GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................NOVEMBER 2010.

Sunday, 5 December, 2010 9:16

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
        ( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.    
                   
                   
            MONDAY   1/11/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0410 (0048) NR44*+NR121(PN)   75P S/G
PM1 9754 U QRN 0501 (0532) 6007*(Q)+6003*(Q)+42202(NRR)   69P S/G
  912? U PN-GRAIN 0802   XR553(FA)+XR554(FA)   40H B/G
PM9 9752 U SCT 0927 (0751) SCT013+SCT004   36W S/G
  9131 D CEMENT 1156   A78(FA) 8 CMT OFF. 8W B/G
  0132 U LIGHT 1209   A78(FA)     B/G
  9103 D CNT/CMT 1429 (1343) G525(FA)+A81(FA) 8 CMT ON. 30W B/G
  97??V D ELZ-GRAIN 1445   G521(S)+G533(S)   40?H S/G
  ???? D LIGHT 1451   G521(S)+G533(S) LOCOS RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1455   G533(S)+G521(S)     S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 15??   G533(S)+G521(S)   40?H S/G
XW4 9822 U STEEL   (1523)       S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1655 (1710) NR84(SS)   7V S/G
  912? D PN-GRAIN 1741   XR553(FA)+XR554(FA)   40H B/G
  97??V D ELZ-GRAIN 18??   G533(S)+G521(S)   40?H S/G
  ???? D LIGHT 1834   G533(S)+G521(S) LOCOS RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1837   G521(S)+G533(S)     S/G
MA5 9701 D S/FRT 1954 (1937) NR17(PN)+NR114   64P S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 1956   G521(S)+G533(S) CROSS MA5. 40?H S/G
MP1 9753 D QRN 2146 (2130) 6003?(Q)+6007?(Q)   55P S/G
PM6 9714 U S/FRT 2148 (2135) NR67+NR70 ARR, 2058 CROSS MP1. 57P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2312 (2256) NR58?(SL)+NR44?   61P S/G
                  17
                   
                   
                   
            TUESDAY 2/11/2010. MELBOUNRE CUP    
                   
                   
SX2 9821 D STEEL 0039 (0050) NRXX+NRXX   40W S/G
PM1 9754 U QRN 0415 (0617) LDP002?+600X(Q)   41P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0641 (0707) NR26(IP)   56P S/G
  912? U PN-GRAIN 0736   XR552(FA)+XR550(FA) WAIT LINE MA2. 40H B/G
AM2 9720 U P & O 0742 (0539) G515(CF)+AN8(PN)+RL310(QB) (a+b+b) 50P S/G
AM3 9756 U PATRICKS 0949 (0838) NR111*+XRB561+NR25(IP)   54W S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0952 (1000) NR13 ARR, 0937 CROSS AM3. 7V S/G
  912? D PN-GRAIN 1157   XR552(FA)+XR550(FA)   40H B/G
AB6 9826 U S/FRT 1205 (1221) NR119(PN)+NR49   46P S/G
MP4 9765 D TOLL 1525 (1452) NR70+NR67   68P S/G
XW4 9822 U STEEL 152? (1516) NR65+AN4(PN) ARR, 1429 CROSS MP4. 63W S/G
MH2 9719 D P & O 1904 (1640) G515(CF) TO HORSHAM. 22W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1944 (1937) NR36(PN) ONLY 8 CNT'S. 58P S/G
MP9 9751 D SCT 2008 (2019) SCT004+SCT013   48W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2013 (2133) NR14(PN)+NR2 ARR, 1845 CROSS MH2/MP9. 53P S/G
MP1 9753 D QRN   (2130)       S/G
MP5 9711 D S/FRT 2245 (2244) NR42?+NR4?(PN)   65P S/G
PM7 9716 U S/FRT 2334 (2338) NRXX+NRXX   60P S/G
                  17
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 3/11/2010.      
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL   (0112)       S/G
PM9 9752 U SCT 0524 (0749) SCT0X4+SCT0X2   51W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0557 (0658) NRXX+NRXX(PN)   50P S/G
  912? U PN-GRAIN 0807   XR554(FA)+XR553(FA)   40H B/G
AB6 9826 U S/FRT 1207 (1220) NR109(GH)+NR101(PN)   50P S/G
  9107 D CNT'S   (1343)       B/G
XW4 9822 U STEEL 1401 (1520) NR95   16W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1709 (1715) NR13   7V S/G
MA5 9701 D S/FRT 1927 (1959) NR88+NR107+AN8(PN) INC, 12 STEEL WAGS. 669 S/G
PM5 9712 U S/FRT 1930 (1838) NR47+NR102 ARR, 1848 CROSS MA5. 64P S/G
MA6 97?? D QRN 2049 (1855) LDP003* EXTRA. 16P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2221 (2244) NRXX+NRXX   53P S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2243 (2343) NR25(IP)+XRB561?+NR111? DAY LATE. 54W S/G
                  11
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 4/11/2010.      
                   
