GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS............................. JUNE 2019.

HOME | LATEST | THIS WEEK | TNO | LAST WEEK | MONTHLY |WEEKLY REPORT |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.
SATURDAY 1/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0003) S/G
6MP5 9711 D S/FRT 0006 (2217) NR5+NR42+G537(FA) 61P S/G
7901V D FRUIT 0038 (0039) BL27+XR558 6MP5 RUN THRUGH? 55W S/G
4MN1 77??V U QB-GRAIN 0138 QBX005+QBX003 41H S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0317 (0227) NR74(GH)+NR18(GH)+NR92 INC, 5 X SADVANS. 76P S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0926 (0930) NR38 5V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
D734V U LIGHT 1338 G519+BL31 S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1905 (2002) NR23+NR112* 79P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2006 (2012) NR30+NR2+NR13 84P S/G
8
SUNDAY 2/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0745 (0925) NR55+NR91+NR42 76P S/G
1MC5 77??V U PN-GRAIN 0900 G540+8133+G520(FA) 41H S/G
7CK5 77??V D PN-GRAIN 0937 8165+8104 REFUEL LOCOS. 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
4PM4 9822 U STEEL 1457 (1508) NR32+AN7 17W S/G
5PM9 9752 U SCT  1517 (1551) SCT010+SCT007+CSR008+CSR011+CSR012 73W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1902 (1821) NR112+NR23+NR64*+NR43 ONLY 38 X STEEL. 98P S/G
D735V D LIGHT 1939 G519 S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2017 (2050) NR54+NR116*+NR95*+NR43* 76P S/G
8
MONDAY 3/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0204 (0051) NR36+NR66 77P S/G
1KC5 77??V U PN-GRAIN 0419 8104+8165 41H S/G
7902V U FRUIT 0539 (0559) XR558+BL27 48W S/G
1AK1S 79??V U GWA-GRAIN 0751 ALF20+CLF6+CLP17 40H S/G
2KA2 79??V D GWA-GRAIN 1519 ALF20+CLF6+CLP17 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1729 (1722) NR38 6V S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1934 (1937) NR35+NR INC, 6 X SADVANS. 68P S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1953 (2002) NR55+NR102* 75P S/G
6PM9 9752 U SCT 2039 (2006) SCT006+SCT009+CSR007 61W S/G
9
TUESDAY 4/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0109 (2317) NR66+NR38+NR95+NR54 INC, 3 X SADVANS. 69P S/G
2MP9 9751 D SCT 0133 (2233) SCT007+CSR003+CSR011 81W S/G
2CK6 77??V D PN-GRAIN 0251 8178+G523(FA)+G540 40H S/G
7901V D FRUIT 0311 (2255) BL27+XR558 9785V RUN THROUGH & CREW CHANGE. 52W S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0629 (0703) NR115+NR60 68P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0932 (0930) NR36 6V S/G
7736V U PN-GRAIN 1025 G519+BL26 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S 1155 (1111) CSR009 36W S/G
7902V U FRUIT (1231) S/G
7PM6 9718 U S/FRT (1251) S/G
3MP4 9765 D S/FRT (1447) S/G
7737V D PN-GRAIN 1557 G519+BL26 ARR ABOUT 1440, WAIT LINE. 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 2018 (2004) NR72+NR80 INC, 12 X STEEL. 79P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 2229 (0041) NR26(IP)+NR44 INC, 5 X SADVANS & 11 X STEEL. 88P S/G
3MP9 9751 D SCT  2248 (2059) SCT009+SCT006 51W S/G
7901V D FRUIT (2250) S/G
9721V D SCT-CNT'S 2354 (2335) CSR009 34W S/G
13
WEDNESDAY 5/6/2019
3MP5 9711 D S/FRT 0211 (2317) NR15+NR116 72P S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0319 (0217) NR19+NR91* INC, 5 X STEEL & 3 X SADVANS. 85P S/G
3CM6 77??V D PN-GRAIN 0337 8165+8104 REFUEL LOCOS? 40H S/G
3KC5 77??V U PN-GRAIN 0609 G523(FA)+G540+8178 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0809 (0709) NR101+NR55 85P S/G
1PM9 9752 U SCT  1047 (0754) SCT001+CF4403+CSR003+CSR006 84W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
3XM4 9822 U STEEL 1511 (1507) NR76+NR102 30W S/G
7902V U FRUIT 1530 (1214) XR558+BL227 51W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1918 (1953) NR4+NR108* 66P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1936 (2002) NR55+NR26(IP) 89P S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2311 (2312) NR10+NR35 72P S/G
11
THURSDAY 6/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0001) S/G
4MC6 77??V U PN-GRAIN 0205 G519+BL26 CROSS 7901V 46H S/G
7901V D FRUIT 0212 (2335) BL30+BL27 ?W S/G
2PM9 9752 U SCT 0604 (0750) SCT013+SCT012+SCT005 80W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0807 (0629) NR19+NR80 96P S/G
4AK1 79??V U GWA-GRAIN 1127 CLP17+CLF6+ALF20 39H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7904V U FRUIT 1400 (1229) G539(FA)+X48 27W S/G
5MP2 9821 D STEEL 1528 (1530) NR108+NR4 39W S/G
5KK2 79??V D GWA-GRAIN 1636 CLP17+CLF6+ALF20 39H S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1859 (1900) NR71+NR69 INC, 5 X SADVANS. 67P S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1957 (1937) NR80+NR100 77P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2137 (0115) NR117+NR20 71P S/G
5MP9 9751 D SCT 2242 (2130) CF4403+SCT002+SCT001+CSR003 78W S/G
5MP5 9711 D S/FRT 2318 (2322) NR1+NR84(SS) INC, 6 X SADVANS. 70P S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 2359 (2318) NR55+NR91 82P S/G
14
FRIDAY 7/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0010) S/G
7903V D FRUIT 0019 (0032) X48+BL31 27W S/G
6MP1 9753 D S/FRT (0227) S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0638 (0709) NR58+NR90 INC, 12 X STEEL. 102P S/G
7736V U PN-GRAIN 0905 8104+8165 40H S/G
7922V U SCT-CNTS 1032 (1052) CSR009+CSR005 32W S/G
7902V U FRUIT 1322 (1339) BL27+BL30 50W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1454 (1457) NR106+NR98 70P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1557 (1605) NR62+NR2+G530 7W S/G
7737V D PN-GRAIN 1602 8104+8165 CROSS 3PM4. 40H S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1725 (1722) NR121 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 1854 (1937) NR44+NR55 74P S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2043 (2216) NR48+NR53 74P S/G
6MP9 9751 D SCT  2255 (2129) CSR008+SCT005+CSR004+CSR012 THICK FOG ?W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2341 (2217) NR9+NR58* THICK FOG ?P S/G
13
SATURDAY 8/6/2019
9721V D SCT-CNT'S 0102 (0003) CSR005 33W S/G
7901V D FRUIT 0139 (0039) BL30+BL27 50W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0252 (0227) NR14+NR+NR INC, 5 X SADVANS. 83P S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0935 (0930) NR62 6V S/G
D737V D LIGHT 1023 G539(FA) S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
7906V D FRUIT 1152 G539(FA) 1W S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1821 (2002) NR80+NR112* INC, 19 X STEEL. 76P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 1956 (2012) NR48+NR68+AN6+NR119 91W S/G
8
SUNDAY 9/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0844 (0925) NR55+NR44 66P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1350 (1551) CSR012+CSR008+CSR004+CSR003 84W S/G
D735V D LIGHT 1354 G539(FA)+XR558 S/G
4PM4 9822 U STEEL 1515 (1508) NR81+NR75(GH)+G537(FA) ONLY 27 X STEEL. 51W S/G
1MP2 9821 D STEEL 1807 (1821) NR43+NR90+NR12*+G530 INC, MANY CNT'S. 73P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2013 (2050) NR22+NR87*+NR52* INC, 5 X SADVANS. 60P S/G
6
MONDAY 10/6/2019 QUEEN'S BIRTHDAY
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
7902V U FRUIT 0613 (0559) BL27+BL30 56W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 1703 (0051) NR79+NR40 6PM7? 80P S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1723 (1722) NR62 5V S/G
6PM9 9752 U SCT 1838 (1840) SCT006+SCT009+SCT011 63W S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1915 (1937) NR+NR72? 64P S/G
1QM2 97??V D SSR-GRAIN 1920 C504+4911*+RL302 REFUEL LOCOS. 46H S/G
2MA5 9701 D S/FRT (2002) S/G
2MP9 9751 D SCT 2006 (2233) SCT004+SCT010 39W S/G
7901V D FRUIT 2242 (2255) BL30+BL27 56P S/G
2MP5 9711 D S/FRT 2302 (2317) NR32+NR22+NR20+NR2 59P S/G
9
TUESDAY 11/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
77??V D PN-GRAIN 0158 BL26+G519+G523(FA) REFUEL LOCO? 39H S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
7748V U SSR-GRAIN 0645 RL302+4911+C504 46H S/G
2AM5 9702 U S/FRT (0703) S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0932 (0930) NR49 5V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1112 (1111) CSR005 32W S/G
7902V U FRUIT (1231) S/G
7PM6 9718 U S/FRT (1251) S/G
3MP4 9765 D S/FRT (1447) S/G
6M72 ???? D T/GRINDER 1631 MMY34 11V S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1953 (2004) NR44+NR55 INC, 9 X STEEL. 79P S/G
7901V D FRUIT (2250) S/G
3MP5 9711 D S/FRT 2318 (2317) NR87+NR71* ?P S/G
9721V D SCT-CNT'S 2347 (2335) CSR005 ?W S/G
8
WEDNESDAY 12/6/2019
7PM5 9712 U S/FRT 0024 (0041) NR35+NR10*+NR120 INC, 5 X SADVANS & 10 X STEEL. 81P S/G
3MP9 9751 D SCT  0042 (2059) SCT011+SCT006+SCT009 55W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0206 (0217) NR17+NR92*+G537(FA) INC, 5 X STEEL & 3 X SADVANS. 71P S/G
3KC5 77??V U PN-GRAIN 0431 8165+8104 40H S/G
7736V U PN-GRAIN 0606 G539(FA)+XR558 40H S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0627 (0709) NR116+AN6* 91P S/G
1PM9 9752 U SCT  0736 (0754) SCT001+CF4403+CSR010 63W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1139 (1214) BL27+BL30 48W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1508 (1507) NR45+AN11 44W S/G
7737V D PN-GRAIN 1645 G539(FA)+XR558 ARR, ABOUT 1400. CROSS 3XM4 & W/L. 40H S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1934 (1953) NR84(SS)+NR1 69P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 2239 (2002) NR116+AN6 ARR, 2020 W/L??? INC 12 X STEEL. 76P S/G
12
THURSDAY 13/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0001) S/G
4MP5 9711 D S/FRT 0112 (2312) NR35+NR45 69P S/G
7901V D FRUIT 0136 (2335) BL33+BL30 48W S/G
4AM5 9702 U S/FRT 0628 (0629) NR44+NR55 88P S/G
4AK1* 79??V U GWA-GRAIN 0950 ALF18+CLF6+CLP17 40H S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
2PM9 9752 U SCT 1122 (0750) SCT005+SCT002 56W S/G
87?? D AK-TEST 1246 8133 AK CARS. 3V S/G
7902V U FRUIT 1336 (1229) BL31+X48 22W S/G
5KA2* 97??V D GWA-GRAIN 1510 ALF18+CLF6+CLP17 40H S/G
5MP2 9821 D STEEL 1607 (1530) NR96+NR1 49W S/G
5MA5 9701 D S/FRT 1912 (1937) NR55+NR91 81P S/G
2PM5 9712 U S/FRT 1952 (1900) NR58+NR82+XR558+G539(FA) INC, 5 X SADVANS & 8 X STEEL. 66P S/G
2PM6 9712 U S/FRT 2154 (0115) NR98*+NR106+NR7   INC, 1 X STEEL. 59P S/G
12
FRIDAY 14/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0010) S/G
3PM7 9716 U T/RAIL 0030 (2318) NR101+NR14 81P S/G
7901V D FRUIT 0033 (0032) BL31+X48 CROSS 3PM7. 2XW S/G
5MP5 9711 D S/FRT 0100 (2322) NR15+NR99 INC, 8 X SADVANS. 77P S/G
