GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS...... DECEMBER 2014.

Last Updated 5/5/2021.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. DECEMBER 2014.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
        ( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.    
                   
                   
                   
            MONDAY   1/12/2014.      
                   
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT   -1       S/G
PM7 9716 U T/RAIL 232 -50 NR64*+NR76*   85P S/G
PM1 9754 U QRN 356 -532 6024*+6007*+X54(Q)   70P S/G
PM9 9752 U SCT 637 -706 CSR005+CSR003+CSR009   55W S/G
  131 D LIGHT 09??   ???     B/G
  9132 U CEMENT 092?   ??? 9 CMT ON. 9W B/G
  ???? D LIGHT 1042   XR553+XR554     B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1717 -1718 NR42   7V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1900 -1942 CSR004   27W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1940 -1937 NR106+NR63+NR76+NR90   70P S/G
  9131 D CEMENT 2006   G528(FA)   9W B/G
PM6 9712 U S/FRT 2021 -2038 NR73+NR6+9312   64P S/G
  912? U PN-GRAIN 2035   XR554+XR553   9H B/G
  9101 D CNT'S   -2144       B/G
MP1 9753 D QRN 2144 -2158 6002+6012+X54(Q)   55P S/G
MP9 9751 D SCT 2205 -1908 SCT012+SCT006*+CSR006*   51W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2310 -2257 9306+NR77+NR53   78P S/G
                   
                  15
                   
                   
                   
            TUESDAY 2/12/2014.      
                   
                   
                   
MX2 9821 D STEEL 20 -47 NR41*+AN1*+NR43*   28W S/G
PM1 9754 U QRN 609 -613 6008+6004+X53(Q)   73P S/G
AM5 9702 U S/FRT 653 -707 NR95+NR16+DL50   75P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 655 -731 CSR003   27W S/G
MA8 8701 D OVERLAND 948 -957 NR380   7V S/G
MP4 9765 D TOLL   -1502       S/G
  912? D PN-GRAIN 1737   G536+XR551   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 2052 -2026 NR7*+NR47* 8 X SADVANS. 59P S/G
MP9 9751 D SCT 2222 -2019 CSR+CSR+CSR   55W S/G
PM7 9716 U S/FRT 2202 -2303 NR116+NR87   84P S/G
MP1 9753 D QRN 2206 -2150 6007+6024 CROSS PM7. 67P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2228 -1940 9312+AN11   64P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2333 -2256 NR88*+NR73*   63P S/G
                   
                  12
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 3/12/2014.      
                   
                   
                   
XM2 9822 U STEEL 42 -1608 NR66*+NR49*   64W S/G
MP7 9715 D T/RAIL 227 -112 NR71*+DL44*+NR99* INC, SADVANS. 90P S/G
  778? D PN-GRAIN 411   G5XX(FA)+G5XX   40H S/G
  7922V U SCT-CNT'S 511 -537 CSR003   27W S/G
  912? U PN-GRAIN 652   BL32(NR)   20H B/G
AM1 9754 U QRN 740 -910 6002+6012   54P S/G
  9102 U CNT'S 751 -812 G529(FA)+G527   41W B/G
AM5 9702 U S/FRT 813 -658 NR76+NR63   75P S/G
PM9 9752 U SCT 845 -749 CSR006+SCT011+SCT010   60W S/G
  9721V D SCT-CNT'S 1449 -1521 CSR003   27W S/G
XW4 9822 U STEEL 1709 -1611 NR22+NR38   62W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1937 -1957 NR48+NR103 CROSS MA5. 73P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1949 -1937 NR7+NR76 5 X STEEL. 73P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2254 -2244 NR87*+NR89*   52P S/G
                   
                  14
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 4/12/2014.      
                   
