+NR68 68P S/G
1MP5 9711 D S/FRT (2252) S/G
7668V U QB-GRAIN 2333 CM3305+CM3312 40H S/G
6
MONDAY 27/8/2018
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0418 (0051) NR104+NR95 76P S/G
7902V U FRUIT 0625 (0609) G523(FA)+X50+BL28 57W S/G
7734 U PN-GRAIN 0807 8153+BL26 46H S/G
D767V D LIGHT 0811 8030+872 ARR 0749 CROSS 7734V. S/G
6PM9 9752 U SCT 0906 (0826) SCT007+LDP005(PR)+SCT001+CSR012 86W S/G
7938V U PN-GRAIN 1114 G540+T392+T371+8179 40H S/G
7735V D PN-GRAIN 1157 8153+BL26 46H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1303 (1012) CSR004+CSR005 67W S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1727 (1722) NR30 6V S/G
7739V D PN-GRAIN 1733 G540+T392+T371+8179 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7901V D FRUIT 1844 (1841) BL28+X50+G523(FA) 61W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1930 (1937) NR41+NR20 CROSS 2MA5. 70P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1939 (2002) NR68+NR101* INC, 11 X STEEL. 88P S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2326 (2320) NR19+NR38 73P S/G
14
TUESDAY 28/8/2018
2MP9 9751 D SCT 0041 (2133) SCT013+CSR012+SCT007 86W S/G
9721V D SCT-CNT'S 0209 (0025) CSR004 67W S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0715 (0704) NR100+AN4 78P S/G
7736V U PN-GRAIN 0800 BL30+BL33 46H S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0928 (0930) NR30 6V S/G
7922V U SCT-CNT'S (1111) S/G
7737V D PN-GRAIN 1159 BL30+BL33 46H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1938 (2004) NR35+NR75(GH) INC, 10 X STEEL. 84P S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2321 (2257) NR49+AN6* 66P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2357 (0041) NR39+NR116* INC, 5 X SADVANS. 84P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2335) S/G
9
WEDNESDAY 29/8/2018
3MP9 9751 D SCT  0118 (2059) SCT001+CSR011+CSR005 45W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0512 (0217) NR73+NR91*+NR100 INC 4 X SADVANS. 88P S/G
7734V U PN-GRAIN 0807 BL26+8153 46H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0933 (0709) NR68+G538(FA) INC, 6 STEEL. 93P S/G
1PM7 9716 U S/FRT 1030 NR110 37P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1347 (1204) G523(FA)+X50+BL28 53W S/G
1PM9 9752 U SCT 1416 SCT004+LDP003(ED)+LDP004(WT) 87W S/G
D???V D LIGHT 1432 BL26+8153 ATTACH TO 3CK6. S/G
3CK6 1537 D PN-GRAIN 1537 8171+8124+8123+BL26+8153 REFUEL LOCOS 58H S/G
3XM4 9822 U STEEL 1620 (1407) NR86(IP)+NR82 39W S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1912 (2002) NR39+G538(FA)+NR68 76P S/G
1PM5 9712 U S/FRT 2005 (2055) NR71+NR76+NR19* 70P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2334 (2242) NR56+NR41 69P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2350) S/G
13
THURSDAY 30/8/2018
7901V D FRUIT 0002 (0025) BL28+X50+G520(FA) 53W S/G
7938V D PN-GRAIN 0526 8179+T371+T392+G540 40H S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0744 (0627) NR35+NR75(GH) 93P S/G
2PM9 9752 U SCT 0942 (0749) SCT007+SCT008+SCT010 72W S/G
7922V U SCT-CNT'S 1116 (1032) CSR003+CSR004 67W S/G
7736V U PN-GRAIN 1140 BL33+BL30 46H S/G
4GK6 77??V D PN-GRAIN 1215 8116+8177+8176 REFUEL LOCOS. 58H S/G
7739V D PN-GRAIN 1410 8179+T371+T392+G540 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7737V D PN-GRAIN 1541 BL33+BL30 46H S/G
7733V D PN-GRAIN 1728 BL31+BL27+G523(FA) 40H S/G
5MP2 9821 D STEEL 1750 (1534) NR107+8223+NR32 45W S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1833 (1900) NR23+NR103* INC, 7 X SADVANS. 61P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1903 (1937) NR76+NR71 68P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2227 (0124) NR50+AN6+NR4 INC, 4 X STEEL. 65P S/G
5MP9 9751 D SCT 2345 (2045) LDP003(ED)+SCT004+SCT012 84W S/G
15
FRIDAY 31/8/2018
5MP5 9711 D S/FRT 0009 (2247) NR75(GH)+NR61+NR35 INC, 8 X SADVANS. 73P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0055 (2342) NR26(IP)+NR113* INC, 10 X STEEL. 93P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0212 (0010) CSR004+CSR003 67W S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0746 (0654) NR39+NR68 87P S/G
6KC6 77??V U PN-GRAIN 0939 8153+8176+8177+8116 58H S/G
3PM9 9752 U SCT (1029) S/G
7922V U SCT-CNTS (1052) S/G
6MP4 9765 D TOLL 1437 (1452) NR113+NR26(IP) 75P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1601 (1603) NR93+NR29(IP) ONLY 20 X STEEL. 52W S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1727 (1722) NR5 6V S/G
7902V U FRUIT 1745 (1229) BL28+X50+G520(FA) 52W S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2101 (1937) NR47+AN3 84P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2141 (2217) NR84(SS)+NR98* 66P S/G
6MP9 9751 D SCT  2217 (2109) LDP003(ED)+SCT008+LDP005(PR) 86W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2250 (2257) NR1+NR4+NR50 INC 10 X SADVANS. 75P S/G
9721V D SCT-CNT'S (2336) S/G
13

 

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |