GHERINGHAP LOOP SIGHTINGS.............................SEPTEMBER 2010.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
        ( * ) IN COLUMN 7 = SIGHTINGS SUPPLIED BY OTHER PEOPLE.    
                   
            WEDNESDAY 1/9/2010.      
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 124 -112 NR57*(PN)+NR65*   65P S/G
  7968V U MINSANDS 305   S300(CF)   21W S/G
PM9 9752 U SCT 451 -749 SCT004*+SCT006   54W S/G
AM5 9702 U S/FRT 605 -658 NR27?(IP)+AN8(PN)   62P S/G
  912? U PN-GRAIN 744   XR552(FA)+XR550(FA)   40H B/G
MA3 9755 D PATRICKS 849 -2315 NR45(PN)+XRB562+NR72   ?W S/G
  9162 U ELZ-GRAIN 1203   T378(VR)+B74(VR)   13H B/G
AB6 9826 U S/FRT 1233 -1236 NR44+AN3(GH)   28P S/G
  9107 D CNT'S   -1343       B/G
XW4 9822 U STEEL 1506 -1520 NR11+AN2(NR)   29W S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 153?   G533(S)+S302(ELZ)+T342(ELZ)+GM36(CR) XW4 RUN THRU & CREW CHG. 39H S/G
  9161 D ELZ-GRAIN 1610   T378(VR)+B74(VR)   13H B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1716 -1715 NR84(SS)   7V S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 18??   G533(S)+S302(ELZ)+T342(ELZ)+GM36(CR) 39H S/G
  ???? D LIGHT 1804   G533(S)+S302(ELZ)+T342(ELZ)+GM36(CR) RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1808   GM36(CR)+T342(ELZ)+S302(ELZ)+G533(S)   S/G
PM5 9712 U S/FRT 1825 -1842 NRXX+NRXX   71P S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 1840   GM36(CR)+T342(ELZ)+S302(ELZ)+G533(S) 39H S/G
MA5 9701 D S/FRT 2014 -1959 NR27(IP)+AN8(PN)+NR28?(IP) INC, 10 STEEL WAGS. 62P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2221 -2242 NRXX+NRXX(PN)   53P S/G
  9767V D MINSANDS 2311   S300(CF)   21W S/G
                  18
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 2/9/2010.      
                   
                   
AM2 9720 U P & O 405 -524 G515(CF)+G512?(S)   42P S/G
PM1* 9754 U QRN 506 -621 600X(Q)+LDP003?+600X(Q) EXTRA QRN. 70P S/G
AM5 9702 U S/FRT 557 -658 NRXX+NRXX(PN)   53P S/G
PM9 9752 U SCT 712 -748 SCT013+SCT001+SCT008+SCT012 47W S/G
  912? U PN-GRAIN 744   XR553(FA)+XR557(PN)   40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 950 -1001 NR16(PNP)   7V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1318 -1139 NR23(PN)+AN3(GH)   64P S/G
WP2 9821 D STEEL 1333 -1231 NR87+NR95 ARR, 1300 BA6 RUN THRU. 58W S/G
  972?V D PN-GRAIN 1355   XR555(PN)+8171 ARR, 1342 WAIT LINE WP2. 40H S/G
MA2 9719 D P & O 1709 -1715 G512(S)+G515(CF)   46P S/G
  912? U PN-GRAIN 1744   XR553(FA)+XR557(PN)   40H B/G
MP9 9751 D SCT 2008 -2008 SCT006+SCT0X4+SCT0X5 INC, CREW CAR. 55W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2044 -1932 NR112?(PN)+AN2(NR)   61P S/G
MA6 9753 D QRN 2124   LDP003+6004?(Q)+6008?(Q)   68P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2130 -2125 NR46+NR68 ARR, 1944 + MP9/MA5/MA6. INC, 8 STL. 60P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2316 -2242 NR104+NR6 CROSS MP5. INC, 5 STL. 53P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2330 -127 NR56(PN)+NRXX   60P S/G
                  17
                   
                   
                   
            FRIDAY   3/9/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 128 -2348 NRXX+NRXX(PN)   95P S/G
AM3 9756 U PATRICKS 246 -838 NR72+XRB562+NR45(PN) CROSS MP7. 57W S/G
MP7 9715 D S/FRT 259 -133 NR84(SS)+NR74(GH)   45P S/G
  7968V U MINSANDS 401   T386(V/L)+S300(CF)   20W S/G
PM1 9754 U QRN 546 -621 600X(Q)+600X(Q)+CLP1X(Q)   71P S/G
AM5 9702 U S/FRT 727 -657 NR54(PN)+AN8(PN)+DL48(AN) 58P S/G
  9108 U CNT'S 1201 -345 G527(PN)+A79(FA)+P22(FA)   46W B/G
MA3 9755 D PATRICKS 1343 -2315 NR45(PN)+XRB562+NR72   41W S/G
PW4 9822 U STEEL 1443 -1518 NR107+NR48   67W S/G
MP4 9765 D TOLL 1449 -1452 NR6+NR104 ARR, 1434 CROSS PW4. 47P S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1750 -1715 NR16(PNP)   6V S/G
WX2 9821 D STEEL 1753 -1230 NR68+NR102 ARR, 1731 CROSS AM8. 24W S/G
MH 9769V D CNT'S 1933   T386(V/L)+S300(CF)   20W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2006 -1937 NR85(SS)+NRXX   66P S/G
MP9 9751 D SCT 2114 -2008 SCT002+SCT001+SCT013 ARR, 2107 CROSS UP PNG. 56W S/G
MP1 9753 D QRN 2206 -2143 600X(Q)+600X(Q)+CLP1X(Q)   71P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2243 -2242 NR21?(PN)+NRXX   58P S/G
  792?V U PN-GRAIN 2245   8171+XR555(PN) ARR, 2108 CROSS MP9/MP1/MP5. 40H S/G
                  18
                   
                   
                   
            SATURDAY 4/9/2010.      
                   
                   
PM6 9714 U S/FRT   -20       S/G
MP7 9715 D T/RAIL 259 -207 NR88*+NR117*+NR96*(PN)   85?P S/G
AM2 9720 U P & O 548 -532 G515(CF)+G512?(S)   45P S/G
AB6 9826 U S/FRT 827 -657 NR13+NR64   79P S/G
PM9 9752 U SCT   -818       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 958 -957 NR16(PNP)     S/G
BA6 9827 D S/FRT 1251 -1233 NR89   17P S/G
MA2 9719 D P & O 1804 -1830 G512(S)+G515(CF)   46P S/G
PM6 9712 U S/FRT 1942 -2015 NR14*(PN)+NR26*(IP)   ?P S/G
MP5 9711 D S/FRT   -2250       S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2314 -2315 NR45(PN)+XRB562+NR72   42W S/G
                  8
                   
                   
            SUNDAY   5/9/2010.      
                   
                   
HM 7966V U CNT'S 247   S300(CF)+T386(V/L)   20W S/G
AM5 9702 U S/FRT 900 -653 NR62*+NR85(SS) INC, 5 STEEL WAGS. 77P S/G
WP2 9821 D STEEL 1233 -1238 NR45(PN)+NR72   41W S/G
PW4 9822 U STEEL 1425 -1520 NR47+NR68*   62*W S/G
BA6 9827 D S/FRT 1936 -1118 NR110?(PN)+NRXX   54P S/G
PM5 9712 U S/FRT 1937 -2015 NR22(PN)+AN4(PN)+NR41(PN) ARR, 1912 CROSS BA6. 66P S/G
MP9 9751 D SCT           S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2111   NR121(PN)+XRB562+NR18?   57W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2257 -2243 NRXX+NR47?   52P S/G
                  8
                   
                   
            MONDAY   6/9/2010.      
                   
                   
PM5 9718 U S/FRT 8 -2341 NRXX+NRXX   78P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 126 -49 NRXX(PN)+NRXX   65P S/G
  9767V D MINSANDS 249   GM36(CR)+S300(CF)   20W S/G
PM1 9754 U QRN 532   6004*(Q)+6003*(Q)+CLF1+CLP11*(Q) 40P S/G
PM9 9752 U SCT 718 -746 SCT014+SCT005   40W S/G
  9131 D CEMENT 1144   T400(PN) 8 CMT OFF. 8W B/G
  132 U LIGHT 1159   T400(PN)     B/G
SX2 9821 D STEEL   -1241       S/G
  9103 D CNT'S 1430 -1343 G525(FA)+A79(FA)   31W B/G
XW4 9822 U STEEL   -1509       S/G
  792?V U PN-GRAIN 16??   XR559(PN)+XR558(PN) ARR, 1326 WAIT LINE. 50H S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1709 -1710 NR102   6V S/G
MA5 9701 D S/FRT 1921 -1937 NR4X(PN)+NR1*(PN)   61P S/G
PM6 9714 U S/FRT 2016 -2138 NRXX+NRXX   54P S/G
  9121 D PN-GRAIN 2016   XR552(FA)+XR550(FA)+G524(FA) ARR, 1940 8 CMT ON. 48?W B/G
  972?V D PN-GRAIN 2053   XR559(PN)+XR558(PN)   50H S/G
MP1 9753 D QRN 2204   600X(Q)+CLF1+CLP11?(Q)   42P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2252 -2256 NRXX+NR119?(PN)   58P S/G
                  16
                   
                   
                   
            TUESDAY 7/9/2010.      
                   
                   
SX2 9821 D STEEL 36   NR34(PN)+NRXX   45W S/G
AM2 9720 U P & O 530 -539 G512?(S)+G515(CF) FOG 47W S/G
PM1 9754 U QRN 557 -622 LDP002*+LDP004*(Q)+G534*(Q) FOG 42P S/G
AM5 9702 U S/FRT 633 -658 NR46+NR11X(PN) FOG 52P S/G
  912? U PN-GRAIN 746   XR557(PN)+XR554(FA) W/L. 40H B/G
  972?V D PN-GRAIN 752   8166(PN)+8171   40H S/G
AM3 9756 U PATRICKS 843 -839 NR121(PN)+XRB562+NR118   48W S/G
MA8 8701 D OVERLAND 1008 -1000 NR102   6V S/G
AB6 9826 U S/FRT 1231 -1235 NR89+AN9(AN)   44P S/G
XW4 9822 U STEEL 1446 -1518 NR22+8120 CROSS MP4. 58W S/G
MP4 9765 D TOLL 1503 -1522 NR44+NR37   58P S/G
  912? D PN-GRAIN 1727   XR557(PN)+XR554(FA)   40H B/G
MA2 9719 D P & O 1746 -1842 G515(CF)+G512(S)   45P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1857 -1932 NRXX+NRXX   49P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2011 -2131 NR15+NR82+NR81(PN) CROSS MP9/MP1. 50P S/G
MP9 9751 D SCT 2023 -2008 SCT0X5+SCT0XX+SCT0X4   57W S/G
MP1 9753 D QRN 2051 -2128 LDP004(Q)+6004?(Q)   41P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2243 -2242 NR77?(PN)+ NRXX   56P S/G
                  18
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 8/9/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U S/FRT 138 -2338 NR7X(GH)+NR84(SS)   55P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 143 -112 NR2+NR43 ARR, 0133 CROSS PM7. 65P S/G
MA3 9755 D PATRICKS 258 -2315 NR118?+XRB562+NR121?(PN) 48W S/G
  7968V U MINSANDS 354   S300(CF)+GM36(CR)   20W S/G
PM9 9752 U SCT 553 -749 SCT0XX+SCT0X4+SCT006?   53W S/G
AM5 9702 U S/FRT 649 -658 NR1(PN)+NR40(PN)   62P S/G
  912? U PN-GRAIN 707   XR550(FA)+XR552(FA)   40H B/G
AB6 9826 U S/FRT 1207 -1236 NR112(PN)+AN2(NR)   29P S/G
  792?V U PN-GRAIN 1330   8171+8166(PN)   40H S/G
  9107 D CNT'S   -1343       B/G
XW4 9822 U STEEL 1428 -1520 NR95+AN3(GH)   24W S/G
  912? D PN-GRAIN 1700   XR550(FA)+XR552(FA)   40H B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1734 -1715 NR102   6V S/G
  9767V D MINSANDS 1929   GM36(CR)+S300(CF)   22W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1957 -1959 NR26?(IP)+NR1(PN) INC, 10 STEEL WAGS. 72P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2000 -1842 NR10+NR56(PN) ARR, 1819 CROSS M/S & MA5. 66P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2320 -2242 NR4X(PN)+NRXX   48P S/G
                  16
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 9/9/2010.      
                   
                   
AM2 9720 U P & O 507 -524 G512?(S)+G515(CF)   45P S/G
PM1* 9754 U QRN 535 -621 6009?(Q)+LDP003+CLP11?(Q) EXTRA QRN. 72P S/G
PM9 9752 U SCT 604 -748 SCT0X4+SCT0XX+SCT0X2   47W S/G
AM5 9702 U S/FRT 624 -658 NR18+NR98?   49P S/G
  912? U PN-GRAIN 755   XR554(FA)+XR557(PN)   40H B/G
MA8 8701 D OVERLAND 947 -1001 NR73(PN)   6V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1158 -1139 NR9(PN)+ AN3(GH) NR9 NOW IN PN LIVERY. 66P S/G
WP2 9821 D STEEL 1307 -1231 NR83+NR10+NR102   62W S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1310 -838 NR121(PN)+XRB562+NR118 ARR, 1259 CROSS WP2. 47W S/G
  792?V U PN-GRAIN 1410   XR558(PN)+XR559(PN)   50H S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 150?   EL64(CF)+G533(S)   ?H S/G
  ???? D LIGHT 1513   EL64(CF)+G533(S) RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1515   G533(S)+EL64(CF)     S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 15??   G533(S)+EL64(CF)   ?H S/G
  9123 D PN-GRAIN 1709   XR554(FA)+XR557(PN)   40H B/G
  972?V D PN-GRAIN 1750   XR558(PN)+XR559(PN)   50H S/G
MA2 9719 D P & O 1921 -1715 G515(CF)+G512?(S)   51P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1943 -1932 NR54(PN)+AN8(PN)   ?P S/G
MP9 9751 D SCT 2012 -2008 SCT006+SCT004+SCT015   55W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2120 -2125 NRXX+ANX(AN)   47P S/G
MA6 9753 D QRN 2124   6009(Q)+LDP003+CLP11(Q) ARR, 2117 CROSS PM5. 72P S/G
PM6 9712 U S/FRT 2255 -127 NR90+NR39(PN) CROSS MP5. INC 5 STL. 55P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2302 -2242 NR86+NR111   61P S/G
                  21
                   