                   
                   
PM1 9754 U QRN 433 -455 6028*+6022*+X54*(Q)   69P S/G
  912? U PN-GRAIN 533   BL32(NR)+XR55X+G5XX   40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 620 -626 9312+9306   72P S/G
PM9 9752 U SCT 651 -741 SCT007+SCT001+CSR008   65W S/G
  7922V U SCT-CNT'S 957 -1012 CSR003   27W S/G
MP2 9821 D STEEL 1453 -1345 NR103+NR48+NR22   52W S/G
  912? D PN-GRAIN 1655   BL32(NR)+G536   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 1841 -2020 NR34+NR41 INC, 10 X S/VANS & 9 STL. 76P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1925 -1937 NR38+9312   75P S/G
MA1 9753 D QRN 2138 -2153 6022*+6028*+X53*(Q)   63P S/G
MP9 9751 D SCT 2156 -2045 CSR006*+SCT010*+SCT011*   73W S/G
PM6 9712 U S/FRT 2243 -100 NR65*+NR119*+NR14*   ?P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2247 -10 CSR003   27W S/G
                   
                  13
                   
                   
                   
            FRIDAY   5/12/2014.      
                   
                   
                   
MP5 9711 D S/FRT 5 -2255 NR101*+NR84(SS)   73P S/G
MP7 9715 D S/FRT 206 -127 NR111+NR47+9302 9 X SADVANS. 61P S/G
PM1 9754 U QRN 525 -550 LPD003*+6023   72P S/G
  9102 U CNT'S 731 -812 G528(FA)+G527 ARR, 0753 8 X CMT OFF. 41W B/G
PM7 9716 U T/RAIL 749 -2351 NR117+NR75(GH)   79P S/G
  776? U PN-GRAIN 908   8136+8101   40H S/G
AM5 9702 U S/FRT 1015 -659 NR7+NR76   74P S/G
  ???? U TEST 1040 -812 IEV100     S/G?
PW4 9822 U STEEL 1413 -1547 NR105+NR31   45W S/G
MP4 9765 D TOLL 1500 -1452 NR41+NR34   68P S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1717 -1718 NR48 2 X MOTORAIL. 8V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1834 -1901 CSR003   27W S/G
MP9 9751 D SCT 2103 -2019 CSR+SCT0X1+SCT007   66W S/G
MP1 9753 D QRN 2137 -2150 6008*+6021*+X53*(Q)   71P S/G
PM6 9714 U S/FRT 2214 -3 NR112*+NR121*   79P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2240 -2257 NR62*+NR104* 8 X SADVANS. 77P S/G
                   
                  16
                   
                   
                   
            SATURDAY 6/12/2014.      
                   
                   
                   
  9721V D SCT-CNT'S   -344       S/G
MP7 9715 D T/RAIL 456 -207 NR76+NR75(GH)+NR117   94P S/G
MA5 9701 D S/FRT 518 -1951 NR2+NR7   66P S/G
  912? U PN-GRAIN 700   G536+BL32(NR)   40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 937 -957 NR48 2 X MOTORAILS. 8V S/G
MP1 9753 D QRN 1818 -1853 6023+6002   59P S/G
  ???? D LIGHT 1837   G540+G5XX(FA)     S/G
PM6 9712 U S/FRT 1912 -2000 NR1+NR18(IP)   68P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2153 -2222 NR121+NR65*   79P S/G
                   
                  8
                   
                   
                   
                   
            SUNDAY   7/12/2014.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   -22       S/G
  912? U PN-GRAIN 644   XR550+X41+XR558   40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 1158 -642 NR7+NR2   76P S/G
WP2 9821 D STEEL 1248 -1220 NR63+NR91+NR1   44W S/G
PM4 9822 U STEEL 1458 -1453 NR20+NR9+NR58   70W S/G
PM9 9752 U SCT 1527 -1551 SCT006+SCT005+CSR010+CSR006   72W S/G
  912? D PN-GRAIN 1707   XR550+X41?+XR558   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 1837 -1858 9302+9312 10 X SADVANS. 82P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2022 -55 CSR003+CSR010   27W S/G
                   
                  8
                   
                   
                   
            MONDAY   8/12/2014.      
                   