                   
  7968V U MINSANDS 0204   C501(VR)+GM36(CR)   19W S/G
HM2 9720 U P & O 0340 (0512) G515(CF) FROM HORSHAM. 22W S/G
PM1 9754 U QRN 0429 (0225) 600X(Q)+600X(Q)+CLP1X(Q)   70P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0600 (0658) NRXX+ANX(AN)   71P S/G
PM9 9752 U SCT 0631 (0748) SCT009+SCT008+SCT007   60W S/G
  912? U PN-GRAIN 0812   XR550(FA)+XR552(FA)   40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 0949 (1001) NR13   7V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1119 (1101) NR76+NR31(PN)   55P S/G
WP2 9821 D STEEL 1246 (1220) NR63+NR45(PN)   47W S/G
MA2 9719 D P & O 1632 (1715) G515(CF)   48P S/G
  912? D PN-GRAIN 1721   XR550(FA)+XR552(FA)   40H B/G
  9767V D MINSANDS 1733   GM36(CR)+C501(VR)   19W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1925 (1937) NR42+AN11(AN)   56P S/G
MP9 9751 D SCT 1955 (2019) SCT007+SCT002+SCT014   53W S/G
MP1 9753 D QRN 2142 (2130) 6007(Q)+6009?(Q)+CLP13(Q)   72P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2145 (2122) NR20(PN)+NR19 ARR, 2103 + MP1. INC 15 STL. 72P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2309 (2242) NR47?+NRXX   64P S/G
                  17
                   
                   
                   
            FRIDAY   5/11/2010.      
                   
                   
PM6 9712 U S/FRT 0012 (0129) NRXX+NRXX(PN) INC 3 STEEL WAGS. 60P S/G
MP7 9715 D S/FRT 0138 (0133) NR121?(PN)+NR62?   45P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0139 (2349) NR64+NR104 ARR, 0128 CROSS MP7. 90P S/G
  9108 U CNT'S   (0345)       B/G
PM1 9754 U QRN 0545 (0552) 600X(Q)+LDP005?(Q)   76P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0644 (0657) NR88+NR36(PN)   64P S/G
AM3 9756 U PATRICKS 0953 (0831) NR25(IP)+XRB561+NR111 ONE DAY LATE. 50W S/G
WX2 9821 D STEEL   (1222)       S/G
PW4 9822 U STEEL 1554 (1500) NR100(PN)+NR55(PN)   61W S/G
MP4 9765 D TOLL 1557 (1442) NR104+NR64 ARR 1504 CROSS PW4. 60P S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1717 (1715) NR13 INC, IP CAR. 7V S/G
  912? D PN-GRAIN 1750   XR554(FA)+XR553(FA)   40H B/G
MA5 9701 D S/FRT 1940 (1937) NR19+NR20(PN)   74P S/G
MP9 9751 D SCT 2112 (2019) SCT00X+SCT009?   39W S/G
MP1 9753 D QRN 2139 (2140) 600X(Q)+600X(Q)+G534(Q)   71P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2259 (2242) NR36(PN)+NRXX   59P S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2322 (2342) NR111?+XRB561?+NR17(PN) ONE DAY LATE. 47W S/G
                  15
                   
                   
                   
            SATURDAY 6/11/2010.      
                   
                   
PM6 9714 U S/FRT   (0035)       S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0240 (0207) NR55(PN)+NR100(PN)+NR12?   90P S/G
  7968V U MINSANDS 0336   C501(VR)+GM36(CR)   21W S/G
AM2 9720 U P & O 0506 (0532) G512?(S)+G515(CF)   47P S/G
PM9 9752 U SCT 0642 (0818) SCT010+SCT003+SCT007   55W S/G
AB6 9826 U S/FRT 0706 (0649) NR76+NR31(PN)   58P S/G
  912? U PN-GRAIN 0736   XR552(FA)+XR550(FA)   40H B/G
AM3 9756 U PATRICKS   (0845)       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 1012 (0957) NR84(SS) INC, IP CAR. 7V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1137 (1201) NR83+NR90   44P S/G
  912? D PN-GRAIN 1717   XR552(FA)+XR550(FA)   40H B/G
MA2 9719 D P & O 1907 (1830) G515(CF)+G512(S)   50P S/G
  976?V D CNT'S 1913   GM36(CR)+C501(VR) INC, 16 GRN WAGS. TO HORSHAM? 37W S/G
PM6 9712 U S/FRT 1933 (2020) NR21(PN)+NR10 ARR, 1823 CROSS MA2/MH? 57P S/G
MP5 9711 D S/FRT   (2026)       S/G
                  12
                   
                   
            SUNDAY   7/11/2010.      
                   
                   
AM5 9702 U S/FRT 0451 (0653) NR20*(PN)+NR19+NR107*   62P S/G
AM3 9756 U PATRICKS 0750 (0845) NR17(PN)+XRB561+NR111 DAY LATE. 64W S/G
  9162 U ELZ-GRAIN 0823   S303(VR)+T378(VR)+T320(VR)+T341(VR)+T333(VR)+T357(VR) 38H B/G
BA6 9827 D S/FRT 1111 (1059) NR109(GH)+NR101(PN)   44P S/G
WP2 9821 D STEEL 1230 (1220) NR6+NR10+NR21(PN)   69W S/G
PW4 9822 U STEEL 1431 (1436) NR69(PN)+NR51(PN)   70W S/G
MP9 9751 D SCT 1854 (2019) SCT007+SCT010+SCT003   46W S/G
MA3 9755 D PATRICKS   (2127)       S/G
MP5 9711 D S/FRT 2320 (2259) NR60*(PN)+NR39(PN)+NR20(PN)+NR15   65P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2322 (2138) NR44+NR58(SL) ARR, 2233 CROSS MP5. 75P S/G
                  9
                   
                   
            MONDAY   8/11/2010.      
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT   (0000)       S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0157 (0048) NR67*+NR57*(PN)   65P S/G
PM1 9754 U QRN 0400 (0532) LDP003+CLP13*(Q)+2202*(GW)   21P S/G
  9131 D CEMENT 1220   A78(FA) 6 CMT OFF. 6W B/G
  0132 U LIGHT 1233   A78(FA)     B/G
PM9 9752 U SCT 1509 (0751) SCT014+SCT002   33W S/G
  9103 D CNT'S 1515 (1343) G525(FA)+A81(FA) ARR, 1454 6 CMT ON. 36W B/G
XW4 9822 U STEEL   (1523)       S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1654 (1710) NR84(SS)   7V S/G
MA5 9701 D S/FRT 1911 (1937) NR57(PN)+NR67   56P S/G
PM6 9714 U S/FRT 1913 (2135) NR41(PN)+NR48 ARR, 1837 CROSS MA5. 67P S/G
MP1 9753 D QRN 2143 (2130) LDP003+CLP13?(Q)   47P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2235 (2256) NR14*(PN)+NR18*   62P S/G
                  11
                   
                   
                   
            TUESDAY 9/11/2010.      
                   
                   
SX2 9821 D STEEL 0059 (0050) NR71*(PN)+NR119*(PN)   36W S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 0124   G533(S)+G521(S)   40H S/G
AM2 9720 U P & O 0517 (0539) G512?(S)+G515(CF)   50P S/G
PM1 9754 U QRN 0624 (0617) 6003(Q)+CLP11(Q)   51P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0713 (0707) NR90+NR109(GH)   51P S/G
AM3 9756 U PATRICKS   (0838)       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0948 (1000) NR84(SS)   7V S/G
AB6 9826 U S/FRT 1225 (1221) NR101(PN)+NR83   36P S/G
XW4 9822 U STEEL 1521 (1516) NR70+AN8(PN)   57W S/G
MP4 9765 D TOLL 1527 (1452) NR48+NR41(PN) ARR, 1512 CROSS XW4. 59P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1912 (1937) NR94+NR91(PN)   60P S/G
MA2 9719 D P & O 1942 (1640) G512(S)+G515(CF) ARR, 1938 WAIT LINE. 46P S/G
MP9 9751 D SCT 2025 (2019) SCT002*+SCT014*   59W S/G
MP1 9753 D QRN 2152 (2130) 600X(Q)+CLP11(Q)   649P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2154 (2133) NR11+NR114 ARR, 2128 CROSS MP1. 60P S/G
PM7 9716 U S/FRT 2250 (2338) NR121(PN)+NR62 CROSS MP5. 45P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2314 (2244) NR23(PN)+AN4(PN)   49P S/G
                  16
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 10/11/2010.      
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 0200 (0112) NRXX+AN1(NR)   75P S/G
MA3 9755 D PATRICKS 0229 (2343) NR59(PN)+XRB561+NR17(PN)   60W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0734 (0658) NR67+NR57(PN)   50P S/G
PM9 9752 U SCT 0847 (0749) SCT003+SCT004   54W S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 1010   G533(S)+G521(S)   40H S/G
AB6 9826 U S/FRT 1213 (1220) NR15+NR20(PN)   26P S/G
  9107 D CNT'S   (1343)       B/G
  97??V D ELZ-GRAIN 134?   G533(S)+G521(S)   40?H S/G
  ???? D LIGHT 1350   G533(S)+G521(S) LOCOS RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1352   G521(S)+G533(S)     S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 14??   G521(S)+G533(S)   40?H S/G
XW4 9822 U STEEL 1427 (1520) NR45(PN)+NR8(PN)   26W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1719 (1715) NR84(SS) NO MOTORAIL. 6V S/G
PM5 9712 U S/FRT 1830 (1838) NR95+NR47   66P S/G
MA5 9701 D S/FRT 2009 (1959) NR57(PN)+NR67 INC, 10 STEEL WAGS. 64P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2231 (2244) NR107*+NR121*(PN)   57P S/G
                  13
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 11/11/2010.      
                   