5MP9 9751 D SCT 0154 (2130) CSR006+CSR010+CF4403+SCT013 79W S/G
6MP1 9753 D S/FRT (0227) S/G
5AM5 9702 U S/FRT 0655 (0709) NR116*+AN6 78P S/G
7922V U SCT-CNTS 1117 (1052) CSR005 32W S/G
7902V U FRUIT 1338 (1339) BL30+BL33 57W S/G
6MP4 9765 D TOLL 1448 (1457) NR106+NR98 74P S/G
3PM4 9822 U STEEL 1552 (1605) NR114 ONLY 22 X STEEL. 52P S/G
6AM8 8702 U OVERLAND 1724 (1722) NR49 6V S/G
6MA5 9701 D S/FRT 2008 (1937) NR44+NR101+NR120 81W S/G
3PM6 9714 U S/FRT 2109 (2216) NR47+NR102 CROSS, 6MP9. 73P S/G
6MP9 9751 D SCT  2123 (2129) SCT012+SCT005+SCT001 81W S/G
6MP5 9711 D S/FRT 2332 (2217) NR58+NR114* INC, 6 X SADVANS. 81P S/G
14
SATURDAY 15/6/2019
9721V D SCT-CNT'S 0007 (0003) CSR005 32W S/G
7901V D FRUIT 0111 (0039) XR558+BL33 57W S/G
7MP7 9715 D T/RAIL 0213 (0227) NR115*+NR11+NR80 81P S/G
7MA8 8701 D OVERLAND 0929 (0930) NR49 6V S/G
7922V U SCT-CNTS (1030) S/G
6CK9 77??V D PN-GRAIN 1415 8123+8165 REFUEL LOCOS. 40H S/G
4PM6 9712 U S/FRT 1913 (2002) NR119*+NR51* INC, 18 X STEEL. 72P S/G
7MP5 9711 D S/FRT 2010 (2012) NR52+NR8+NR62 92P S/G
7CK5 77??V U PN-GRAIN 2047 G523(FA)+G519+BL26 40H S/G
8
SUNDAY 16/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0000) S/G
7AM5 9702 U S/FRT 0823 (0925) NR101+NR120+NR14 70P S/G
7922V U SCT-CNT'S (1002) S/G
5PM9 9752 U SCT  1355 (1551) SCT010+SCT004+SCT007 73W S/G
4PM4 9822 U STEEL 1423 (1508) NR73 ONLY 1 X STEEL. 29P S/G
1MP2 9821 D STEEL 1755 (1821) NR83+NR10+NR119* ONLY 6 X STEEL. 58P S/G
5PM5 9712 U S/FRT 2022 (2050) NR54+NR95* INC, 5 X SADVANS. 58P S/G
5
MONDAY 17/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0005) S/G
6PM7 9716 U T/RAIL 0142 (0051) NR41+NR64 72P S/G
7902V U FRUIT 0522 (0559) BL31+XR558 56W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1012) S/G
2AM8 8702 U OVERLAND 1724 (1722) NR49 5V S/G
2MA5 9701 D S/FRT 1905 (2002) NR95*+NR54* INC, 12 X STEEL. 89P S/G
6PM6 9712 U S/FRT 1941 (1937) NR71*+NR87* 69P S/G
2MP9 9751 D SCT 2309 (2233) SCT008+CSR009 71W S/G
7901V D FRUIT 2328 (2255) G520?(FA)+XR558+BL31 56P S/G
7
TUESDAY 18/6/2019
6PM9 9752 U SCT 0003 (2006) CSR010+SCT011+SCT009+CSR012 73W S/G
2MP5 9711 D S/FRT 0022 (2317) NR88+NR102+NR75(GH) 69P S/G
9721V D SCT-CNT'S (0025) S/G
3MX2 9821 D STEEL (0557) S/G
2AM5 9702 U S/FRT 0606 (0703) NR42+NR76 53P S/G
3MA8 8701 D OVERLAND 0933 (0930) NR49 5V S/G
7922V U SCT-CNT'S 1116 (1111) CSR005 32W S/G
7902V U FRUIT (1231) S/G
7PM6 9718 U S/FRT (1251) S/G
3MP4 9765 D S/FRT (1447) S/G
7761V D QB-GRAIN 1648 GML10+8044+8030 40H S/G
3MA5 9701 D S/FRT 1924 (2004) NR82+NR63* INC, 12 X STEEL. 81P S/G
3MP9 9751 D SCT  2245 (2059) SCT009+SCT010 60W S/G
7901V D FRUIT (2250) S/G
8
WEDNESDAY 19/6/2019
3MP5 9711 D S/FRT 0001 (2317) NR76+NR42+BL27 76P S/G
7PM5 9712 U S/FRT 0044 (0041) NR35+NR45*+G537(FA) INC, 3 X SADVANS & 20 X STEEL. 78P S/G
9721V D SCT-CNT'S 0049 (2335) CSR005 CROSS 7PM5. 32W S/G
4MP7 9715 D T/RAIL 0334 (0217) NR27(IP)+NR71* INC, 5 X SADVANS. 79P S/G
3AM5 9702 U S/FRT 0658 (0709) NR74(GH)+NR29(IP) 79P S/G
1PM9 9752 U SCT  0932 (0754) CSR001+CF4403 82W S/G
7922V U SCT-CNT'S (1032) S/G
7902V U FRUIT 1221 (1214) 8123+BL31+XR558 53W S/G
3XM4 9822 U STEEL 1525 (1507) NR62+NR49 77W S/G
1PM5 9712 U S/FRT 1938 (1953) NR99+NR15 CROSS 4MA5. 63P S/G
4MA5 9701 D S/FRT 1938 (2002) NR6+NR67 77P S/G
7762V U QB-GRAIN 2343 GML10+8044+8030 CROSS 4MP5. 40H S/G
4MP5 9711 D S/FRT 2352 (2312) NR49+NR62+G537(FA) 77P S/G
12
THURSDAY 20/6/2019
9721V D SCT-CNT'S (0001) S/G
7901V D FRUIT 0123 (2335) XR558+BL31 53W S/G