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT   -1       S/G
PM7 9716 U T/RAIL 143 -50 NR71+NR99   ?P S/G
MP5 9711 D S/FRT 151 -2259 NR18(IP)+NR2+NR90   80P S/G
PM1 9754 U QRN 430 -532 6029*+6023*+X54*(Q)   71P S/G
PM9 9752 U SCT 756 -706 SCT003+CSR008+CSR005   50W S/G
  9131 D CEMENT 09??   G525 10 CMT OFF. 10W B/G
  9132 U CEMENT 945   G525 8 CMT ON. 8W B/G
  ???? D LIGHT 1108   N471(V/L)     B/G
  ???? U LIGHT 1558   N471(V/L)     B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1723 -1718 NR48   7V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1947 -1942 CSR010+CSR003   55W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2015 -1937 9312+9302   65P S/G
MP9 9751 D SCT 2144 -1908 SCT005*+SCT006+CSR005*   59W S/G
  9101 D CNT'S 2249 -2144 G524(FA)+XR553 ARR, 2216 10 CMT ON. 35W B/G
MP1 9753 D QRN 2235 -2158 6029*+6023*+X54*(Q)   69P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2350 -2257 NR96*+NR58*+NR94* 3 X SADVANS. 72P S/G
                   
                  15
                   
                   
                   
            TUESDAY 9/12/2014.      
                   
                   
                   
MX2 9821 D STEEL 108 -47 NR80*+NR54*   36W S/G
PM6 9712 U S/FRT 545 -2038 NR101*+NR84(SS)+NR43*   63P S/G
PM1 9754 U QRN 708 -613 6007+6027+X53(Q)   72P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   -731       S/G
  ???? D LIGHT 813   G536     B/G
AM5 9702 U S/FRT 915 -707 NR106+NR55   73P S/G
MA8 8701 D OVERLAND 944 -957 NR48   7V S/G
  912? U PN-GRAIN 1113   G536+XR558   20H B/G
MP4 9765 D TOLL   -1502       S/G
XM2 9822 U STEEL 1545 -1608 NR77+NR53   54W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1910 -2026 NR89+NR87 8 X SADVANS. 61P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2113 -1940 NR8*+NR72   73P S/G
MP9 9751 D SCT 2133 -2019 CSR+CSR+SCT   50W S/G
PM7 9716 U S/FRT 2207 -2303 NR97*+NR47*   78P S/G
  ???? U LIGHT 2321   N455*(V/L)     B/G
MP1 9753 D QRN ???? -2150 6027*+6012*+X53*(Q)   ?P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2327 -2256 NR77*+NR53*   59P S/G
                   
                  15
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 10/12/2014.      
                   
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 231 -112 NR99*+NR11*+NR13* 4 X SADVANS. 90P S/G
  77?? D QB-GRAIN 326   GL1XX(CF)+GL1XX(CF)   40H S/G
  776? U PN-GRAIN 532   G530+G5XX(FA)   40H S/G
  7922V U SCT-CNT'S ???? -537 CSR003+CSR010   ?W S/G
PM9 9752 U SCT 653 -749 SCT011+SCT010+CSR001   56W S/G
AM5 9702 U S/FRT ???? -658 9302+9312+NR68   ?P S/G
AM1 9754 U QRN 727 -910 6029+6023   53P S/G
  9102 U CNT'S 753 -812 XR553+G524(FA)   36W B/G
  778? D PN-GRAIN 1406   8136+8101+G520(FA)   40H S/G
XW4 9822 U STEEL 1603 -1611 NR48+AN1   56W S/G
  9721V D SCT-CNT'S 1607 -1521 CSR010+CSR003   55W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1909 -1957 NR51+NR88   71P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1959 -1937 NR47+NR97 10 X STEEL. 76P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2339 -2244 NR87*+NR82*   63P S/G
                   
                  14
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 11/12/2014.      
                   