                   
  7968V U MINSANDS 0209   C501(VR)+GM36(CR)   23W S/G
AM2 9720 U P & O 0437 (0512) G515(CF)+G512?(S)   45P S/G
PM1 9754 U QRN 0506 (0225) 600X(Q)+600X(Q)   71P S/G
PM9 9752 U SCT 0527 (0748) SCT0XX+SCT009?+SCT0XX   50W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0549 (0658) NR23(PN)+AN4(PN)   59P S/G
  912? U PN-GRAIN 0825   G524(FA)+XR552(FA)   40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 0951 (1001) NR84(SS) NO MOTORAIL. 6V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1058 (1101) NR76+NR31(PN)   44P S/G
  792?V U PN-GRAIN 1201   XR558(PN)+XR559(PN)   50H S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1352 (0831) NR17(PN)+XRB561+NR59(PN)   6XW S/G
WP2 9821 D STEEL 1539 (1220) NR102+NR73(PN)   64W S/G
  972?V D PN-GRAIN 1631   XR558(PN)+XR559(PN)   50H S/G
  9767V D MINSANDS 1756   GM36(CR)+C501(VR)   23W S/G
MA2 9719 D P & O 1826 (1715) G512(S)+G515(CF)   48P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1928 (1937) NR8(PN)+NR89   61P S/G
MP9 9751 D SCT 2039 (2019) SCT004+SCT013+SCT003   60W S/G
  ???? D LIGHT 2101   44206*+FL220(CF)     S/G
PM5 9712 U S/FRT 2102 (2122) NR82+NR80 ARR, 2027 + MP9/LL. INC 7 STL. 71P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2242 (2242) NR109(GH)+AN6(PN)   60P S/G
MP1 9753 D QRN 2309 (2130) 6009?(Q)+6004?(Q)+LDP001   72P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2315 (0129) NR100(PN)+NR55(PN) CROSS MP5/MP1. INC, 2 STL. 69P S/G
                  21
                   
                   
                   
            FRIDAY   12/11/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0032 (2349) NR42*+NR34(PN)   95P S/G
MP7 9715 D S/FRT 0151 (0133) NRXX+NR56?(PN)   55P S/G
  9108 U CNT/CMT 0652 (0345) XR550(FA)+G525(FA)+A81(FA) W/L AM5. CALLED UP AS 9102? 45W B/G
AM5 9702 U S/FRT 0657 (0657) NR57(PN)+NR67   69P S/G
  97?? U RAILS 0736   FL220(CF)+44206 ARR, 0719 W/L 9108. 12W S/G
MA3 9755 D PATRICKS 0724 (2342) NR59(PN)+XRB561+NR17(PN) ARR, 0658 CROSS AM5/RAILS. 63W S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 09??   G533(S)+G521(S)   40?H S/G
  ???? D LIGHT 0946   G533(S)+G521(S) LOCOS RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 0949   G521(S)+G533(S)     S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 10??   G521(S)+G533(S)   40?H S/G
PM1 9754 U QRN 1135 (0552) 6003(Q)+6006(Q)+6007(Q)   72P S/G
WX2 9821 D STEEL   (1222)       S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 14??   G521(S)+G533(S)   40?H S/G
  ???? D LIGHT 1504   G521(S)+G533(S) LOCOS RUN ROUND TRAIN.   S/G
MP4 9765 D TOLL 1456 (1442) NR55(PN)+NR100(PN)   53P S/G
  ???? U LIGHT 1506   G533(S)+G521(S)     S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 15??   G533(S)+G521(S)   40?H S/G
PW4 9822 U STEEL 1604 (1500) NR12+NR37(PN)+NR99   58W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1713 (1715) NR84(SS)   7V S/G
MA5 9701 D S/FRT 2002 (1937) NRXX+AN5(PN)   72P S/G
MP9 9751 D SCT 2034 (2019) SCT0XX+SCT009?   60W S/G
MP1 9753 D QRN 2153 (2140) 600X(Q)+600X(Q)+600X(Q)   72P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2234 (2242) NR4X+NRXX   64P S/G
                  18
                   
                   
                   
            SATURDAY 13/11/2010.      
                   
                   
PM6 9714 U S/FRT   (0035)       S/G
  7968V U MINSANDS 0223   C501(VR)+GM36(CR)   20W S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0334 (0207) NR45(PN)+NR29(PN)+NRXX   92P S/G
AM2 9720 U P & O 0522 (0532) G515(CF)+G512(S)   50P S/G
AB6 9826 U S/FRT 0648 (0649) NR76+NR31(PN)   66P S/G
PM9 9752 U SCT 0744 (0818) SCT010+SCT007   53W S/G
  912? U PN-GRAIN 0804   XR553(FA)+XR557(PN)   40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 1011 (0957) NR84(SS)   7V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1257 (1201) NR72+NR87 INC, 10 STEEL WAGGS. 32P S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1704 (0845) NR17(PN)+XRB561+NR59(PN)   52W S/G
  976?V D CNT'S 1710   GM36(CR)+C501(VR) CROSS AM3. TO HORSHAM, ONLY 6 CNT'S. 20W S/G
  912? D PN-GRAIN 1737   XR553(FA)+XR557(PN)   40H B/G
MA2 9719 D P & O 1833 (1830) G512(S)+G515(CF)   50P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2007 (2020) NR21(PN)+NR10*+NR26(IP)   55P S/G
MP5 9711 D S/FRT   (2026)       S/G
                  13
                   