                   
                   
            FRIDAY   10/9/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 16 -2348 NRXX(PN)+NRXX(PN)   75P S/G
MP7 9715 D S/FRT 138 -133 NRXX+NRXX(PN)   45P S/G
  7968V U MINSANDS 410   S300(CF)+GM36(CR)   21W S/G
PM1 9754 U QRN 557 -621 600X(Q)+600X(Q)   68P S/G
  912? U PN-GRAIN 716   XR552(FA)+XR550(FA) WAIT LINE. 40H B/G
AM5 9702 U S/FRT 722 -657 NR70+NR1(PN)   62P S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 10??   EL64(CF)+G533(S)   ?H S/G
  ???? D LIGHT 1024   EL64(CF)+G533(S) RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1028   G533(S)+EL64(CF)     S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 10??   G533(S)+EL64(CF)   ?H S/G
  9108 U CNT/CMT 1134 -345 G525(FA)+X37(FA)+A79(FA)   45W B/G
WX2 9821 D STEEL 1303 -1230 NR36(PN)+NR74(GH)   37W S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 131?   G533(S)+EL64(CF)   ?H S/G
  ???? D LIGHT 1325   G533(S)+EL64(CF) RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1328   EL64(CF)+G533(S)     S/G
MP4 9765 D TOLL 1403 -1452 NR103(PN)+NR29(PN)   40P S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 1405   EL64(CF)+G533(S) CROSS MP4. ?H S/G
  9162 U ELZ-GRAIN 1428   B74(VR)+T320(VR)+T341(VR)+T378(VR)+T357(VR)+S303(VR) ARR, 1326 W/L S/G ELZG. 40H B/G
PW4 9822 U STEEL 1504 -1518 NR101(PN)+NR16(PN)   58W S/G
  ???? U LIGHT 1544   XR559(PN)+XR558(PN)     S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1704 -1715 NR73(PN) NO MOTORAIL. 5V S/G
  912? D PN-GRAIN 1730   XR552(FA)+XR550(FA)   40H B/G
MH 9769V D CNT'S 1826   T386(V/L)+C501(VR)   21W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1931 -1937 NRXX+ANX(AN)   62P S/G
MP9 9751 D SCT 2137 -2008 SCT002+SCT013+SCT014   52W S/G
MP1 9753 D QRN 2200 -2143 600X(Q)+600X(Q)+42202*(NRR?) 67P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2347 -2242 NRXX+NRXX(PN)+NRXX   63P S/G
                  23
                   
                   
                   
            SATURDAY 11/9/2010.      
                   
                   
PM6 9714 U S/FRT   -20       S/G
  972?V D PN-GRAIN 12   8166(PN)+8171   40H S/G
MP7 9715 D T/RAIL 224 -207 NRXX+NR39(PN)+NR22(PN)   90P S/G
AM2 9720 U P & O 553 -532 G512?(S)+G515(CF)   50P S/G
AB6 9826 U S/FRT 716 -657 NR41(PN)+NR98   50P S/G
  912? U PN-GRAIN 758   XR557(PN)+XR554(FA)   40H B/G
PM9 9752 U SCT   -818       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 1008 -957 NR16(PN) NR16 NO LONGER (PNP) 5V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1157 -1233 NR114   31P S/G
MA2 9719 D P & O 1743 -1830 G515(CF)+G512(S)   50P S/G
PM6 9712 U S/FRT 1851 -2015 NRXX+NR109(GH)   48P S/G
MP5 9711 D S/FRT   -2250       S/G
                  9
                   
                   
            SUNDAY   12/9/2010.      
                   