                   
                   
  776? U QB-GRAIN 130   GL1XX(CF)+GL1XX(FA)   40H S/G
PM1 9754 U QRN 432 -455 6028*+6024*+X54(Q)   67P S/G
AM5 9702 U S/FRT 550 -626 NR13*+NR72*   72P S/G
  7922V U SCT-CNT'S   -1012       S/G
MP2 9821 D STEEL 1416 -1345 NR88+NR112   40H S/G
  912? D PN-GRAIN 1742   XR554+BL32(NR)   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 2009 -2020 NR69+NR35 9 X S/VANS & STL. 82P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2049 -1937 NR78+NR120   64P S/G
MP9 9751 D SCT 2128 -2045 CSR+SCT+SCT   68W S/G
MA1 9753 D QRN 2146 -2153 6023*+6029*+X54*(Q)   57P S/G
PM9 9752 U SCT 2222 -741 SCT007+SCT0X1+SCT0X2   76W S/G
  9721V D SCT-CNT'S 2255 -10 CSR003+CSR010   55W S/G
                   
                  11
                   
                   
                   
            FRIDAY   12/12/2014.      
                   
                   
                   
MP5 9711 D S/FRT 30 -2255 NR106+NR7+NR46*   70P S/G
  7737 D QB-GRAIN 228   CF4402+CF4404   40H S/G
MP7 9715 D S/FRT 253 -127 NR85(SS)+NR55*+NR119 9 X SADVANS. 81P S/G
PM6 9712 U S/FRT 353 -100 NR46+NR117+NR76* 3 X STEEL. 81P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 602 -2351 NR30+NR28(IP)   87P S/G
PM1 9754 U QRN 634 -550 6008+6022+X53(Q)   77P S/G
AM5 9702 U S/FRT 708 -659 NR47+NR97   74P S/G
  776? U PN-GRAIN 752   G520(FA)+8101   40H S/G
  9102 U CNT'S 753 -812 XR553+G524(FA) ARR, 0736 9 X CMT OFF. 43W B/G
  912? U PN-GRAIN 1102   G536   20H B/G
MP4 9765 D TOLL 1458 -1452 NR71+NR61   68P S/G
  912? D PN-GRAIN 1721   G536   20H B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1735 -1718 NR56   7V S/G
PW4 9822 U STEEL 1828 -1547 NR10+NR109(GH)+NR75(GH)   80W S/G
  7922V U SCT-CNT'S 2038 -1901 CSR010+CSR003   55W S/G
MP9 9751 D SCT 2104 -2019 SCT012+SCT001+SCT007   71W S/G
PM6 9714 U S/FRT 2137 -3 NR65+NRXX   73P S/G
  912? D PN-GRAIN 2203   XR55X+Xxx(FA)+XR55X   40H B/G
MP1 9753 D QRN 2233 -2150 6022+6008+X53*(Q)   76P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2254 -1951 NR46+NR117   67P S/G
  77?? U QB-GRAIN 2332   CF4404+CF4402   40H S/G
                   
                  21
                   
                   
                   
            SATURDAY 13/12/2014.      
                   
                   
                   
MP5 9711 D S/FRT 202 -2257 NR97+NR47+9304 9 X SADVANS. 72P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 324 -207 NR115+NR95+NR64   96P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   -344       S/G
  912? U PN-GRAIN 557   BL32(NR)+XR554   40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 937 -957 NR56   7V S/G
PM6 9712 U S/FRT 1932 -2000 NR38+NR32 CROSS PM1 65P S/G
MP1 9753 D QRN 1947 -1853 6028+6024   68P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2143 -2222 NR69+NR10+NR65   ?P S/G
                   
                  7
                   
                   
                   
                   
            SUNDAY   14/12/2014.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   -22       S/G
AM5 9702 U S/FRT 554 -642 NR7+NR106   73P S/G
  912? U PN-GRAIN 735   G536+X41+XR558   40H B/G
WP2 9821 D STEEL 1229 -1220 NR105+NR20   48W S/G
PM9 9752 U SCT 1530 -1551 SCT015+CSR005+CSR001   62W S/G
PM4 9822 U STEEL 1650 -1453 NR90+NR24+AN8   62W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1852 -1858 NR21+NR102 8 X SADVANS. 69P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2222 -2259 NR42+NR14   78P S/G
                   
                  7
                   
                   
                   
            MONDAY   15/12/2014.      
                   
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT   -1       S/G
  9721V D SCT-CNT'S 18 -55 CSR003+CSR010   55W S/G
PM7 9716 U T/RAIL 452 -50 NR77+NR53*   90P S/G
PM1 9754 U QRN 613 -532 6002+6006   71P S/G
  9131 D CEMENT 855   G525 10 CMT OFF. 10W B/G
  7788V U PN-GRAIN 906   G537(FA)+G540   40H S/G
  9132 U CEMENT 928   G525 9 CMT ON. 9W B/G
  912? D PN-GRAIN 1437   BL32(NR)+XR554   40H B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1728 -1718 9304 2 X MOTORAILS. 8V S/G
  7787V D PN-GRAIN 1810   G537(FA)+G540   40H S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1852 -1942 CSR010+CSR003   55W S/G
PM9 9752 U SCT 1919 -706 SCT014+SCT004+SCT012   25W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1938 -1937 NR19+AN8   70P S/G
MP9 9751 D SCT 2028 -1908 CSR001+CSR005+SCT015   46W S/G
  9101 D CNT'S 2112 -2144 G542(FA)+XR553 ARR, 2045 10 CMT ON. 30W B/G
PM6 9712 U S/FRT 2103 -2038 NR99+NR36   63P S/G
MP1 9753 D QRN 2152 -2158 6006+6002*   63P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2333 -2257 NR13*+NR81*+NR102*+NR77* 3 X SADVANS. 76P S/G
                   
                  17
                   
                   
                   
            TUESDAY 16/12/2014.      
                   
                   
                   
MX2 9821 D STEEL 128 -47 NR12+NR7+NR103*   28W S/G
PM1 9754 U QRN 512 -613 6012+6021*+X53*(Q)   72P S/G
AM5 9702 U S/FRT 625 -707 NR84(SS)+NR89   76P S/G
  7789V D PN-GRAIN 725   G520(FA)+8101   40H S/G
  9721V D SCT-CNT'S   -731       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 946 -957 NR45 2 X MOTORAIL. 8V S/G
  D791 U LIGHT 1016   G538(FA)+BL27+G526*(FA)     S/G
MP4 9765 D TOLL   -1502       S/G
XM2 9822 U STEEL 1534 -1608 NR11+NR10   63W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1920 -1940 NR21+NR90   71P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2001 -2026 NR82+NR87 8 X SADVANS. 68P S/G
MP9 9751 D SCT 2010 -2019 SCXT012+SCT004+SCT014   49W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2229 -2256 NR36+NR99*   64P S/G
PM7 9716 U S/FRT 2308 -2303 NR55+NR119 CROSS MP1. 83P S/G
MP1 9753 D QRN 2316 -2150 6021+6012+X53(Q)   68P S/G
                   
                  13
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 17/12/2014.      
                   
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 158 -112 NR31+NR83*+NR109(GH) 6 X SADVANS. 89P S/G
  7922V U SCT-CNT'S   -537       S/G
  912? U PN-GRAIN 633   XR554   20H B/G
AM5 9702 U S/FRT 710 -658 NR19+AN8   71P S/G
AM1 9754 U QRN 752 -910 6002+6006   46P S/G
  9102 U CNT'S 756 -812 XR553+G542(FA)   31W B/G
PM9 9752 U SCT 818 -749 CSR006+CSR008+SCT010   63W S/G
  9721V D SCT-CNT'S 1509 -1521 CSR003+SCR010   56W S/G
XW4 9822 U STEEL 1548 -1611 NR66+NR45   48W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1837 -1957 NR67+NR92   77P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2019 -1937 NR78+AN8   71P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2251 -2244 NR53+NR24   54P S/G
                   
                  11
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 18/12/2014.      
                   
                   
                   
  9795 D QB-GRAIN 407   CF4404(CF)+CF4402(CF)   39H S/G
PM1 9754 U QRN 439 -455 6026+6023*   66P S/G
AM5 9702 U S/FRT 552 -626 NR21+NR90   71P S/G
  776? U PN-GRAIN 638   8101+G520(FA)   40H S/G
  7922V U SCT-CNT'S 848 -1012 CSR010+CSR003   55W S/G
MP2 9821 D STEEL 1503 -1345 NR35(LEL)+NR6 NR35 = LONG END LEADING. 30W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1920 -1937 NR90+NR21   74P S/G
PM9 9752 U SCT 1955 -741 SCT007+SCT005+CSR004+CSR005   72W S/G
MP9 9751 D SCT 2047 -2045 CSR008+CSR006+SCT010   71W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2130 -2020 NR112+NR8 10 X SADVANS. 72P S/G
MA1 9753 D QRN 2156 -2153 6023+6026   59P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2346 -100 NR64+NR85(SS)+NR86 CROSS MP5. 78P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2355 -2255 NR4+NR121   80P S/G
                   
                  13
                   
                   
                   
            FRIDAY   19/12/2014.      
                   
                   
                   
  9721V D SCT-CNT'S 128 -10 CSR003+CSR010   55W S/G
  9796 U QB-GRAIN 201   CF4402(CF)+CF4404(CF)   39H S/G
MP7 9715 D S/FRT 332 -127 NR89+DL47+NR119* 10 X SADVANS. 81P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 409 -2351 NR78+NR41*   86P S/G
  912? U PN-GRAIN 444   BL32(NR)   20H B/G
PM1 9754 U QRN 545 -550 6008+6022*+X54*(Q)   69P S/G
  9102 U CNT'S 806 -812 XR553+G542(FA) ARR, 0747 9 X CMT OFF. 29W B/G
AM5 9702 U S/FRT 812 -659 NR34+NR99+AN8   71P S/G
MP4 9765 D TOLL 1441 -1452 NR26+NR108   68P S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1715 -1718 NR73   8V S/G
PW4 9822 U STEEL 1831 -1547 NR104+NR109(GH)   73W S/G
  7922V U SCT-CNT'S 2021 -1901 CSR003+CSR010   55W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2056 -1951 NR43+NR75(GH)   65P S/G
PM6 9714 U S/FRT 2138 -3 NR59+NRXX   73P S/G
MP9 9751 D SCT 2217 -2019 CSR004+SCT005+SCT007   68W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2343 -2257 NR107*+AN5+NR86* 6 X SADVANS. 74P S/G
                   
                  16
                   
                   
                   
            SATURDAY 20/12/2014.      
                   
                   
                   
MP1 9753 D QRN 3 -2150 6025+LDP002(ED)+X54*(Q)   74P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 320 -207 NR8+NR110*+NR12*   99P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   -344       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 937 -957 NR73   8V S/G
MP1 9753 D QRN 1828 -1853 6022+6002   62P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2016 -2000 NR20+NR115   80P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2156 -2222 NR57+NR38   78P S/G
                   
                  6
                   
                   
                   
            SUNDAY   21/12/2014.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   -22       S/G
AM5 9702 U S/FRT 558 -642 NR88+NR43   72P S/G
  912? U PN-GRAIN 639   XR554+X43(FA)+BL32(NR)   37H B/G
WP2 9821 D STEEL 1241 -1220 NR112+NR100+NR11+NR85(SS)   58W S/G
PM4 9822 U STEEL 1442 -1453 NR105+NR93   61W S/G
PM9 9752 U SCT 1510 -1551 SCT003+SCT001+CSR007   60W S/G
  912? D PN-GRAIN 1720   XR554+X43(FA)+BL32(NR)   40H B/G
PM5 9712 U S/FRT 1856 -1858 NR77+NR37 9 X SADVANS 76P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2220 -2259 NR115+NR20   64P S/G
                   
                  8
                   
                   
                   
            MONDAY   22/12/2014.      
                   