                   
                   
            SUNDAY   14/11/2010.      
                   
                   
AM5 9702 U S/FRT 0502 (0653) NRXX+NRXX(PN) INC, 8 STEEL WAGS. 61P S/G
BA6 9827 D S/FRT 1140 (1059) NR108(PN)+NR32(PN)   50P S/G
WP2 9821 D STEEL 1208 (1220) NR10+NR21(PN)   70W S/G
PW4 9822 U STEEL 1514 (1436) NR83+NR73(PN)   59W S/G
MP9 9751 D SCT 2011 (2019) SCT007+SCT010   38W S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2043 (2127) NR5X(PN)+XRB561+NR17(PN)   52W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2044 (2138) NR39(PN)+NR60(PN) ARR, 1938 CROSS MP9/MA3. 69P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2234 (2259) NRXX+NR16?(PN)+NR34(PN)   72P S/G
                  8
                   
                   
            MONDAY   15/11/2010.      
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT 0118 (0000) NR119*(PN)+NR71*(PN)   63P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0324 (0048) NR93*+NR97*   70P S/G
PM1 9754 U QRN 0431 (0532) LDP003?+LDP001?+CLP1X   54P S/G
PM9 9752 U SCT 0552 (0751) SCT0X4+SCT0X2+SCT0XX   31W S/G
  9131 D CEMENT 1253   A78(FA) 10 CMT OFF 10W B/G
  9103 D CNT'S 1347 (1343) G527(PN) ARR, 1335 10 CMT ON. 30W B/G
  0132 U LIGHT 1403   A78(FA) DEP AFTER W/L 9103 IN B/G LOOP   B/G
XW4 9822 U STEEL   (1523)       S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1658 (1710) NR84(SS)   8V S/G
MA5 9701 D S/FRT 1945 (1937) NR19+NR24(PN)   52P S/G
PM6 9714 U S/FRT 1946 (2135) NR91(PN)+NR94 ARR, 1839 CROSS MA5. 48P S/G
MP1 9753 D QRN 2135 (2130) 600X(Q)+CLP13?(Q)   41P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2224 (2256) NR51?(PN)+NR69?(PN)   59P S/G
                  12
                   
                   
                   
            TUESDAY 16/11/2010.      
                   