                   
AM5 9702 U S/FRT 0607 (0653) NRXX+ANX(AN)   65P S/G
  972?V D PN-GRAIN 0930   G533(S)+EL64(CF)   40H S/G
BA6 9827 D S/FRT 1203 (1118) NR20(PN)+NR25(IP)   60P S/G
WP2 9821 D STEEL 1232 (1238) NR73(PN)+NR53(PN)+NR58(SL) 60W S/G
PW4 9822 U STEEL 1426 (1520) NR23(PN)+NR36(PN)   52W S/G
  792?V U PN-GRAIN 1640   8171+8166(PN)   40H S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2122   NRXX+XRB56X+NRXX   59W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2124 (2015) NR117+NR68 ARR, 2038 CROSS MA3. 67P S/G
MP9 9751 D SCT           S/G
MP5 9711 D S/FRT 2305 (2243) ??? MP5? PM5 BLOCKING VIEW. ?P S/G
PM5 9718 U S/FRT 2306 (2341) NR43+NR2 CROSS MP5? 75P S/G
                  10
                   
                   
            MONDAY   13/9/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL   (0049) NR106*+NR57*(PN)   60P S/G
PM1 9754 U QRN     600X(Q)+CLF1?   44P S/G
PM9 9752 U SCT   (0746) SCT014+SCT015*+SCT008*+SCT005* 45P S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 0949   EL64(CF)+G533(S)   40H S/G
SX2 9821 D STEEL   (1241)       S/G
  97??V D ELZ-GRAIN 14??   EL64(CF)+G533(S)   40H S/G
  ???? D LIGHT 1451   EL64(CF)+G533(S) RUN ROUND TRAIN.   S/G
  ???? U LIGHT 1456   G533(S)+EL64(CF)     S/G
  79??V U ELZ-GRAIN 15??   G533(S)+EL64(CF)   40H S/G
XW4 9822 U STEEL   (1509)       S/G
  9103 D CNT'S   (1343) G525(FA)+A79(FA)   40W B/G
AM8 8702 U OVERLAND   (1710) NR16(PN) NO MOTORAIL. 6V S/G
PM6 9714 U S/FRT   (2138) NR37*(PN)+NR44*   66P S/G
MA5 9701 D S/FRT   (1937) NR109(GH)+NRXX+NR85(SS)   54P S/G
MP1 9753 D QRN     600X(Q)+CLPX+CLF1?   38P S/G
MP5 9711 D S/FRT   (2256) NRXX+NRXX   55P S/G
                  12
                   
                   
                   
            TUESDAY 14/9/2010.      
                   
                   
SX2 9821 D STEEL 0255   NRXX+NRXX   16W S/G
AM2 9720 U P & O 0603 (0539) G515(CF)+G512?(S)   50P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0721 (0658) NR73(PN)+AN7(AN)   61P S/G
PM1 9754 U QRN 0745 (0622) 6004(Q)+LDP004(Q)   48P S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0953 (1000) NR84(SS) NO MOTORAIL. 6V S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1124 (0838) NR48+XRB562+NR107   65W S/G
AB6 9826 U S/FRT 1307 (1235) NR20(PN)+NR114   33P S/G
XW4 9822 U STEEL 1515 (1518) NR99+NR75(GH)   50W S/G
MP4 9765 D TOLL 1519 (1522) NR64+NR1(PN) ARR, 1514 CROSS XW4. 52P S/G
MA2 9719 D P & O 1829 (1842) G512?(S)+G515(CF)   45P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1932 (1932) NR92*+NR97*   49P S/G
MP9 9751 D SCT 2043 (2008) SCT012+SCT005+SCT008   52W S/G
MP1 9753 D QRN 2114 (2128) LDP004(Q)+LDP001   45W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2118 (2131) NR95+NR40(PN) ARR, 2026 CROSS MP9/MP1. 50P S/G
PM7 9716 U S/FRT 2228 (2338) NR9(PN)+NR54(PN) CROSS MP5. NR9 NOW PN LIVERY. 45P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2248 (2242) NRXX(PN)+AN5(PN)   58P S/G
                  16
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 15/9/2010.      
                   
                   
MP7 9715 D T/RAIL 0134 (0112) NRXX(PN)+NRXX(PN)   60P S/G
  7968V U MINSANDS 0414   C501(VR)+T386(V/L) CROSS MA3. 20W S/G
MA3 9755 D PATRICKS 0444 (2343) NR107?+XRB562+NR48?   54W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0629 (0658) NR85(SS)+NRXX   55P S/G
PM9 9752 U SCT 0730 (0749) SCT001+SCT004+SCT006   58W S/G
AB6 9826 U S/FRT 1231 (1236) NR43+NR13   48P S/G
  9107 D CNT'S   (1343)       B/G
XW4 9822 U STEEL 1349 (1520) NR77(PN)+NR7   17W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1712 (1715) NR84(SS)   6V S/G
PM5 9712 U S/FRT 1802 (1842) NR10+NR83 CROSS M/S. 55P S/G
  9767V D MINSANDS 1828   GM36(CR)+S300(CF)   20H S/G
MA5 9701 D S/FRT 1954 (1959) NR54(PN)+DLXX(AN)+NR9(PN) INC, 8 STEEL WAGS. 64P S/G
  ???? D LIGHT 2042   XR55X(PN)+XR55X(PN)     S/G
MP5 9711 D S/FRT 2223 (2242) NRXX+NR115?(PN)+NR85(SS) 47P S/G
                  13
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 16/9/2010.      
                   