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT   -1       S/G
  9721V D SCT-CNT'S 4 -55 CSR005+CSR007   55W S/G
PM1 9754 U QRN 334 -532 6028+6027+X54*(Q)   72P S/G
  912? U PN-GRAIN 555   XR555+Xxx(FA)+XR55X   40H B/G
PM7 9716 U T/RAIL 625 -50 NR31+NR36+NR7   85P S/G
PM9 9752 U SCT 729 -706 SCT004+SCT012+SCT015+SCT006   65W S/G
  9131 D CEMENT 09??   G525 9 CMT OFF. 9W B/G
  9132 U CEMENT 936   G525 9 CMT ON. 9W B/G
  7789V D PN-GRAIN 1219   8101+G520(FA)   40H S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1720 -1718 NR73   10V S/G
  ???? U EMU-TRNS 1903   T376(M)+T377(M) I P/VAN & 1 X 3 CAR EMU. 4V B/G
  7922V U SCT-CNT'S 1905 -1942 CSR007+CSR005   55W S/G
PM6 9712 U S/FRT 1931 -2038 NR119+NR89   70P S/G
MP9 9751 D SCT 1955 -1908 SCT012+SCT003   37W S/G
  9101 D CNT'S 2139 -2144 G542(FA)+XR553 ARR, 2110 9 CMT ON.  3XW B/G
MP1 9753 D QRN   -2158       S/G
MA5 9701 D S/FRT 2350 -1937 NR31+NR104*   6XP S/G
                   
                  15
                   
                   
                   
            TUESDAY 23/12/2014.      
                   
                   
                   
MX2 9821 D STEEL   -47       S/G
MP5 9711 D S/FRT 153 -2257 NR62+NR19*+NR76   84P S/G
  912? U PN-GRAIN 504   BL32(NR)   20H B/G
  776? U PN-GRAIN 515   8136+G540*   40H S/G
PM1 9754 U QRN 539 -613 6021+6012*   74P S/G
AM5 9702 U S/FRT 702 -707 NR81+NR13   73P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   -731       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 939 -957 9314   10V S/G
MP4 9765 D TOLL   -1502       S/G
XM2 9822 U STEEL 1649 -1608 NR39+AN5   20W S/G
  7787V D PN-GRAIN 1833   G540+8136   40H S/G
PM5 9712 U S/FRT 1927 -2026 NR111+NR53 9 X SADVANS. 73P S/G
MP9 9751 D SCT 2004 -2019 SCT001+SCT004+CSR010   52W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2117 -1940 NR25+NR67* 2 X STEEL. 71P S/G
MP1 9753 D QRN 2222 -2150 6027+6028+X54(Q) 25min WAIT LINE CLEAR. 73P S/G
PM7 9716 U S/FRT   -2303       S/G
                   
                  12
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 24/12/2014. CHRISTMAS EVE    
                   
                   
                   
MP5 9711 D S/FRT 44 -2256 NR13+NR81* 7 X SADVANS 70P S/G
MP7 9715 D T/RAIL   -112       S/G
  7922V U SCT-CNT'S   -537       S/G
  7790 U PN-GRAIN 620   G520(FA)+8101   40H S/G
PM9 9752 U SCT 656 -749 SCT003+SCT012+CSR004   61W S/G
  9102 U CNT'S 720 -812 XR553+G542(FA)   24W B/G
AM5 9702 U S/FRT 728 -658 NR31+NR104   72P S/G
AM1 9754 U QRN   -910       S/G
  9721V D SCT-CNT'S 1517 -1521 CSR004+CSR007   55W S/G
XW4 9822 U STEEL   -1611       S/G
PM5 9712 U S/FRT 1847 -1957 NR121+NR4   79P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1908 -1937 NR43+NR111   53P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2258 -2244 NR89+NR45   75P S/G
                   
                  9
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 25/12/2014. CHRISTMAS DAY    
                   
                   
                   