                   
SX2 9821 D STEEL 0024 (0050) NRXX(PN)+NRXX   41W S/G
AM2 9720 U P & O 0526 (0539) G512?+G515(CF)   50P S/G
PM1 9754 U QRN 0559 (0617) 6001(Q)+CLP11?(Q)   56W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0632 (0707) NR32(PN)+NR108(PN)   66P S/G
AM3 9756 U PATRICKS 0858 (0838) NR17(PN)+XRB561+NR55(PN) CROSS MA8. 55W S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0947 (1000) NR60(PN)   8V S/G
AB6 9826 U S/FRT 1208 (1221) NR87+NR72   46P S/G
MP4 9765 D TOLL 1459 (1452) NR59(PN)+NR80   60P S/G
XW4 9822 U STEEL 1618 (1516) NR88+NR36(PN)   64W S/G
MA2 9719 D P & O 1835 (1640) G512(S)+RL310(QB)+G515(CF)   51P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1937 (1937) NR94+NR91(PN)   62P S/G
MP9 9751 D SCT 2004 (2019) SCT002+SCT014+SCT003   56W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2102 (2133) NR107+NR121(PN) CROSS MP1. 60P S/G
MP1 9753 D QRN 2111 (2130) 6001(Q)+CLP11(Q)   38P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2241 (2244) NR36?(PN)+NR39?(PN)   49P S/G
PM7 9716 U S/FRT 2333 (2338) NR56*(PN)+NR62*   60P S/G
                  16
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 17/11/2010.      
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 0130 (0112) NRXX+NR10X(PN)   80P S/G
MA3 9755 D PATRICKS 0736 (2343) NR55(PN)+XRB561+NR50   55W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0737 (0658) NR19+AN11(AN) ARR, 0649 CROSS MA3. 47P S/G
PM9 9752 U SCT 0833 (0749) SCT013+SCT015   59W S/G
AB6 9826 U S/FRT 1224 (1220) NR24(PN)+NR16(PN)   26P S/G
  9107 D CNT'S   (1343)       B/G
XW4 9822 U STEEL 1417 (1520) NR6+AN6(PN)   38W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1721 (1715) NR60(PN)   7V S/G
PM5 9712 U S/FRT 1752 (1838) NR8(PN)+NR105(PN)   60P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1948 (1959) NR77(PN)+AN11(AN) INC, 8 STEEL WAGS. 65P S/G
MA6 97?? D QRN 2009 (1855) LDP004(Q) EXTRA. 19P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2316 (2244) NRXX(PN)+NRXX   49P S/G
                  11
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 18/11/2010.      
                   
                   
  7968V U MINSANDS 0244   C501(VR)+GM36(CR)   20W S/G
PM1 9754 U QRN 0427 (0225) 600X(Q)+600X(Q)   67P S/G
AM2 9720 U P & O 0511 (0512) G515(CF)+RL310?(QB)+G512?(S)   51P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0623 (0658) NR39(PN)+NR77(PN)   62P S/G
PM9 9752 U SCT 0707 (0748) SCT009+SCT008+SCT003+SCT004   58W S/G
AM3 9756 U PATRICKS   (0831)       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0928 (1001) NR84(SS)   7V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1104 (1101) NR111+NR27(IP)   36P S/G
WP2 9821 D STEEL 1308 (1220) NR103(PN)+NR53(PN)   59W S/G
MA2 9719 D P & O 1809 (1715) G512(S)+G515(CF)   51P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1924 (1937) NR39(PN)+NR17(PN)   61P S/G
  9767V D MINSANDS 1946   GM36(CR)+C501(VR) ARR, 1833 AM5 RUN THRU. 20W S/G
MP9 9751 D SCT 2026 (2019) SCT015+SCT004+SCT013   60W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2123 (2122) NRXX(PN)+NRXX   56P S/G
MP1 9753 D QRN 2128 (2130) 6009(Q)+6004(Q) ARR, 2049 CROSS PM5. 62P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2252 (2242) NR86?+NR60(PN)   60P S/G
MA3 9755 D PATRICKS   (2342)       S/G
                  15
                   
                   
                   