                   
AM2 9720 U P & O 0444 (0524) G515(CF)+G512?(S)   47P S/G
PM1 9754 U QRN 0506 (0622) 6004(Q)+600X(Q)+CLP1X(Q)   61P S/G
PM9 9752 U SCT 0531 (0748) SCT0XX+SCT0X2   60W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0553 (0658) NRXX(PN)+AN1?(NR)   50P S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0941 (1001) NR84(SS)   6V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1237 (1139) NR28(IP)+NR118 INC, 18 STEEL WAGS. 76P S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1535   NR48+XRB562+NR107+DL39(PN) 60W S/G
WP2 9821 D STEEL 1609 (1231) NR36+DL50(PN)+NR66 ARR, 1513 CROSS AM3. 53W S/G
MA2 9719 D P & O 1740 (1715) G512(S)+G515(CF)   48P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1934 (1932) NRXX   44P S/G
MP9 9751 D SCT 2007 (2008) SCT006?+SCT0X5+SCT004   52W S/G
MA6 9753 D QRN 2153   600X(Q)+600X(Q)   73P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2156 (2125) NR76 ARR, 2128 + MA6. INC, 5 STEEL. 33P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2319 (2242) NR121(PN)+NR55(PN)   62P S/G
                  14
                   
                   
                   
            FRIDAY   17/9/2010.      
                   
                   
PM6 9712 U S/FRT 0029 (0127) NRXX(PN)+NRXX(PN) INC, 5 STEEL WAGS. 70P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 0158 (2348) NR(PN)+NR2X(IP)   95P S/G
MP7 9715 D S/FRT 0205 (0133) NR57(PN)+NR18 ARR, 0155 CROSS PM7. 45P S/G
  7968V U MINSANDS 0344   S300(CF)+GM36(CR)   20W S/G
PM1 9754 U QRN 0615 (0621) LDP00X+600X(Q)   72P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0653 (0657) NR56(PN)+NR54(PN)   56P S/G
MA3 9755 D PATRICKS 0814 (2315) NR107+DL39(PN)+XRB562+NR48 49W S/G
  9108 U CNT/CMT 1122 (0345) G527(PN)+A79(FA)+P22(FA)   48W B/G
WX2 9821 D STEEL   (1230)       S/G
  912? U PN-GRAIN 1328   XR550(FA)+XR552(FA)   8H B/G
PW4 9822 U STEEL 1525 (1518) NR119(PN)+NR32(PN)   62W S/G
MP4 9765 D TOLL 1532 (1452) NR54(PN)+NR56(PN) ARR, 1513 CROSS PW4. 55P S/G
  912? D PN-GRAIN 1708   XR552(FA)+XR550(FA)   19H B/G
AM8 8702 U OVERLAND 1723 (1715) NR84(SS)   9V S/G
MH 9769V D CNT'S 1848   GM36(CR)+S300(CF) TO HORSHAM? 18W S/G
MA5 9701 D S/FRT 1945 (1937) NR25?(IP)+ANX(AN)   61P S/G
MP9 9751 D SCT 2118 (2008) SCT002+SCT001+SCT014   52W S/G
MP1 9753 D QRN 2153 (2143) 6001*(Q)+G516*(Q)+42202(NRR) 65P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2235 (2242) NR76+NR119(PN) ARR, 2235 WITH DEFECTIVE LOCO. S/G
  ???? D LIGHT 2331   NR76 No1 Rd.   S/G
  ???? U LIGHT 2342   NR76 No2 Rd.   S/G
  ???? D LIGHT 2356   NR119(PN) No1 Rd.   S/G
                  17
                   
                   
                   
            SATURDAY 18/9/2010.      
                   
                   
  ???? U LIGHT 0007   NR119(PN) No2 Rd.   S/G
  ???? D LIGHT 0013   NR119(PN)+NR76 No2 Rd.   S/G
  ???? U LIGHT 0025   NR76+NR119(PN) No1 Rd.   S/G
MP5 9711 D S/FRT 0043 (2242) NR119(PN)+NR76 DEPT, AFTER SHUNT. NR119 = L.E.L. 59P S/G
PM6 9714 U S/FRT   (0020)       S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0216 (0207) NR26(IP)+NR47+NR73(PN)   90P S/G
  972?V D PN-GRAIN 0305   XR555?(PN)+8173   40H S/G
AM2 9720 U P & O 0601 (0532) G512?(S)+G515(CF)   49P S/G
AB6 9826 U S/FRT 0711 (0657) NR118+NR28(IP)   57?P S/G
PM9 9752 U SCT   (0818)       S/G
MA8 8701 D OVERLAND 1000 (0957) NR84(SS)   9V S/G
BA6 9827 D S/FRT   (1233)       S/G
MA2 9719 D P & O 1822 (1830) G515(CF)+G512(S)   49P S/G
  792?V U PN-GRAIN 1936   8173+XR555?(PN)   40H S/G
PM6 9712 U S/FRT 2013 (2015) NR88*+NR49*   75P S/G
MP5 9711 D S/FRT   (2250)       S/G
                  9
                   
                   
            SUNDAY   19/9/2010.      
                   
