GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS.................................... MAY 2016

Last Updated Sunday, 5 June, 2016 7:38

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
        ( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.    
                   
            SUNDAY   1/5/2016.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   (0018)       S/G
AM5 9702 U S/FRT 0540 (0642) NR30+NRXX   85P S/G
PM1 9754 U QRN 0808 (0856) 6024+6022   73P S/G
  D735V D LIGHT 1024   BL27     S/G
PM9 9752 U SCT 1338 (1551) SCT014+SCT005   60W S/G
PM4 9822 U STEEL 1502 (1430) NR87+8240   57W S/G
MP2 9821 D STEEL 1505 (1500) NR67+DL50+NR37   27W S/G
  91?? D PN-GRAIN 1717   G529(FA)+G536   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 2254 (2131) NR81+NR27(IP)   73P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2313 (0114) CSR002   31W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2330 (2259) NR106+NR78+AN11+NR65+8232 CROSS PM5 & 9721 RUN THRU. 56P S/G
                   
                  10
                   
                   
                   
            MONDAY   2/5/2016.      
                   
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0535 (0048) NR103+AN2   89P S/G
PM9 9752 U SCT 1032 (0709) CSR004+SCT011   50W S/G
AM8 8698 U OVERLAND 1705 (1718) NR57   7V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1741 (1827) CSR002   31W S/G
PM6 9712 U S/FRT 1907 (2039) NR84(SS)+NR26*   76P S/G
MP9 9751 D SCT 2100 (1908) SCT008+SCT003+CSR004   65W S/G
  9101 D CNT'S 2131 (2144) G525+G531   48W B/G
MA5 9701 D S/FRT 2143 (1937) NR27(IP)+NR81+8240   84P S/G
MP1 9753 D QRN 2206 (2158) 6024+6022*   70P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2337 (2257) NR11+NR93   59P S/G
                   
                  10
                   
                   
                   
            TUESDAY 3/5/2016.      
                   
                   
                   
  91?? U PN-GRAIN 0505   G536?+G529?(FA)   40H B/G
PM1 9754 U QRN 0544 (0613) 6006+6009*+X53*   70P S/G
MX2 9821 D STEEL 0618 (0047) NR105+AN3   29W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0703 (0707) NR21+NR65+NR96   74P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 0720 (0825) CSR002   31W S/G
MA8 8697 D OVERLAND 0945 (0957) NR57   7V S/G
XM2 9822 U STEEL   (1608)       S/G
MA5 9701 D S/FRT 1919 (1940) NR96+NR21*   61P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2037 (2026) NR85(SS)+MRL003*(MR)+NR45* 8 X SADVANS & 26 STEEL. 95P S/G
MP9 9751 D SCT 2058 (2019) SCT005+SCT014+SCT011   48W S/G
MP1 9753 D QRN 2205 (2150) 6009+6006*   58P S/G
  7751V D PN-GRAIN 2259   G540+BL33 CREW CHANGE. 45H S/G
MP5 9711 D S/FRT 2347 (2256) NR88+NR104*   63P S/G
                   
                  12
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 4/5/2016.      
                   
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 0234 (0112) NR84(SS)+AN2 4 X SADVANS. 72P S/G
  7922V U SCT-CNT'S 0412 (0637) CSR002   34W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0629 (0658) NR118+NR117   62P S/G
PM9 9752 U SCT 0658 (0749) SCT007+SCT015   60W S/G
  9102 U CNT'S 0720 (0812) G531+G525   25W B/G
AM1 9754 U QRN 0842 (0910) 6024+6022   44P S/G
  9149 D PN-GRAIN 1647   XR557+XR550   20H B/G
XM4 9822 U STEEL 1740 (1611) NR57   27W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1945 (1937) NR79+NR30* 12 X STEEL. 75P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2005 (2025) CSR003   31W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2045 (1957) NR107+AN9*   75P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2329 (2244) NR45+NR85(SS)   6XP S/G
                   
                  12
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 5/5/2016.      
                   