            FRIDAY   19/11/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0037 (2349) NR101*(PN)+NR109(GH)   91P S/G
MP7 9715 D S/FRT 0159 (0133) NRXX(PN)+NRXX   60P S/G
PM6 9712 U S/FRT 0202 (0129) NR44+NR58(SL) ARR, 0002, PM7 RUN THRU & + MP7. 70P S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 0322   G521*(S)+S300(CF)   39H S/G
PM1 9754 U QRN 0522 (0552) 600X(Q)+600X(Q)   61P S/G
  912? U PN-GRAIN 0541   XR557(PN)+XR553(FA)   40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 0750 (0657) NR36(PN)+AN11(AN)   72P S/G
  9108 U CNT/CMT 0805 (0345) G527(PN) W/L 32W B/G
WX2 9821 D STEEL   (1222)       S/G
  792?V U PN-GRAIN 1227   XR559(PN)+XR558(PN)   50H S/G
  912? D PN-GRAIN 1329   XR557(PN)+XR553(FA)   40H B/G
  9162 U ELZ-GRAIN 1343   S303(VR)+T357(VR)+T333(VR)T378(VR)+B74(VR) ARR, 1110* W/L & + DN PNG. 42W B/G
MP4 9765 D TOLL 1438 (1442) NR58(SL)+NR44   61P S/G
PW4 9822 U STEEL 1536 (1500) NR64+NR14(PN)   59W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1702 (1715) NR84(SS)   7V S/G
  972?V D PN-GRAIN 1705   XR559(PN)+XR558(PN) ARR, 1656 CROSS AM8. 50H S/G
MA5 9701 D S/FRT 1920 (1937) NR36(PN)+AN11(AN)   67P S/G
MP9 9751 D SCT 2013 (2019) SCT008+SCT009+SCT003   55W S/G
MP1 9753 D QRN 2134 (2140) LDP002+600X(Q)+2202?(GW)   74P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2217 (2242) NR14(PN)+NR64?   53P S/G
                  19
                   
                   
                   
            SATURDAY 20/11/2010.      
                   
                   
PM6 9714 U S/FRT   (0035)       S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0210 (0207) NRXX+NRXX+NRXX   92P S/G
  7968V U MINSANDS 0307   C501(VR)+GM36(CR)   20W S/G
AM2 9720 U P & O 0433 (0532) G515(CF)+G512?(S)   51P S/G
PM9 9752 U SCT 0527 (0818) SCT0XX+SCT007   60W S/G
AB6 9826 U S/FRT 0620 (0649) NR17(PN)+NR39(PN)   65P S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 0931   S300(CF)+G521(S) CROSS MA8. 39H S/G
MA8 8701 D OVERLAND 1002 (0957) NR4(PN)   7V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1116 (1201) NR57(PN)   32P S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 1225   S300(CF)+G521(S)   39H S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1227 (0845) NR63+XRB561+NR55(PN) ARR, 1212 CROSS ELZG. 64W S/G
MA2 9719 D P & O 1744 (1830) G512(S)+G515(CF)   49P S/G
  976?V D CNT'S 1802   GM36(CR)+C501(VR) ARR1720 MA2 RUN THRU.. TO HORSHAM. 20W S/G
PM6 9712 U S/FRT 2015 (2020) NR52(PN)+NR46   48P S/G
MP5 9711 D S/FRT   (2026)       S/G
                  13
                   
                   
                   
                   
            SUNDAY   21/11/2010.      
                   
                   
AM5 9702 U S/FRT 0545 (0653) NRXX(PN)+NR28(IP)   57P S/G
BA6 9827 D S/FRT 1007 (1059) NR37(PN)+NR118   52P S/G
WP2 9821 D STEEL 1230 (1220) NR46+NR52(PN)+NR120   65W S/G
PW4 9822 U STEEL 1435 (1436) NR110(PN)+NR82+NR4(PN)   66W S/G
MP9 9751 D SCT 1916 (2019) SCT007+SCT010   38W S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2121 (2127) NR55(PN)+XRB561+NR63   64W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2122 (2138) NR69(PN)+NR51(PN) ARR, 2024 CROSS MA3. 71P S/G
PM5 9718 U S/FRT 2326 (0000) NR101(PN)+??? ARR, 2317 CREW CHANGE. MP5 BLOCK VIEW. ?P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2331 (2259) NR85(SS)+NR93+AN7(AN)+DL40(PN) ARR, 2320 + PM5 & C/CHNGE.. 68P S/G
                  9
                   
                   
            MONDAY   22/11/2010.      
                   
                   
PM1 9754 U QRN 0428 (0532) 6004*(Q)+6007*(Q)+CLP13*(Q) FOG. 60P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0641 (0048) NR41(PN)+NR48   80P S/G
PM9 9752 U SCT 0734 (0751) SCT014+SCT002+SCT003   52W S/G
  9103