                   
AM3 9756 U PATRICKS 0028   NRXX+XRB56X+NRXX   54W S/G
HM? 7966V U CNT'S 0203   S300(CF)+GM36(CR) FROM HORSHAM. 18W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0515 (0653) NR25?(IP)+ANX(AN) INC, STEEL WAGS. 7XP S/G
WP2 9821 D STEEL 1226 (1238) NR25(IP)+AN11(AN)   50W S/G
PW4 9822 U STEEL 1330 (1520) NR85(SS)+NR55(PN)   51W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1916 (2015) NRXX+NRXX   60P S/G
MP9 9751 D SCT           S/G
MA3 9755 D PATRICKS 2107 (2131) NRXX+XRB562?+NRXX   54W S/G
MP5 9711 D S/FRT 2209 (2243) NR39?(PN)+NRXX(PN)   62P S/G
PM5 9718 U S/FRT 2316 (2341) NRXX(PN)+NRXX(PN)   77P S/G
  9767V D MINSANDS 2322   GM36(CR)+S300(CF) ARR, 2312 CROSS PM5. 18W S/G
                  10
                   
                   
            MONDAY   20/9/2010.      
                   
                   
PM7 9716 U T/RAIL 0119 (0049) NRXX+NRXX   65P S/G
BA6 9827 D S/FRT 0354 (1118) NR22*(PN)+NR61*(PN)+NR106* 6XP S/G
PM1 9754 U QRN 0525   6003*(Q)+LDP001*+CLP9*+42202(NRR) 39P S/G
PM9 9752 U SCT 0621 (0746) SCT007+SCT014+SCT008+SCT005* 42W S/G
  9131 D CEMENT 1231   A85(FA) 10 CMT OFF. 10W B/G
SX2 9821 D STEEL   (1241)       S/G
  0132 U LIGHT 1255   A85(FA)     B/G
XW4 9822 U STEEL   (1509)       S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1711 (1710) NR84(SS)   7V S/G
  9103 D CNT'S 1850 (1343) G527(PN)+A81(FA) ARR, 1822, 10 CMT ON. 36?W B/G
MA5 9701 D S/FRT 1938 (1937) NR14?(PN)+NRX1(PN)+NR100?(PN) 52P S/G
MP1 9753 D QRN 2102   600X(Q)+CLP9?   33P S/G
PM6 9714 U S/FRT 2103 (2138) NR1(PN)+NR64 ARR, 2033 CROSS MP1. 56P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2231 (2256) NRXX+NR4?(PN)   53P S/G
                  12
                   
                   
                   
            TUESDAY 21/9/2010.      
                   
                   
SX2 9821 D STEEL 0011   NR58(SL)?+NRXX+NRXX(PN)   39W S/G
AM2 9720 U P & O 0537 (0539) G512?(S)+G515(CF)   49P S/G
PM1 9754 U QRN 0622 (0622) LDP004(Q)+CLF1   49P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0648 (0658) NR72+AN8(PN)   65P S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0946 (1000) NR118   7V S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1118 (0839) NR48+XRB562+NR49   51W S/G
AB6 9826 U S/FRT 1201 (1235) NR87+NR45(PN)   33P S/G
  ???? U LIGHT 1414   S303(VR)+T357(VR)+T378(VR)+T341(VR)+T320(VR)+B74(VR)   B/G
XW4 9822 U STEEL 1438 (1518) NR115(PN)+NR44   51W S/G
MP4 9765 D TOLL 1620 (1522) NR64+NR1(PN)   69P S/G
  912? D PN-GRAIN 1641   XR552(FA)+XR550(FA)   40H B/G
MA2 9719 D P & O 1855 (1842) G515(CF)+G512?(S)   49P S/G
MP9 9751 D SCT 1959 (2008) SCT005+SCT008+SCT013   57W S/G
MA5 9701 D S/FRT 2047 (1932) NRXX+NRXX   71P S/G
MP1 9753 D QRN 2129 (2128) 600X(Q)+LDP004(Q)   51P S/G
PM5 9712 U S/FRT 2130 (2131) NR22(PN)+NR61(PN) ARR, 1954 CROSS MP9/MA5/MP1. 47P S/G
PM7 9716 U S/FRT 2300 (2338) NRXX   50P S/G
                  17
                   
                   
                   
            WEDNESDAY 22/9/2010.      
                   