                   
                   
PM1 9754 U QRN 0457 (0450) 6028+6021*   64P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0542 (0626) NR84(SS)+AN2   72P S/G
PM9 9752 U SCT 0820 (0741) SCT013+SCT010+SCT011+SCT009   52W S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1257 (1252) CSR003   31W S/G
MP2 9821 D STEEL 1527 (1534) NR98+NR35   27W S/G
  91?? D PN-GRAIN 1706   G536+G529(FA)   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 1836 (2015) NR92+NR16* 5 X SADVANS & 7 STEEL. 74P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1946 (1955) NR84(SS)+AN2   74P S/G
MP9 9751 D SCT 2013 (2045) SCT015+SCT007+SCT011   74W S/G
MA1 9753 D QRN 2144 (2211) 6007+6028*+X54(Q)   65P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2242 (0128) NR110+AN3 CROSS MP7.... 5 X STEEL. 77P S/G
MP7 9715 D S/FRT 2254 (2310) NR9+NR119 7 X SADVANS. 7XP S/G
                   
                  12
                   
                   
                   
            FRIDAY   6/5/2016      
                   
                   
                   
  9721V D SCT-CNT'S 0008 (0015) CSR002+CSR003   34W S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0151 (2351) NR113+NR71*   86P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0706 (0659) NR30+G538(FA)   79P S/G
  9102 U CNT'S 0727 (0812) G525+G543(FA)   43W B/G
PM1 9754 U QRN 1024 (0543) 6025+6029   6XP S/G
  7787V D PN-GRAIN 1400   BL30+G520(FA)   40H S/G
MP4 9765 D TOLL 1445 (1510) NR103+AN3   67P S/G
  81?? D PASS 1657   Y112+K190(STEAM) WITH T364 AT REAR.   10V B/G
AM8 8698 U OVERLAND 1730 (1718) NR51   7V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1820 (1907) CSR002+CSR003   35W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1945 (2009) NR75(GH)+NR110*   78P S/G
MP9 9751 D SCT 2029 (2037) SCT009+SCT010+SCT013   71W S/G
PM4 9822 U STEEL 2211 (1547) NR56+NR41*   58W S/G
PM6 9714 U S/FRT 2234 (2359) NR82+NR6*+8232   31P S/G
MP1 9753 D QRN 2307 (2150) 6023+6005*   60P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2328 (2257) NR117+NR87 8 X SADVANS. 70P S/G
                   
                  16
                   
                   
                   
            SATURDAY 7/5/2016.      
                   
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 0247 (0227) NR15+NR71*+NR121   86P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   (0430)       S/G
MA8 8697 D OVERLAND 0946 (0957) NR51   7V S/G
  77??V U PN-GRAIN 1538   G540   46H S/G
PM6 9712 U S/FRT 1853 (2000) NR63+NR67+AN6   77P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2306 (2222) NR41+NR56+NR82   60P S/G
                   
                  5
                   
                   
                   
            SUNDAY   8/5/2016.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   (0018)       S/G
MP1 9753 D QRN 0310 (1853) 6025+6021*   50P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0639 (0642) NR84(SS)+AN2   64P S/G
PM1 9754 U QRN 1023 (0856) 6026+6027   72P S/G
PM9 9752 U SCT 1255 (1551) SCT003+SCT008+SCT011   74W S/G
PM4 9822 U STEEL 1412 (1430) NR7+NR64   46W S/G
MP2 9821 D STEEL 1512 (1500) NR57+NR23   35W S/G
  9721V D SCT-CNT'S 1916 (0114) CSR002   32W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2010 (2131) NR78+AN11+NR86* 9 X SADVANS. 75P S/G
  81?? U PASS 2042   K190(STEAM) WITH T364 AT REAR.   9V B/G
MP5 9711 D S/FRT 2209 (2259) NR27(IP)+NR81   6XP S/G
                   
                  10
                   
                   
                   
            MONDAY   9/5/2016.      
                   
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0243 (0048) NR99+NR10   90P S/G
  9158 U PN-GRAIN 0552   G530+G529(FA)   40H B/G
PM9 9752 U SCT 0807 (0709) SCT001+SCT005+CSR006   65W S/G
AM8 8698 U OVERLAND 1718 (1718) NR51   7V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1740 (1827) CSR002   24W S/G
PM6 9712 U S/FRT 1902 (2039) NR28(IP)+NR89*   46P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1936 (1937) NR63+AN2   79P S/G
MP9 9751 D SCT 2037 (1908) SCT008+SCT003+CSR003   49W S/G
  9101 D CNT'S 2110 (2144) G525*+XR552   41W B/G
MP1 9753 D QRN 2129 (2158) 6027+6024*   54P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2249 (2257) NR5+NR1*+NR7*+MRL003(MR)   54P S/G
                   
                  11
                   
                   
                   
            TUESDAY 10/5/2016.      
                   