PM1 9754 U QRN   -455       S/G
AM5 9702 U S/FRT 531 -626 NR67*+DL41*+NR25*   60P S/G
PM9 9752 U SCT 556 -741 SCT007+SCT005   50W S/G
  7922V U SCT-CNT'S   -1012       S/G
MP2 9821 D STEEL   -1345       S/G
PM5 9712 U S/FRT 1448 -2020 NR61+NR103+NR50   80P S/G
MA5 9701 D S/FRT   -1937       S/G
MP9 9751 D SCT   -2045       S/G
MA1 9753 D QRN   -2153       S/G
MP5 9711 D S/FRT   -2255       S/G
PM7 9716 U T/RAIL 2307 -2351 NR44+NRXX   84P S/G
                   
                  4
                   
                   
                   
            FRIDAY   26/12/2014. BOXING DAY    
                   
                   
                   
  9721V D SCT-CNT'S   -10       S/G
PM6 9712 U S/FRT   -100       S/G
MP7 9715 D S/FRT   -127       S/G
PM1 9754 U QRN   -550       S/G
AM5 9702 U S/FRT   -659       S/G
  9102 U CNT'S   -812       B/G
MP4 9765 D TOLL   -1452       S/G
PW4 9822 U STEEL   -1547       S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1719 -1718 9314   8V S/G
  7922V U SCT-CNT'S 1820 -1901 CSR007   25W S/G
MA5 9701 D S/FRT   -1951       S/G
MP9 9751 D SCT 1907 -2019 SCT012+SCT003+SCT015+CSR005   46W S/G
PM6 9714 U S/FRT 2002 -3 NR86+NR107+RL304(CT)   75P S/G
MP1 9753 D QRN   -2150       S/G
MP5 9711 D S/FRT 2234 -2257 NR2+NR40+NR36   78P S/G
                   
                  5
                   
                   
                   
            SATURDAY 27/12/2014.      
                   
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 124 -207 NR84(SS)+AN11*+NR61   84P S/G
  9721V D SCT-CNT'S   -344       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 951 -957 9314   8V S/G
MP1 9753 D QRN   -1853       S/G
PM6 9712 U S/FRT   -2000       S/G
MP5 9711 D S/FRT   -2222       S/G
                   
                  2
                   
                   
                   
                   
            SUNDAY   28/12/2014.      
                   
                   
                   
  7922V U SCT-CNT'S   -22       S/G
AM5 9702 U S/FRT   -642       S/G
WP2 9821 D STEEL   -1220       S/G
PM4 9822 U STEEL   -1453       S/G
PM9 9752 U SCT   -1551       S/G
  7733V D PN-GRAIN 1653   BL30   41W S/G
PM5 9712 U S/FRT   -1858       S/G
MP5 9711 D S/FRT   -2259       S/G
                   
                  1
                   
                   
                   
            MONDAY   29/12/2014.      
                   
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT   -1       S/G
PM7 9716 U T/RAIL   -50       S/G
  9721V D SCT-CNT'S   -55       S/G
PM1 9754 U QRN   -532       S/G
PM9 9752 U SCT 456 -706 SCT015+SCT004+SCT001   50W S/G
  912? U PN-GRAIN 608   G542(FA)+X44(FA)   21H B/G
AM8 8702 U OVERLAND   -1718       S/G
MP9 9751 D SCT   -1908       S/G
  7922V U SCT-CNT'S   -1942       S/G
MA5 9701 D S/FRT   -1937       S/G
  912? D PN-GRAIN 2010   G542(FA)+X44(FA)+G539(FA)   40H B/G
  9101 D CNT'S   -2144       B/G
MP1 9753 D QRN   -2158       S/G
MP5 9711 D S/FRT   -2257       S/G
PM5 9712 U S/FRT 2328 -2038 NR35+NR6*   79P S/G
                   
                  4
                   
                   
                   
            TUESDAY 30/12/2014.      
                   
                   
                   
MX2 9821 D STEEL   -47       S/G
2MC5 776? U PN-GRAIN 14   G540+8136   40H S/G
PM1 9754 U QRN 422 -613 6025+6024*   71P S/G
  9721V D SCT-CNT'S 624 -731 CSR007   25W S/G
AM5 9702 U S/FRT   -707       S/G
MA8 8701 D OVERLAND   -957       S/G
  7789V