                   
MP5 9711 D S/FRT 0020 (2242) NRXX+8118*(PN)+NRXX(PN)   57P S/G
MP7 9715 D T/RAIL 0126 (0112) NRXX+NR115?(PN)   70P S/G
  7968V U MINSANDS 0317   S300(CF)+GM36(CR)   20W S/G
MA3 9755 D PATRICKS 0605 (2315) NR18?+XRB562+NR4X   60W S/G
PM9 9752 U SCT 0659 (0749) SCT004+SCT015   55W S/G
AM5 9702 U S/FRT 0847 (0658) NR100(PN)+NR31(PN)+NR14(PN)+NR9(PN) 59P S/G
AB6 9826 U S/FRT 1241 (1236) NR106 INC, CREW CAR AT REAR. 25P S/G
  9107 D CNT'S   (1343)       B/G
XW4 9822 U STEEL   (1520)       S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1807 (1715) NR118   7V S/G
  9767V D MINSANDS 1810   GM36(CR)+S300(CF) ARR, 1733 CROSS AM8. 20W S/G
PM5 9712 U S/FRT 1921 (1842) NR11+NR36(PN)+NR66 CROSS MA5. 68P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1928 (1959) NR14(PN)+NR31(PN)+NR38(PN) ARR, 1925 + PM5. INC, 10 STL. 62P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2321 (2242) NRXX+NRXX   47P S/G
                  12
                   
                   
                   
                   
            THURSDAY 23/9/2010.      
                   
                   
AM2 9720 U P & O 0507 (0524) G512?(S)+G515(CF)   49P S/G
PM1 9754 U QRN 0531 (0622) 6006*(Q)+6009*(Q)   69P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0613 (0658) NR49+NR32?(PN)   66P S/G
PM9 9752 U SCT 0637 (0748) SCT001+SCT002+SCT006   57W S/G
MA8 8701 D OVERLAND 0938 (1001) NR118   7V S/G
BA6 9827 D S/FRT 1152 (1139) NR28(IP)+NR107   77P S/G
WP2 9821 D STEEL 1427 (1231) NR80+AN7(AN)   38W S/G
AM3 9756 U PATRICKS 1823 (0838) NRXX+XRB562?+NRXX   52W S/G
MA2 9719 D P & O 1828 (1715) G515(CF)+G512(S) ARR, 1811 CROSS AM3. 49P S/G
MA5 9701 D S/FRT 1955 (1932) NR75(GH)+NR49 ARR, 1949 ? 61P S/G
MA6 9753 D QRN 2111   600X(Q)+6009?(Q)   72P S/G
MP9 9751 D SCT 2133 (2008) SCT0X2+SCT014*+SCT007   52W S/G
PM5 9712 U S/FRT 2134 (2125) NR46+NR42 ARR, 2054 + MA6/MP9. INC, 11 STL. 57P S/G
PM7 9716 U T/RAIL 2353 (2348) NRXX+NRXX(PN)   90P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2356 (2242) NR84(SS)+NR19 ARR, 2302 CROSS PM7. 63P S/G
                  15
                   
                   
                   
            FRIDAY   24/9/2010.      
                   
                   
PM6 9712 U S/FRT 0130 (0127) NRXX(PN)+NRXX INC, 5 STEEL WAGS. 42P S/G
MP7 9715 D S/FRT 0133 (0133) NR65+NR112(PN) ARR, 0114 CROSS PM6. 40P S/G
  7968V U MINSANDS 0311   S300(CF)+GM36(CR)   20W S/G
PM1 9754 U QRN 0629 (0621) 6009(Q)+G516(Q)   60P S/G
AM5 9702 U S/FRT 0743 (0657) NR14(PN)+NR31(PN)   57P S/G
  9108 U CNT/CMT 0745 (0345) G527(PN)+A81(FA) WAIT LINE AM5. 38W B/G
WX2 9821 D STEEL   (1230)       S/G
MP4 9765 D TOLL 1447 (1452) NR47+NR73(PN)   53P S/G
PW4 9822 U STEEL 1450 (1518) NR59(PN)+NR63+NR118 ARR, 1351 6 RAIL WAGS OFF & + MP4. FIRST DELIVERY OF RAILS FOR GHAP – NTH GEELONG DUPLICATION. 63W S/G
AM8 8702 U OVERLAND 1707 (1715) NR57(PN)   8V S/G
MA5 9701 D S/FRT 2000 (1937) NRXX+AN4(PN)   61P S/G
MH 9769V D CNT'S 2013   GM36(CR)+S300(CF) ARR 1941 MA5 RUN THRU. TO HORSHAM? 21W S/G
MP9 9751 D SCT 2101 (2008) SCT006+SCT001+SCT004   59W S/G
MP1 9753 D QRN 2125 (2143) 600X(Q)+LDP002+G534?(Q)   73P S/G
MP5 9711 D S/FRT 2219 (2242) NR31(PN)+NR14(PN)   62P S/G
                  14