                   
                   
PM1 9754 U QRN 0454 (0613) 6009+6006*+X54*(Q)   70P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0539 (0707) NR74(GH)+NR75(GH)   79P S/G
MX2 9821 D STEEL 0636 (0047) NR12+NR24*   27W S/G
  9721V D SCT-CNT'S 0702 (0825) CSR002   24W S/G
MA8 8697 D OVERLAND 0947 (0957) NR51   7V S/G
XM2 9822 U STEEL   (1608)       S/G
MA5 9701 D S/FRT 1933 (1940) NR64+NR77   63P S/G
MP9 9751 D SCT 2024 (2019) SCT005+SCT001+CSR006   48W S/G
MP1 9753 D QRN 2153 (2150) 6003+6026   66P S/G
MC6 77??V U PN-GRAIN 2230   G520(FA)+BL26+BL27   40H S/G
PM5 9712 U S/FRT 2303 (2026) NR102+NR4* 4 X SADVANS & 8 X STEEL. 84P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2358 (2256) NR75(GH)+NR19   69P S/G
                   
                  11
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 11/5/2016.      
                   
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 0148 (0112) NR86+NR48*   ?P S/G
  7922V U SCT-CNT'S 0608 (0637) CSR002   16W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0636 (0658) NR63+AN2   ?P S/G
PM9 9752 U SCT 0706 (0749) SCT004+SCT006   5XW S/G
  9102 U CNT'S 0739 (0812) XR552+G527?   31W B/G
AM1 9754 U QRN 0821 (0910) 6027+6024   35P S/G
XM4 9822 U STEEL 1753 (1611) NR105+NR81*   50W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1815 (1957) NR2+NR106*   73P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 1903 (2025) CSR002   16W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2106 (1937) NR4+NR30* 12 X STEEL. 85P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2318 (2244) NR32+NR92   72P S/G
                   
                  11
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 12/5/2016.      
                   
                   
                   
PM1 9754 U QRN 0452 (0450) 6001+6028*   67P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0621 (0626) NR24+NR12*   58P S/G
PM9 9752 U SCT 0650 (0741) SCT013+SCT010+CSR004   50W S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1227 (1252) CSR002   26W S/G
  7787V D PN-GRAIN 1423   G520(FA)   40H S/G
MP2 9821 D STEEL 1512 (1534) NR6+NR111   27W S/G
  0191 D LIGHT 1520   N452     B/G
PM5 9712 U S/FRT 1800 (2015) NR70+NR120 7 X SADVANS & 15 X STEEL. 82P S/G
  0192 U LIGHT 1906   N452     B/G
MA5 9701 D S/FRT 1920 (1955) NR26+NR74(GH)   73P S/G
MP9 9751 D SCT 2020 (2045) SCT011+SCT006+SCT004   74W S/G
MA1 9753 D QRN 2258 (2211) 602X+600X   69P S/G
MP7 9715 D S/FRT 2318 (2310) NR106+NR102+NR2 10 X SADVANS. 74P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2338 (0015) CSR002   26W S/G
                   
                  14
                   
                   
                   
            FRIDAY   13/5/2016.      
                   
                   
                   
PM6 9712 U S/FRT 0014 (0128) NR35+NR98*+NR51* '(STABLED @ MANOR?) 3 X STEEL. 73P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0110 (2351) NR69+NR91* (STABLED @ ELDERS?) 92P S/G
PM1 9754 U QRN 0525 (0543) 6023+6007* (STABLED @ Nth GEELONG?) 59P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0730 (0659) NR30+NR4 (STABLED @ GHAP) DEPT @ 0913. 83P S/G
  9102 U CNT'S 0740 (0812) G527*+XR552   41W B/G
MP4 9765 D TOLL 1437 (1510) NR120+NR112   70P S/G
AM8 8698 U OVERLAND 1703 (1718) NR19   7V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1809 (1907) CSR002   21W S/G
PM4 9822 U STEEL 2111 (1547) NR101+NR90 CROSS MP9. 34W S/G
MP9 9751 D SCT 2121 (2037) CSR004+SCT010+SCT013   68W S/G
PM6 9714 U S/FRT 2156 (2359) NR103+AN3   42P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2222 (2009) NR98+NR35   7XP S/G
                   
                  12
                   
                   
                   
            SATURDAY 14/5/2016.      
                   
                   
                   
MP5 9711 D S/FRT 0219 (2257) NR91+NR69* 5 X SADVANS. 65P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0252 (0227) NR81+NR4+NR30*   81P S/G
MP1 9753 D QRN 0309 (2150) 6001+6028*   57P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   (0430)       S/G
MA8 8697 D OVERLAND 0937 (0957) NR19   7V S/G
  81?? D PASS 1617   58RM   1V B/G
PM6 9712 U S/FRT 1859 (2000) NR23+NR57*   63P S/G
MP1 9753 D QRN 1932 (1853) 6027+602X   51P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2138 (2222) NR90+NR101*   71P S/G
                   
                  8
                   
                   
                   
            SUNDAY   15/5/2016.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   (0018)       S/G
AM5 9702 U S/FRT 0533 (0642) NR58+NR26*   77P S/G
PM1 9754 U QRN 0902 (0856) 6025+6005   71P S/G
PM9 9752 U SCT 1319 (1551) SCT003+SCT008+CSR001   69W S/G
MP2 9821 D STEEL 1411 (1500) NR57+NR23   25W S/G
PM4 9822 U STEEL 1452 (1430) NR10+NR121   37W S/G
  91?? D PN-GRAIN 1646   G525+XR557   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 2010 (2131) NR1+NR5 8 X SADVANS. 74P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2050 (0114) CSR002   20W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2145 (2259) NR61+NR95*+NR70*   57P S/G
                   
                  9
                   
                   
                   
            MONDAY   16/5/2016.      
                   
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0137 (0048) NR20+NR79   87P S/G
PM9 9752 U SCT 0854 (0709) SCT005+SCT001+SCT014   63W S/G
AM8 8698 U OVERLAND 1703 (1718) NR19   6V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1857 (1827) CSR002   31W S/G
PM6 9712 U S/FRT 1932 (2039) NR48*+NR86*   77P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2018 (1937) NR79+NR20   66P S/G
MP9 9751 D SCT 2122 (1908) SCT008+SCT003+SCT005   57W S/G
  9101 D CNT'S 2146 (2144) G5XX(FA)+G522   33W B/G
MP1 9753 D QRN 2208 (2158) 6025+6005   61P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2309 (2257) NR52+NR38   76P S/G
                   
                  10
                   
                   
                   
            TUESDAY 17/5/2016.      
                   
                   
                   
  9156 U PN-GRAIN 0433   G543(FA)+XR557+G525   40H B/G
MX2 9821 D STEEL 0539 (0047) NR47+NR58   21W S/G
  9721V D SCT-CNT'S 0723 (0825) CSR001   31W S/G
PM1 9754 U QRN 0801 (0613) 6021+6003   71P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0822 (0707) NR2+NR75(GH)   83P S/G
MA8 8697 D OVERLAND 0944 (0957) NR10   6V S/G
  9155 D PN-GRAIN 1531   XR557+G525   40H B/G
XM2 9822 U STEEL   (1608)       S/G
  D375V D LIGHT 1731   BL26+BL27     S/G
MA5 9701 D S/FRT 1923 (1940) NR86+NR48*   75P S/G
MP9 9751 D SCT 2050 (2019) CSR002+SCT014+SCT001   64W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2159 (2026) NR32+NR92 3 X SADVANS & 11 X STELL. 85P S/G
MP1 9753 D QRN 2218 (2150) LDP005+6024   64P S/G
                   
                  12
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 18/5/2016.      
                   
                   
                   
MP5 9711 D S/FRT 0014 (2256) NR14+NR1   64P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0257 (0112) NR121+NR119+AN5 3 X SADVANS. 70P S/G
  7922V U SCT-CNT'S 0535 (0637) CSR001   31W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0700 (0658) NR20+NR79   68P S/G
  9102 U CNT'S 0722 (0812) G522+G542(FA)   41W B/G
PM9 9752 U SCT 0745 (0749) SCT004+SCT006   62W S/G
AM1 9754 U QRN   (0910)       S/G
  9157 D PN-GRAIN 1754   G536+XR55X   40H B/G
XM4 9822 U STEEL 1756 (1611) NR83+NR95+NR88*   41W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1837 (1957) NR102+NR106*+NR9*   69P S/G
MC6 77??V U PN-GRAIN 1957   BL27+BL26+BL33 CROSS MA5. 40H S/G
MA5 9701 D S/FRT 2006 (1937) NR115+NR25*+NR63 INC, 12 X STEEL. 83P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2214 (2025) CSR001   31W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2313 (2244) NR79+NR20*   57P S/G
                   
                  13
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 19/5/2016.      
                   
                   
                   
PM1 9754 U QRN 0436 (0450) 6029*+6009*+6025*   68P S/G
  9155 U PN-GRAIN 0533   G525+XR557   40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0600 (0626) NR121+NR119*   78P S/G
PM9 9752 U SCT 0906 (0741) SCT007+SCT010+CSR007+CSR010   65W S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1420 (1252) CSR001   31W S/G
MP2 9821 D STEEL 1531 (1534) NR26   29W S/G
        1545   AT LAST, ADSL BACK UP & RUNNING SINCE LAST SATURDAY.    
  91?? D PN-GRAIN 1700   G525+XR557   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 1813 (2015) NR58+NR47* 9 X SADVANS. 69P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1907 (1955) NR106+NR102*   63P S/G
MP9 9751 D SCT 2109 (2045) SCT006+SCT004+CSR010   74W S/G
MA1 9753 D QRN 2155 (2211) 6029*+6009*   67P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2305 (0128) NR30+NR81* 5 X STEEL. 65P S/G
MP7 9715 D S/FRT 2332 (2310) NR92+NR11+NR22* 7 X SADVANS. 81P S/G
                   
                  13
                   
                   
                   
            FRIDAY   20/5/2016.      
                   
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0016 (2351) NR101+NR90   88P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 0020 (0015) CSR007 CROSS PM7. 31W S/G
  91?? U PN-GRAIN 0305   XR554?+G528(FA)   20H B/G
PM1 9754 U QRN 0501 (0543) 6001+6028*   64P S/G
  9158 U PN-GRAIN 0601   XR551+G536   40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0657 (0659) NR25+NR63*   65P S/G
  9102 U CNT'S 0815 (0812) G542(FA)+G522   40W B/G
MP4 9765 D TOLL 1429 (1510) NR90+NR101   69P S/G
AM8 8698 U OVERLAND 1707 (1718) NR10   7V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1754 (1907) CSR007   31W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1949 (2009) NR118+NR77*   63W S/G
PM4 9822 U STEEL 2052 (1547) NR111+NR96*   43W S/G
PM6 9714 U S/FRT 2137 (2359) NR6+NR71*   31P S/G
MP9 9751 D SCT 2225 (2037) SCT010+SCT007+CSR001   71W S/G
MP1 9753 D QRN 2246 (2150) 6001+6028*+X53*   60P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2306 (2257) NR75(GH)+NR29* 7 X SADVANS. 70P S/G
                   
                  16
                   
            SATURDAY 21/5/2016.      
                   
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 0314 (0227) NR105+NR113+NR30*   78P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   (0430)       S/G
MA8 8697 D OVERLAND 0940 (0957) NR10   7V S/G
PM6 9712 U S/FRT 1823 (2000) NR115+NR27+DL50+NR82*   66P S/G
MP1 9753 D QRN 1901 (1853) LDP004+6022   51P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2307 (2222) NR97+NR6*+NR111*   74P S/G
                   
                  5
                   
                   
                   
            SUNDAY   22/5/2016.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   (0018)       S/G
AM5 9702 U S/FRT 0558 (0642) NR22+AN5+NR26+8124   65P S/G
PM1 9754 U QRN 0823 (0856) 6027+6023   72P S/G
PM9 9752 U SCT 1318 (1551) SCT012+SCT008+CSR010   73W S/G
PM4 9822 U STEEL 1440 (1430) NR61+NR80   33W S/G
MP2 9821 D STEEL 1502 (1500) NR66+NR32   37W S/G
  7787V D PN-GRAIN 1918   BL27+G540+BL26   40H